Radni odnosi i HR menadžment

Intenzivna obuka

Stručnjak za veštine liderstva

48,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Koji stil liderstva ste do sada birali? Proverite kakav ste lider i saznajte kakav lider možete biti na intenzivnoj višednevnoj edukaciji u trajanju od samo dve nedelje!

 

Postati i biti lider nije lako. Od vas se očekuje da budete stručni za posao koji obavlja vaš tim, ali i da imate znanja za upravljanje timom i zaposlenima. Da li samo upravljate zaposlenima ili zaposlene i inspirišete? Koji stil liderstva praktikujete? Kako se postavljate prema kolegama kojima sada rukovodite a nekada ste bili na istom hijerarhijskom nivou? Kako komunicirate sa kolegama nakon promena u preduzeću a da uspešno izbegnete konflikte između njih? Ko Vama pomaže da razvijate liderski stil i koji stil liderstva je najbolji za Vas?

Veštine koje su potrebne jednom lideru da dobro vodi svoje zaposlene je moguće usavršiti i učiti!

Pozivamo vas da prisustvujete višednevnom intenzivnom edukativnom programu koji smo pripremili za Vas kako biste unapredili svoje liderske sposobnosti i za samo dve nedelje postali lider koji stvara zdravo poslovno okruženje u kojem je kritika prostor za napredak, a ne opravdanje za  „teške“ emocije i demotivisanost.

 

Program se sastoji od 5 modula:

 • TEST I ANALIZA VLASTITOG PROFILA LIČNOSTI – UPITNIK STILA LIDERSTVA pre prvog sastanka, koji određuje liderski profil koji će biti osnova za edukaciju
 • 2 CELODNEVNE RADIONICE na kojima ćete kroz predavanja, primere i diskusiju, doći do rešenja za unapređenje postojećeg stila liderstva ili kreiranja sasvim novog stila uz praktične savete:

Prva radionica: Moj stil liderstva

Druga radionica: Alati i veštine za uspešno rukovođenje

 • STUDIJSKI MATERIJAL:
 • Priručnik Govori i pisana komunikacija za svaku poslovnu priliku – štampano i poslovno izdanje

1. Modul: TEST ANALIZA VLASTITOG PROFILA LIČNOSTI    

 • Osnova za dalju obuku – upitnik stila liderstva koji polaznik popunjava on-line za određivanje liderskog profilaRezultati i analiza rezultata upitnika i instrukcije za dalju obuku
2. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA – MOJ STIL LIDERSTVA   20.12.2019.
 • Očekivanja od lidera u savremenom dinamičkom okruženju
 • Zaposleni mogu biti lojalni saradnici – veština komunikacije sa zaposlenima (aktivno slušanje, razumevanje  i postavljanje pitanja)
 • Ljudi su različiti – kako razumeti i upravljati uspehom zaposlenih (motivisanje zaposlenih: potreba za prihvaćenošću i značajnošću i lokus kontrole)
 • Kakav je moj stil rukovođenja (analiza rezultata upitnika + podela u grupe i instrukcija za upitnik 360 stepeni)
 • Praktična primena: analiza profila zaposlenih i kako ih motivisati i upravljati njihovim učinkom

DISKUSIJA,PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, NOVI TRENDOVI, ODGOVORI NA PITANJA

3. modul STUDIJSKI MATERIJAL – PRIRUČNIK Govori i pisana komunikacija za svaku poslovnu priliku  20.12.2019.            
 • CD 1: 
 • Uzorci usmene dokumentacije
 • Uzorci pisane dokumentacije
 • Uzorci na engleskom jeziku
 • Poslovni engleski
 • Dodatni tekstovi
 • CD 2:
 • Primeri Govora u audio formatu
 • SADRŽAJ PRIRUČNIKA:
 • Bonton i smernice za pisanu komunikaciju
 • Bonton i preporuke za javni nastup
 • Komunikacija na radnom mestu
 • Komunikacija sa strankama i poslovnim partnerima
 • Komunikacija i odnosi sa javnošću
 • Pravni aspekti komunikacije
4. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA – ALATI I VEŠTINE ZA USPEŠNO RUKOVOĐENJE   24.12.2019.
 1. Kako i kome delegirati posao kako bi se ostvarivali najbolji rezultati
 2. Kako rešiti problem ili konflikt sa ciljem dobijanja pozitivnog ishoda
 3. Davanje i prihvatanje povratne informacije o ponašanju i radu (SPE model)
 4. Analiza rezultata upitnika 360 stepeni
 5. Prihvat povratne informacije o tome na čemu lider treba raditi kod sebe kako bi zadovoljio očekivanja

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, NOVI TRENDOVI, ODGOVORI NA PITANJA

PRIJEM SERTIFIKATA                                                                                                                                                                      

Prijem sertifikata Stručnjak za veštine liderstva na srpskom i engleskom jeziku biće na poslednjoj radionici.

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Program je koncipiran tako da na sastancima dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore u kreativnom okruženju i opuštenoj atmosferi. Naglasak je na praktičnom stručnom usavršavanju i individualnom pristupu svakom kandidatu. Nakon prijave polaznik popunjava upitnik stila liderstva za određivanje liderskog profila koji predstavlja osnovu za dalju obuku.
 • Sastanci će biti održani u vidu dve intenzivne interaktivne radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i Priručnik Govori i pisana komunikacija za svaku poslovnu priliku u štampanom i poslovnom izdanju, koji će Vam biti uručen na prvoj radionici, i e mail seminar koji ćemo poslati na Vašu adresu i koje možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom najkasnije do 12.11.2016.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

 

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd 11000


U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 10 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 15 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018