Radni odnosi i HR menadžment

Intenzivne obuke

Stručnjak za javni nastup u poslovnoj komunikaciji

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 24.08, 30.08 i 31.08.2021.
Mesto održavanja: Hotel Zira
Predavač:
Količina:

SVAKI NASTUP JE JAVNI NASTUP

Da li biste želeli da poboljšate svoje govorničke sposobnosti?

Da Vas čujemo!

Program obuke u prijatnom ambijentu hotela Izvor za sticanje sertifikata

Datumi održavanja programa: 24, 30. i 31. avgust 2021.

 

Za uspešan javni nastup u poslovnom komuniciranju su ključni:

 • detaljna priprema,
 • pravilno tumačenje neverbalne komunikacije,
 • poštovanje poslovnog konteksta, ali i
 • vežba poslovnog nastupa u praksi.

Studija Harvarda pokazuje da 70% ljudi ima strah od javnog nastupa.

Ne budite među njima!

 

Program se prilagođava polaznicima obuke, u skladu sa njihovim
potrebama
, prethodnim znanjima i iskustvima. Polaznicima se pruža individualni pristup i garantuje diskrecija

1. MODUL: Priprema za javni nastup u poslovnom komuniciranju
 • Kako da pripremite činjenice za javni nastup u poslovnom okruženju
 • Kako da iznesete argumentaciju u svojom poslovnom prezentovanju
 • Šta sadrži struktura govora u poslovnom komuniciranju
 • Na koji način možete da trenirate memoriju
2. MODUL: Neverbalna komunikacija u poslovnom okruženju i poštovanje poslovnog konteksta
 • Kakav stav treba da imate prilikom govora i kako da ga postignete
 • Kakvo držanje je potrebno tokom javnog nastupa
 • Kako da se služite mimikom u poslovnom prezentovanju
 • Kakav treba da je govor Vašeg poslovnog izlaganja
 • Na koji način treba da odaberete boje i kakvu poruku one šalju
 • Kako prostor utiče na poslovni javni nastup
 • Kako postići dijalog i slušanje
 • Šta podrazumevaju veštine fleksibilnosti u poslovnoj komuniciji
3. MODUL: Izvođenje – poslovni javni nastup u praksi
 • Kako da izvodite vežbe disanja prilikom pripreme javnog nastupa i čemu one služe
 • Koji su to alati protiv treme koje možete koristi pred svaki Vaš javni nastup
4. PRIRUČNIK: Govori i pisana komunikacija za svaku poslovnu priliku
  • Jedinstveni priručnik sadrži smernice za uspešnu komunikaciju
   • Bonton i smernice za pisanu komunikaciju
   • Bonton i preporuke za javni nastup
   • Komunikacija na radnom mestu
   • Komunikacija sa strankama i poslovnim partnerima
   • Komunikacija i odnosi s javnošću
   • Pravni aspekti komunikacije
  • Preko 200 uzoraka govora i pisane korespondencije za sve poslovne prilike

  Primeri govora u različitim poslovnim situacijama u audio formatu

Način sprovođenja radionica:

 • Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Sa svake radionice dobijate materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se unaprediti.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i priručnik „Govori i pisana komunikacija za svaku poslovnu priliku“.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeni strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i umrežavanje sa kolegama, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Kotizacija uključuje učešće u tri online radionice, materijal sa radionica i priručnik Govori i pisana komunikacija za svaku poslovnu priliku.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 7 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da ih zameni kolega, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018