Radni odnosi i HR menadžment

Intenzivna obuka

Specijalista za izradu opštih akata u oblasti radnog prava

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 18.06, 21.06 i 22.06.2021. 10:00-13:00 h
Mesto održavanja: Online
Predavač:
Količina:

✔ 3 praktične online radionice
✔ Priručnik za primenu propisa iz oblasti rada
✔ Online portal sa 200 modela dokumenata + sudska praksa i pravna mišljenja
✔ Odgovori na pitanja za HR direktore, rukovodioce kadrovskih odeljenja i sve zaposlene u pravnoj službi i HR sektoru

 

Pozivamo sve zaposlene u pravnim službama, rukovodioce ljudskih resursa i sve pravnike koji su odgovorni za administrativno poslovanje, da na praktičnoj obuci za izradu opštih akata pronađu najbolja rešenja za svoju kompaniju. 

U dilemi ste da li imate sve normativne akte koje propisuje zakonodavstvo Republike Srbije? Da li ste svoje akte pisali “po opštoj mustri” ili ste ih prilagodili potrebama Vašeg poslovanja? 

Čest razlog gubitka radnih sporova jesu neregulisane radnopravne obaveze zaposlenih, i nesankcionisana nedozvoljena ponašanja koja se često dešavaju u praksi. I Vi imate problem koji se često dešava na poslu, da li ste “problem” normirali u opštem aktu i kako? Koja su najbolja rešenja iz prakse? Stoga je veoma važno da budete sigurni u:

Sadržinu odredbi opštih akata kod poslodavca posebno kada već imate razrađen sistem poslovanja i organizacije, strukturu i ustaljen sistem uslova za angažovanje i rad zaposlenih

Vašu odluku: da li da pri donošenju npr. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji samo “preslikate” uslove iz postojećih ugovora o raduili je potrebno da na sistematičan način regulišete sva neophodna pitanja Pravilnikom, a potom aneksirate ugovore o radu zaposlenih tamo gde je to neophodno

Pravilno i jedinstveno uređenje svih prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih i poslodavca u Pravilnicima – tako ćete “rasteretiti” ugovore o radu, te oni neće morati da sadrže brojne elemente iz Pravilnika, već je dovoljno da se pozovete na pravilnik

Radionica: Opšta pitanja i izrada (uslovno) obaveznih opštih akata
18.06.2021. od 10h do 13h
 • Šta je to opšti akt
 • Način donošenja i objava opšteg akta
 • Važenje i prestanak opšteg akta
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
 • Pravilnik o poslovnoj tajni
 • Realni problemi kod sastavljanja Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji
 • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu – šta, ko, kada
 • Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju
 • Vežba na primeru – kako definisati delove opšteg akta
 • Vežba na primeru – kako normirati pojedine odredbe opšteg akta
Radionica: Izrada opcionih opštih akata
21.06.2021. od 10h do 13h
 • Razlika između Pravilnika o radu i kolektivnog ugovora kod poslodavca
 • Mogućnosti uređivanja odmora pravilnikom
 • Zarade i platni razredi kroz opšti akt
 • Opšti akt kod proglašenja viška zaposlenih, donošenje pojedinačnih rešenja
 • Kako propisati merenje radnog učinka zaposlenih
 • Poslovna tajna i opšti akt
 • Zašto propisati proceduru kod naknade štete
 • Kako urediti pitanje bonusa
 • Razlikovanje bonusa i merljivog radnog učinka
 • Način utvrđivanja disciplinske odgovornosti kod poslodavca
 • Dileme kod zabrane upotrebe alkohola i opojnih sredstava
 • vežba. sastavljanje upozorenja i rešenja o otkazu ugovora o radu
Radionica: Izrada opcionih opštih akata – realni problemi u praksi prilikom izrade
22. 06.2021. od 10h do 13h
 • Dobar menadžment – upravljanje društvom Pravilnik
 • Opcije kod uređivanja stručnog usavršavanja zaposlenih
 • Prednosti utvrđivanja procedure borbe protiv lažnih bolovanja
 • Arbitar kod poslodavca – zašto da ne
 • Pripravnost – koje su zakonske mogućnosti i gde su granice
 • Normiranje materije zabrane zlostavljanja na radu
 • Zašto je potrebno normirati prekovremeni rad, te kako voditi evidenciju o istom
STUDIJSKI MATERIJAL – Priručnik za priprema propisa iz oblasti rada + online portal sa 200 modela dokumenata + sudskom praksom i mišljenjima + online priručnik
Nakon učešća bićete osposobljeni da:

✔ Pravilno izrađujete opšte akte kod poslodavca i primenjujete adekvatne propise na svaki problem sa kojim se susrećete u domenu radnih odnosa

✔ Samostalno procenite kada postoje obaveze donošenja i posedovanja opštih akata kojima se regulišu radni odnosi

Na vreme izbegnete posledice koje nastupaju zbog neregulisanih radnopravnih obaveza zaposlenih, i nesankcionisanih nedozvoljenih ponašanja koja se često dešavaju u praksi radnih odnosa

Program se prilagođava polaznicima obuke, u skladu sa njihovim pitanjima, prethodnim znanjima i iskustvima.

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika. Kotizacija uključuje učešće u dve celodnevne radionice, materijal sa radionica i e-mail seminar. Broj mesta za učestvovanje u programu je ograničen kako bi se obezbedio najviši stepen interaktivnosti i praktičnog pristupa.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018