Radni odnosi i HR menadžment

Intenzivne obuke

Stručnjak za razvoj i zadržavanje ključnih zaposlenih

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Novi program za zaposlene u ljudskim resursima:

Obuka za postavljanje kvalitetne strategije za razvoj i zadržavanje kadrova i sticanje sertifikata

STRUČNJAK ZA RAZVOJ I ZADRŽAVANJE KLJUČNIH ZAPOSLENIH!

Činjenica je da se tržište rada brzo menja, zbog čega je važno napraviti dobru strategiju upravljanja ljudskim resursima, a posebno napraviti dobru strategiju za razvoj i zadržavanje ključnih zaposlenih. Kompanije koje nemaju razvijene kvalitetne strategije za razvoj i zadržavanje zaposlenih ostaju neprepoznate na tržištu rada, a zaposleni gube interesovanje za rad u njima.

U saradnji sa iskusnim trenerom poslovnih veština i HR konsultantom za oblast razvoja lidera i talenata, koji poseduje višegodišnje praktično HR iskustvo na liderskim i ekspertskim pozicijama u vodećim kompanijama na našem tržištu, pripremili smo obuku na kojoj ćete se upoznati sa aktuelnim trendovima u ljudskim resursima koje primenjuju vodeće kompanije, kao i:

 • Načinima za privlačenje najboljih talenata koji mogu biti Vaši potencijalni ključni kadrovi
 • Succession management principima
 • Alatima za procenu talenata ključnih zaposlenih
 • Metodama prepoznavanja talentovanih zaposlenih
 • Načinima evaluacije zaposlenih
 • Tehnikama razvoja i praćenja razvoja zaposlenih
 • Načinima motivisanja talentovanih zaposlenih i održavanja lojalnosti
 • Dobrim praksama upravljanja talentima

 

Program je sastavljen od četiri modula:

 • 2 CELODNEVNE INTERAKTIVNE RADIONICE + MATERIJAL SA RADIONICA  koje će biti održane 21.11. i 22.11.2019. u prijatnom ambijentu hotela Zira, Ruzveltova 35, Beograd, na kojima ćete kroz predavanja, praktične smernice, primere, pitanja i odgovore doći do izuzetno korisnih rešenja za postavljanje strategije za razvoj i zadržavanje ključnih zaposlenih;
 • 2 PRAKTIČNA RADNA MATERIJALA: Zbirku praktičnih uputstava i uzoraka za efikasno upravljanje ljudskim resursima sa 70 gotovih modela HR dokumenata u Word formatu i e-mail seminar Selekcija i regrutacija kadrova – od oglasa do najboljeg radnika (napomena: e-mail seminar se šalje na Vašu e-mail adresu).

 

