Radni odnosi i HR menadžment

Intenzivne obuke

Stručnjak za razvoj i zadržavanje ključnih zaposlenih

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Interaktivna online obuka uživo za postavljanje kvalitetne strategije

za razvoj i zadržavanje kadrova i sticanje sertifikata

3 interaktivne online radionice uživo
+
70 gotovih modela HR dokumenata u Word formatu

 

Ako želite da se upoznate sa:

 • Aktuelnim trendovima u ljudskim resursima koje primenjuju vodeće kompanije
 • Načinima za privlačenje najboljih talenata koji mogu biti Vaši potencijalni ključni kadrovi
 • Succession management principima
 • Alatima za procenu talenata ključnih zaposlenih
 • Načinima evaluacije zaposlenih
 • Tehnikama razvoja i praćenja razvoja zaposlenih
 • Načinima motivisanja talentovanih zaposlenih i održavanja lojalnosti
 • Dobrim praksama upravljanja talentima

 

Onda Vas pozivamo da učestvujete u našem trodnevnom online programu obuke.

Nakon obuke moći ćete da:

 • Lakše napravite dobru strategiju za razvoj i zadržavanje ključnih zaposlenih
 • U svojoj kompaniji primenite aktuelne trendove iz oblasti razvoja i zadržavanja ključnih zaposlenih
 • Samostalno koristite praktične alate i tehnike za razvoj i zadržavanje ključnih zaposlenih
1. Radionica: Definisanje ključih i kritičnih pozicija 24.06.2020. pod 13:00 do 16:00
 • Aktuelni trendovi u ljudskim resursima u domenu razvoja zaposlenih
 • Šta kompanija dobija upravljanjem ključnim kadrovima
 • Kako definisati ključne radne pozicije u kompaniji
 • Kako definisati kritične i osetljive radne pozicije u kompaniji
 • Kako se identifikuju ključni zaposleni u kompaniji
 • Usklađivanje potencijala zaposlenih sa ciljevima kompanije
 • Talentovani zaposleni i ključni zaposleni – sličnosti i razlike
 • Primeri dobre prakse zadržavanja ključnih kadrova
2. Radionica: Upravljanje liderima i proces nasleđivanja pozicija 26.06.2020. od 13:00 do 16:00
 • Succession management – proces za identifikovanje i razvoj budućih lidera
 • Dobra klima i kultura u organizaciji za razvoj ključnih kadrova
 • Alati procene talenata ključnih zaposlenih
 • Individualni pristup svakom ključnom zaposlenom
 • Ko sve treba da učestvuje u razvoju ključnih kadrova
 • Primeri dobre prakse upravljanja talentima
 • Proces upravljanja ključnim zaposlenima
 • Veza liderstva i ključnih zaposlenih
3. Radionica: Upravljanje talentima: identifikovanje, razvoj i zadržavanje talenata 30.06.2020. od 13:00 do 16:00
 • Kako privući najbolje talente koji su potencijalni ključni kadrovi
 • Motivisanje talentovanih zaposlenih i ključnih zaposlenih da budu lojalni
 • Metode prepoznavanja talentovanih zaposlenih
 • Kako formirati talenat pul strategiju za top talente
 • Sprovođenje evaluacije talenata
 • Alati za razvoj talenata i praćenje razvoja
 • Komunikacija sa talentovanim i ključnim zaposlenima
4. Dodatni radni materijal: Zbirka praktičnih uputstava i uzoraka za efikasno upravljanje ljudskim resursima
 • Zbirka u štampanoj formi + CD + online verzija (štampanu verziju šaljemo poštom na Vašu adresu)
 • 70 gotovih modela HR dokumenata u Word formatu
 • Detaljnije informacije o ovoj zbirci potražite OVDE

Način sprovođenja radionica:

 • Predavač će radionice voditi uživo online
 • Radionice možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće
 • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka svake pojedinačne radionice, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online radionica
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja, a test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat Stručnjak za razvoj i zadržavanje ključnih zaposlenih na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Kotizacija uključuje učešće u tri online radionice, materijal sa radionica i Zbirku praktičnih uputstava i uzoraka za efikasno upravljanje ljudskim resursima.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 7 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da ih zameni kolega, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018