Radni odnosi i HR menadžment

Intenzivna obuka

Stručnjak za zapošljavanje

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

3 online radionice
+
Priručnik za primenu propisa iz oblasti rada
+
Portal za radno pravo

 

AKO:
 • Želite da obezbedite nesmetane uslove za pravilno zapošljavanje i angažovanje radne snage van radnog odnosa
 • Se pitate kako i kada da primenite odredbe jedinstvenog kodeksa šifara, šta isti sadrži, koji je odnos Šifarnika, NOKS-a, Akta o sistematizaciji i drugih opštih i pojedinačnih akata na nivou poslodavca
 • Kao poslodavac niste izmenili  postojeća zanimanja u registru CROSO u skladu sa novim Šifarnikom – da li vam je poznato kada ističe rok za usaglašavanje sa novim Šifarnikom

 

Onda se prijavite na program koji smo pripremili za Vas!

Nakon učešća bićete osposobljeni da:

 • Pravilno organizujete administriranje dokumentacije u oblasti radnog prava i i dosledno primenite propisane šifarnike na svim nivoima
 • Samostalno proverite kada postoje obaveze donošenja i posedovanja ili  izmene akata kojima se regulišu radni odnosi
 • Prepoznajete razlike i veze između ključnih obeležja pojmova “radno mesto“zanimanje” i “kvalifikacija
 • Na vreme izbegnete posledice koje nastupaju zbog propusta u praćenju radnih odnosa, administracije i neuredne dokumentacije

 

Program se prilagođava polaznicima obuke, u skladu sa njihovim pitanjima, prethodnim znanjima i iskustvima.

1. Online radionica: Šifarnik zanimanja i NOKS u praksi 22.09.2020. od 12 do 15 h
 • Šta je neophodno da imate u vidu pre angažovanja zaposlenih
 • Pojam Šifarnika i novine u pogledu sadržine Šifarnika zanimanja i implementiranje pravila sadržanih u Šifarniku
 • Ažuriranje i izmena opštih akata poslodavca i ažuriranje i izmena prijave na obavezno osiguranje
 • Kakav je odnos postojeće sistematizacije radnih mesta i postojećih ugovora o radu
 • Odnos Šifarnika i NOKS-a
 • Odnos Zakona o radu i Zakona o NOKS
 • Izmena ugovorenih uslova rada u kontekstu Šifarnika i NOKS-a
 • Postupanje poslodavca prilikom pripreme sadržine opisa posla
 • Tipičan opis posla kao osnov za imenovanje radnog mesta
2. Online radionica:  Pokretanje radnog odnosa u praksi 25.09.2020. od 12 do 15 h
 • Vrste zapošljavanja shodno Zakonu o radu
 • Pripremne aktivnosti koje je neophodno preduzeti pre zasnivanja radnog odnosa, odnosno radnog angažovanja
 • Postavljanje oglasa, konkurs, razgovor za posao – osnovni principi i kriterijumi prilikom postavljanja uslova za rad na radnom mestu i izbora kandidata
 • Ugovor o radu – akt kojim se zasniva radni odnos
 • Klauzule ugovora o radu, stupanje na rad i obavezni elementi
 • Obaveze poslodavca pre zaključenja ugovora o radu
 • Kontrola ugovora o radu – kako ispratiti obavezne elemente ugovora o radu i pravilno primeniti Zakon o radu prilikom zaključenja ugovora o radu
 • Izmena ugovorenih uslova rada – aneks ugovora o radu
3. Online radionica:  Angažovanje van radnog odnosa i agencijsko zapošljavanje 29.09.2020 do 12 do 15h
 • Angažovanje van radnog odnosa
 • Ugovori van radnog odnosa u praksi
 • Obaveze poslodavaca u vezi sa angažovanjem van radnog odnosa
 • Posledice propusta poslodavca prilikom ugovaranja rada van radnog odnosa
 • Agencijsko zapošljavanje
4. STUDIJSKI MATERIJAL 
 • Priručnik za primenu propisa iz oblasti rada
 • Portal za radno pravo + online priručnik

Način sprovođenja radionica:

 • Predavač će radionice voditi uživo online – radionice možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće
 • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka svake pojedinačne radionice, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online radionica
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja, a test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom

Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat „Stručnjak za zapošljavanje“ na srpskom i engleskom jeziku.

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Kotizacija uključuje učešće u tri online radionice, materijal sa online radionica i priručnik sa portalom.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 10 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 15 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u online obuci, biće u prilici da ih zameni kolega, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018