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Naprednija znanja i veštine za razvoj i zadržavanje ključnih zaposlenih;
 • Konsultacije sa stručnjakom na radionicama u pogledu specifičnih situacija koje imate u svojoj kompaniji;
 • Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za razvoj i zadržavanje ključnih zaposlenih na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
 • Upoznavanje sa kolegama iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.
 1. Modul: RADIONICA – Razvoj zaposlenih i budućih lidera 21.11.2019, 10-15 h
 • Aktuelni trendovi u ljudskim resursima
 • Kako privući najbolje talente koji su potencijalni ključni kadrovi
 • Succession management – proces za identifikovanje i razvoj budućih lidera
 • Šta kompanija dobija upravljanjem ključnim kadrovima
 • Kako se identifikuju ključni zaposleni u kompaniji
 • Usklađivanje potencijala zaposlenih sa ciljevima kompanije
 • Talentovani zaposleni i ključni zaposleni – sličnosti i razlike
 • Veza liderstva i ključnih zaposlenih
 • Dobra klima i kultura u organizaciji za razvoj ključnih kadrova
 • Alati procene talenata ključnih zaposlenih
 2. Modul: RADIONICA – Talent menadžment – razvoj i zadržavanje talenata unutar kompanije 22.11.2019, 10-15 h
 • Metode prepoznavanja talentovanih zaposlenih
 • Kako formirati talent pul strategiju za top talente
 • Sprovođenje evaluacije talenata
 • Proces upravljanja ključnim zaposlenima
 • Alati za razvoj talenata i praćenje razvoja
 • Individualni pristup svakom ključnom zaposlenom
 • Motivisanje talentovanih zaposlenih i ključnih zaposlenih da budu lojalni
 • Ko sve treba da učestvuje u razvoju ključnih kadrova
 • Komunikacija sa talentovanim i ključnim zaposlenima
 • Primeri dobre prakse upravljanja talentima
 • Primeri dobre prakse zadržavanja ključnih kadrova
 3. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Zbirka praktičnih uputstava i uzoraka za efikasno upravljanje ljudskim resursima (Zbirku dobijate na prvoj radionici 21.11.2019.)
 • SADRŽAJ ZBIRKE Strateško planiranje broja zaposlenih i kompetencija zaposlenih; Selekcija i procena internih i eksternih kandidata za određena radna mesta; Uvođenje novozapsolenog na radno mesto;Upravljanje učinkom zaposlenog kroz postavljanje ciljeva i objektivnu procenu učinka zaposlenih; Razvoj kompetencija zaposlenih i upravljanje talentima; Upravljanje konfliktima u timu i rešavanje problema u kompaniji; Organizacija efikasnih sastanaka sa zaposlenima; Uspešni team building primeri.
 • SADRŽAJ CD-A: Obrazac za postavljanje ciljeva za HR u skladu sa strateškim ciljevima; Plan dolaženja do adekvatnih i kvalitetnih kandidata; Obrazac za definisanje ključnih kompetencija za sve zaposlene; Plan sprovođenja selekcijskog postupka; Obrazac za pravljenje oglasa za posao koji će privući potrebne candidate; Obrazac za opis radnog mesta; Primeri oglasa za posao; Upitnik za candidate; Obrasci za telefonsko, individualno i grupno intervjuisanje kandidata; Obrazac za objektivnu procenu kompetencija kandidata za otvoreno radno mesto; Obaveštavanje za kandidate koji su primljeni na otvorenu poziciju; Obaveštavanje za kandidate koji nisu ušli u dalji proces selekcije; Plan uvođenja novozaposlenog u kompaniju; Plan treninga za novozaposlene; Dosije o zaposlenom; Obrazac za postavljanje jasnih ciljeva i način merenja uspešnosti; Primer razgovora sa zaposlenim koji ne zadovoljava očekivanja kompanije sa ciljem motivacije da radi na sebi; Obrazac za evaluaciju i samoevaluaciju učinka zaposlenog; Obrazac za procenu talenata; Primer razvojnog plana kompetencija kod ključnih zaposlenih i talenata; Obrazac za planiranje godišnjeg razgovora i postavljanje godišnjih ciljeva; Primer godišnjeg razgovora; Obrazac za ispitivanje trening potreba zaposlenih; Proračun ulaganja i koristi od obrazovanja; Obrazac za praćenje uspešnosti treninga; Plan unapređenja efikasnosti tima; Primer efektivne komunikacije u timu; Obrazac za pregovaranje između sukobljenih strana u timu; Model posredovanja rukovodilaca u sukobu; Formular za razgovor sa zaposlenima koji imaju problem sa disciplinom; Primer pronalaženja zajedničkog cilja sukobljenih strana; Obrazac za rešavanje konflikata u timu; Obrazac za rešavanje problema u timu; Primer adekvatno upućene konstruktivne kritike zaposlenima; Upitnik o zadovoljstvu poslom; Primer izveštaja o zaposlenima i njihovoj fluktuaciji.
 4. Modul: E-MAIL SEMINAR  Selekcija i regrutacija kadrova, od oglasa do najboljeg radnika (E-mail seminar dobijate na svoju e-mail adresu 22.11.2019.)
 1. Kako da pripremite selekcioni postupak – definisanje potrebe za kandidatom, kreiranje oglasa, sačinjavanje plana selekcije;
 2. Kako da privučete adekvatnog kandidata – kako doći do onih kandidata koji su vam potrebni, kako privući talentovane zaposlene, strategije objavljivanja oglasa;
 3. Kako da procenite kandidata – metode procene, koje metode treba koristiti u kojim momentima, intervju za posao, trendovi u zapošljavanju i kako ih iskoristiti.

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Obuka će biti održana u vidu dve intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i „Zbirku praktičnih uputstava i uzoraka za efikasno upravljanje ljudskim resursima“ i e-mail seminar „Selekcija i regrutacija kadrova: od oglasa do najboljeg radnika“.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeno strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i povezivanja sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalne smernice stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i načina razvoja i zadržavanja ključnih zaposlenih.
 • Nakon uspešno završene obuke dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.
Zira Hotel

Ruzveltova 35, Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene obuke!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja obuke u slučaju manjeg broja prijava. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018