Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Službena putovanja: prava, obaveze i dileme u praksi

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Koja su prava, obaveze i najčešće dileme poslodavaca

koji upućuju zaposlene na službeni put?

 

Službena putovanja deluju kao jednostavna stvar – dok se u praksi možete susresti sa brojnim nedoumicama, pravnim procedurama i dilemama:

 • Kako razlikovati službeno putovanje od redovnog rada – kada zaposleni rad obavlja na terenu ili mu je putovanje po različitim mestima u svakodnevnom opisu poslova? Gde je granica u odnosu na upućivanje na rad u inostranstvo?
 • Na koju još naknadu troškova zaposleni ima pravo pored dnevnice? Da li zaposlenom možete da umanjite dnevnicu ukoliko u okviru plaćenog hotelskog smeštaja ima obezbeđen obrok? Kako se računa dnevnica zaposlenom koji na službeni put polazi tako što putuje kroz Republiku Srbiju, a zatim u inostranstvu obilazi više zemalja?
 • Od kog momenta se zaposlenom računa službeno putovanje? Koje su opcije kod propisivanja iznosa dnevnica?
 • Da li zaposleni ima pravo na uvećanje zarade za prekovremeni rad ako službeni put traje duže od redovnog radnog vremena? Kako se dokazuje taj prekovremeni rad?
 • Na koliko dnevnog i nedeljnog odmora zaposleni ima pravo u vezi sa službenim putovanjem?
 • Kakav je poreski tretman naknade troškova smeštaja i prevoza ako zaposleni ne priloži račun o smeštaju ili prevozu na službenom putu? Ili ako se zaposleni upućuje na službeni put u mesto u kom ne postoji hotelski ili sličan smeštaj?
 • Kakav je tretman plaćenih novčanih kazni za prekršaje koje zaposleni učini na službenom putu (npr. nepropisno parkiranje)?Potražite odgovore na pitanja u vezi sa službenim putovanjima koja Vas u praksi muče na našem seminaru.

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pojašnjenja zakonskih odredbi i aktuelne prakse u vezi sa službenim putovanjima
 • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa pravima i obavezama zaposlenih i poslodavaca
 • Interakciju sa predavačem – advokatom i direktne odgovore na Vaša pitanja

TEME SEMINARA

 1. Službena putovanja u zemlji
 • Pojam službenih putovanja i propisi koji ih regulišu
 • Kako se aktima poslodavca reguliše dnevnica, naknada troškova za prevoz i smeštaj
 • Putni nalog i obaveze zaposlenog u vezi sa dokumentacijom na službenom putovanju
 • Službeni put u AP Kosovo i Metohija
 • Poreski tretman naknade ovih troškova

 

 1. Službena putovanja u inostranstvo
 • Dnevnica, naknada troškova za prevoz i smeštaj
 • Mogućnost primene Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
 • Naknada troškova za izdavanje vize, vakcinaciju, troškova reprezentacije, iznajmljivanja prostorija, itd.
 • Plaćanje akontacije zaposlenom
 • Poreski tretman naknade ovih troškova

 

 1. Ostala pitanja u vezi sa službenim putovanjima
 • Ostvarivanje prava na dnevni i nedeljni odmor u vezi sa službenim putovanjima
 • Prekovremeni rad na službenom putovanju
 • Radni sporovi povodom naknade troškova službenih putovanja
 • Posebni kolektivni ugovori koji uređuju službena putovanja
 • Naknada troškova za službena putovanja licima koja nisu zaposlena kod poslodavca

 

 

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k,
Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 10% za nabavku kontrolne mape „SLUŽBENA PUTOVANJA: sa uputstvima, primerima dokumenata i poreskim aspektima za ispravno normiranje i upravljanje službenim putovanjima zaposlenih“.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018