Radni odnosi i HR menadžment

Intenzivna obuka

Specijalista za selekciju i regrutaciju kandidata

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Tri online radionice + odgovori na pitanja za HR direktore,
rukovodioce kadrovskih odeljenja i sve zaposlene u HR sektoru i kadrovskoj službi

AKO:

 • Planirate nova zapošljavanja, a nemate mnogo vremena da selekciju kandidata radite licem u lice
 • Tražite praktične smernice i uputstva za vođenje online intervjua i primenu drugih online alata, koji će Vam omogućiti da uspešno procenite kompetencije i znanja zaposlenih kao da kandidat sedi u istoj prostoriji kao Vi
 • Želite da savladate cake i trikove za procenu veština kandidata kroz online proces selekcije kandidata

 

Onda Vas pozivamo da učestvujete u trodnevnom online programu!

Nakon učešća bićete osposobljeni da:

 • Da samostalno osmislite i sprovedete kvalitetan process selekcije koji će vam dati željene rezultate
 • Da samostalno procenite koja online metoda selekcije će vam dati najbolje rezultate selekcije kandidata za određeno radno mesto.
 • Sačuvaćete dragoceno vreme kroz primenu proverenih praktičnih alata i tehnika za uspešnu procenu kompetencija kandidata za određeno radno mesto
 • Da samostalno osmislite pitanja za intervju koji će vam pomoći da procenite baš one veštine kod kandidata koje su vam važne za obavljanje zadataka radnog mesta
 • Dobićete i email seminar za Regrutaciju i selekciju kadrova kako biste uvek imali pri ruci neophodan materijal za rad

 

KOME JE OBUKA NAMENJENA:

Direktorima, vlasnicima preduzeća, menadžerima, šefovima HR i kadrovske službe, zaposlenima u pravnim službama, zaposlenima u HR i kadrovskim službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast selekcije i regrutacije kadrova.

1. Modul: Online RADIONICA Employer branding i proces online selekcije: od oglasa do zaposlenog  23.02.2022. 10-13h
 • Employer branding i uticaj na uspešnost selekcijskog postupka
 • Razlika između online selekcije kandidata u odnosu na tradicionalnu
 • Izazovi i prednosti online procesa selekcije kandidata
 • Trendovi i budućnost regrutacije i selekcije u svetu nakon COVID-a
 • Planiranje i sprovođenje procesa online selekcije kandidata od oglasa do zaposlenog

2. Modul : Online RADIONICA Sistem kompetencija u selekcijskom procesu i metode procene 24.02.2022. 10-13h

 • Sistem i kompetencija i važnost za uspešan selekcijski proces
 • Biznis strategija i njen uticaj na odabir kompetencija za procenu i metode procene
 • Metode online procene veština i kompetencija kandidata
 • Odabir prave metode procene sa ciljem odabira pravog kandidata

3. Modul: Online RADIONICA Priprema i uspešno sprovođenje online intervjua 25.02.2022. 10 -13h

 • Vrste online intervjua za posao sa kandidatima i koji intervju treba primeniti u kojoj situaciji
 • Priprema online intervjua koji će meriti baš one veštine i kompetencije koje su važne za radno mesto za koje se traži kandidat
 • Važni faktori na koje treba obratiti pažnju prilikom vođenja online intervjua
 • Saveti i trikovi za uspešno sprovođenje online intervjua sa kandidatom

4. Modul: Email seminar Selekcija i regrutacija kadrova – od oglasa do najboljeg radnika

Kroz tri edukativna segmenta email seminara dobijate odgovore na pitanja:

 • Kako da pripremite selekcioni postupak – definisanje potrebe za kandidatom, kreiranje oglasa, sačinjavanje plana selekcije
 • Kako da privučete adekvatnog kandidata – kako doći do onih kandidata koji su Vam potrebni, kako privući talentovne zaposlene, strategije objavljivanja oglasa
 • Kako da procenite kandidata – metode procene, koje metode treba koristiti u kojim momentima, intervju za posao, trendovi u zapošljavanju i kako ih iskoristiti

5. Modul: KONTROLNA MAPA Zbirka Excel obrazaca za HR – upravljanje ljudskim resursima Autor:Vedrana Božić

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Program je koncipiran tako da na online radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore. Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne online radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 3 sata. Sa svake radionice dobijate materijal, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i kontrolnu mapu Zbirka Excel obrazaca za HR – upravljanje ljudskim resursima.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz online radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje.
 • Nakon uspešno završene obuke dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

 

Prijem sertifikata za obuku Specijalista za online selekciju i regrutaciju kandidata

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Kotizacija uključuje učešće u tri online radionice, materijal sa online radionica, email seminar i kontrolna mapa.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 10 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 15 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u online obuci, biće u prilici da ih zameni kolega, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018