Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Suspenzija zaposlenih i disciplinske mere u praksi

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 15.07.2022, 10:00 do 14:00h
Mesto održavanja: Online
Predavač:
Količina:

SUSPENZIJA ZAPOSLENIH I DISCIPLINSKE MERE U PRAKSI

– zakonski režim i obaveze poslodavaca –

 

Materija radnog odnosa je već više od 10 godina takva, da se radni odnos u navedenom periodu zasniva zaključenjem ugovora o radu. Pravila u tom odnosu, posledično navedenom, zajednički regulišu poslodavac i zaposleni. Prestanak radnog odnosa regulisan je Zakonom, a pozitivno pravo pravi značajnu razliku između jednostranog otkaza ugovora o radu koji daje zaposleni, od situacije kada to čini poslodavac.

 • Da li je baš svaka povreda radne discipline razlog za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
 • Kako Vi postupate kada se suočite sa povredom radne discipline od strane zaposlenih
 • Koje aktivnosti morate da preduzme prilikom izricanja disciplinskih mera
 • Koju meru morate da upotrebite, da bi mera bila i ostala zakonita

Na seminaru saznajte:

 • Kako da normirate pravila ponašanja koja će važiti za radnopravni odnos između poslodavca i zaposlenog
 • Na koji način tretirati pojedine pojavne oblike nepoštovanja radne discipline
 • Način kvalifikovanja određenih povreda radne discipline i odabir disciplinske mere koja bi se primenjivala
 • Dobre primere generalne i specijalne prevencije prilikom izricanja disciplinskih mera
 • Smernice za pravilno sastavljanje rešenja kojim se izriče disciplinska mera u odnosu na zaposlenog
 • Koje probleme imaju u radu Vaše kolege iz struke saznaćete kroz diskusije, primere i razmenu iskustava

TEME SEMINARA:

Regulativa radnopravnog odnosa u Republici Srbiji

Disciplinske mere koje su na raspolaganju poslodavcu

 • opomena sa najavom otkaza
 • privremeno udaljenje zaposlenog sa rada
 • novčana kazna
 • jednostrani otkaz od strane poslodavca

 Udaljenje zaposlenog sa rada najčešće greške u praksi poslodavaca

Postupak izricanja disciplinskih mera – primeri iz prakse

 • Uočavanje kršenja radne discipline
 • Obaveza prijavljivanja kršenja radne discipline
 • Obezbeđivanje dokaza kojima se potvrđuje kršenje radne discipline
 • Odabir disciplinske mere
 • Izricanje disciplinske mere
 • Dostavljanje odluke
 • Generalna prevencija
 • Vođenje evidencije o izrečenim merama

KOME JE SEMINAR NAMENJEN:

Direktorima, poslodavcima, vlasnicima preduzeća,  šefovima pravne i kadrovske službe, zaposlenima u pravnim i kadrovskim službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast radnog prava.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.    

Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018