Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Suspenzija zaposlenih i disciplinske mere u praksi

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Problemi u praksi sa (ne)poštovanjem radne discipline i pojašnjenja

zakonskog tretmana privremenog udaljenja zaposlenog sa rada!

 – seminar za privatni i javni sektor –

 

Da li ste čuli za rečenicu da u Republici Srbiji zaposleni uvek dobija radni spor?

Materija radnog odnosa je već više od 10 godina takva, da se radni odnos u navedenom periodu zasniva zaključenjem ugovora o radu. Pravila u tom odnosu, posledično navedenom, zajednički regulišu poslodavac i zaposleni. Prestanak radnog odnosa regulisan je Zakonom, a pozitivno pravo pravi značajnu razliku između jednostranog otkaza ugovora o radu koji daje zaposleni, od situacije kada to čini poslodavac.

 

 • Da li je baš svaka povreda radne discipline razlog za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
 • Kako Vi postupate kada se suočite sa povredom radne discipline od strane zaposlenih
 • Koje aktivnosti morate da preduzme prilikom izricanja disciplinskih mera
 • Koju meru morate da upotrebite, da bi mera bila i ostala zakonita

 

Na seminaru ćete naučiti:

 • Kako da normirate pravila ponašanja koja će važiti za radnopravni odnos između poslodavca i zaposlenog
 • Na koji način tretirati pojedine pojavne oblike nepoštovanja radne discipline
 • Način kvalifikovanja određenih povreda radne discipline i odabir disciplinske mere koja bi se primenjivala
 • Dobre primere generalne i specijalne prevencije prilikom izricanja disciplinskih mera
 • Smernice za pravilno sastavljanje rešenja kojim se izriče disciplinska mera u odnosu na zaposlenog
 • Koje probleme imaju u radu Vaše kolege iz struke saznaćete kroz diskusije, primere i razmenu iskustava

TEME SEMINARA:

 • Regulativa radnopravnog odnosa u Republici Srbiji
 • Disciplinske mere koje su na raspolaganju poslodavcu
 • opomena sa najavom otkaza
 • privremeno udaljenje zaposlenog sa rada
 • novčana kazna
 • jednostrani otkaz od strane poslodavca

 

 • Udaljenje zaposlenog sa rada najčešće greške u praksi poslodavaca

 

 • Postupak izricanja disciplinskih mera – primeri iz prakse

 

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN:

Direktorima, poslodavcima, vlasnicima preduzeća,  šefovima pravne i kadrovske službe, zaposlenima u pravnim i kadrovskim službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast radnog prava.

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu”.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije druga;ije dogovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.    


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018