Radni odnosi i HR menadžment

Intenzivna obuka

Specijalista za radne odnose i kadrovsku administraciju

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Da li ste sigurni da možete uspešno, blagovremeno i bez posledica da ispratite mnoštvo regulative i specifičnost radnih odnosa?

Licima odgovornim za praćenje radnih odnosa i upravljanje kadrovskom organizacijom i administracijom je često teško da isprate dinamiku koju podrazmeva oblast radnog prava, te je uobičajena pojava da zbog mnoštva propisa kojima su ustanovljene brojne obaveze za poslodavce određena pitanja ostaju nejasna i nerešena.

Upravo iz tog razloga pripremili smo program intenzivne i interaktivne teorijske i praktične obuke, koji će da pomogne u svakodnevnom praćenju radnih odnosa, kao i da obezbedi nesmetane uslove za pravilno i potpuno postavljanje i administriranje radnopravnih obaveza i kadrovske administracije.

Program je sastavljen od četiri modula:

 • 3 ONLINE CELODNEVNE INTERAKTIVNE RADIONICE koje će biti održane 25.05, 27.05. i 29.05.2020. na kojima ćete kroz predavanja i praktične primere doći do korisnih rešenja za ispravnu i pouzdanu pripremu adekvatne dokumentacije i primenu radno-pravnih propisa.
 • 1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: Priručnik za primenu Zakona o radu i drugih propisa iz oblasti rada u štampanoj formi sa portalom sa više od 80 gotovih modela radno-pravnih dokumenata u Word formatu za sve radne procedure od zasnivanja do prestanka radnog odnosa + ON-LINE verzija.

 Kroz ovaj program intezivne obuke nudimo Vam mogućnost da:

 • Budete upoznati sa načinom pravilnog praćenja i vođenja radnih odnosa
 • Pravilno organizujete kadrovsku administraciju od momenta zasnivanja radnog odnosa do okončanja istog
 • Budete upoznati sa obavezom donošenja i posedovanja opštih i pojedinačnih akata kojima se regulišu radni odnosi
 • Pravilno reagujete na svaki problem sa kojim se susrećete u domenu radnih odnosa
 • Dobijete praktične i konkretne primere i smernice u cilju pravilnog uspostavljanja HR odnosa na nivou poslodavca
 • Naučite kako da izbegnete posledice koje nastupaju zbog propusta u praćenju radnih odnosa i adminitracije
 • Dobijete aktuelne primere i stavove sudske prakse i nadležnog ministarstva
 • Steknete Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Specijalistu za radne odnose i kadrovsku administraciju na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media
 • Upoznate kolege iz struke, učestvujete u interaktivnoj diskusiji i razmenite iskustva sa drugim polaznicima
 1. Modul: ONLINE RADIONICA – Zakonski i normativni okvir radnog odnosa – opšti akti poslodavca, ugovor o   radu, prijava na osiguranje i stupanje na rad 25.05.2020, 13-16 h
  • Pregled regulative (Zakona i podzakonskih akata kojima su regulisani radni odnosi)
  • Odnos Zakona, kolektivnog ugovora i ugovora o radu
  • Osnovne obaveze poslodavaca u cilju organizacije radnih odnosa i procesa rada
  • Obavezujući akti poslodavca
  • Zasnivanje radnog odnosa (oglas za posao, konkurs, izbor i selekcija kandidata, kriterijumi za prijem u radni odnos)
  • Zaključenje ugovora o radu (klauzule, stupanje na rad, obavezni elementi, prijava na osiguranje)
  • Sudska praksa.

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

 2. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Priručnik „Izmene i dopune Zakona o radu“ + portal + On-line   verzija

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

1   Zasnivanje radnog odnosa

2   Rad van radnog odnosa

3   Radno vreme

4   Odmori i odsustva

5   Zaštita zaposlenih

6   Zarade, naknade zarada i druga primanja

7   Udaljenje zaposlenog sa rada

8   Disciplinske mere

9   Prestanak radnog odnosa

10 Kolektivni ugovor

11 Inspekcijski nadzor

12 Kaznene odredbe i privredni prestupi

13 Prelazne i završne odredbe

14 Drugi aktuelni propisi neophodni u radu

kadrovske službe

UZORCI:

 • Modeli ugovora o radu na određeno vreme, neodređeno vreme, probni rad, radni odnos s nepunim radnim vremenom, pripravnički rad itd;
 • Modeli ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, delu, stručnom osposobljavanju i usavršavanju, dopunskom radu;
 • Modeli aneksa ugovora o radu, obaveštenja o razlozima za ponuđeni aneks ugovora; Korisni obrasci

 

 

  3. Modul: ONLINE RADIONICA – PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI IZ RADNOG ODNOSA 27.05.2020,  13-16 h
 • Obaveze poslodavca (radno vreme, odmori i odsustva sa rada, BZR, zabrana diskriminacije, zaštita od zlostavljanja, obavezujuće evidencije u domenu radnih odnosa, izmena ugovorenih uslova rada – aneks ugovora o radu)
 • Obaveze zaposlenih
 • Pravo na privatnost na radnom mestu
 • Zabrana konkurencije
 • Intelektualna svojina iz radnog odnosa
 • Sudska praksa
 4. Modul: ONLINE RADIONICA – PRESTANAK RADNOG ODNOSA – INSPEKCIJSKI NADZOR I SUDSKA KONTROLA 29.05.2020, 13-16 h
 • Prestanak radnog odnosa u teoriji i praksi
 • Osnovi prestanka radnog odnosa
 • Procesne obaveze pre prestanka radnog odnosa (pred otkazna procedura)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu
 • Inspekcija rada i sudski spor
 • Sudska praksa

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

 

 ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE
Provera znanja i primanje sertifikata za Specijalistu za radne odnose i kadrovsku administraciju
 • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 02.06.2020. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 11.06.2020.
 • 16.06.2020. slanje sertifikata Specijalista za radne odnose i kadrovsku administraciju na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne interaktivne online radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 3 sata (13:00 – 16:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i poslovno izdanje priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu“ u štampanoj i digitalnoj formi koju možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na online radionicama biće prilagođeno strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i povezivanja sa kolegama iz struke, kroz online radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalne smernice stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i načina primene radnog prava u organizaciji.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

 

PROGRAM JE NAMENJEN

Šefovima pravne, kadrovske i HR službe, direktorima, vlasnicima preduzeća, zaposlenima u pravnim, kadrovskim i HR službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast radnog prava.

Za svakog drugog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite 10% popusta!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Korisnicima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U tom slučaju se obustavlja dostup digitalnoj formi priručnika. U slučaju da se korisnik Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018