Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Rokovi u radnom pravu u praksi

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Rokovi u radnom pravu – kada stičete, a kada gubite pravo da zaštite prava i interese?
Reagujte na vreme jer se istekom određenih rokova gubi pravo na zaštitu!

 

Poznato Vam je koliko dugo može da traje premeštaj bez ponude aneksa ugovora o radu? Koji su rokovi u postupku izmene ugovorenih uslova rada? U kom roku obaveštavate zaposlene o rasporedu radnog vremena i promeni istog? Koji je to primeren rok po stavu sudske prakse u kom zaposleni treba da popravi svoj rad i poboljša rezultate rada? Koji su rokovi u postupku zaštite od zlostavljanja na radu, i u postupku uzbunjivanja i zaštite prava uzbunjivača? Koji je rok za ostvarivanje prava iz radnog odnosa u parničnom postupku?

Saznajte od našeg predavača istekom kojih rokova gubite prava i koje je stanovište zauzela praksa po pojedinim pitanjima na seminaru koji organizujemo za Vas.

 

Na seminaru ćete saznati:

 • Kako da računate rokove – subjektivni i objektivni rokovi
 • U kom roku zastareva zaštita zbog povrede radne obaveze i radne discipline
 • Koji su rokovi za postupanje u internom postupku zaštite od zlostavljanja na radu
 • Odgovore na Vaša konkretna pitanja za specifične situacije iz prakse
 • Steći ćete sertifikat nemačke kuće Forum Media a i upoznati kolege iz struke

 

– Seminar obuhvata primere iz sudske prakse i savete za prevazilaženje problema –

Teme seminara:

 

 • Priroda i karakter rokova u radnom pravu i načelo hitnosti
 • Kada donosite opšte akte: Pravilnik o radu, Akt o proceni rizika, Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu i dr.
 • Kada ste dužni da obavestite inspekciju o početku obavljanja delatnosi i promeni procesa rada
 • Kada vršite prijavu/odjavu zaposlenog, kada zaposleni stupa na rad
 • Probni rad – poseban vid oročenog radnog odnosa i premeštaj bez ponude aneksa ugovora o radu – trajanje premeštaja
 • Kada se zaposlenom dostavlja rešenje o godišnjem odmoru

 

 • Koja ograničenja se odnose na trajanje radnog vremena i rok za obaveštenje zaposlenog o rasporedu i promeni radnog vremena
 • Privremena sprečenost i rokovi za postupanje
 • Klauzula poverljivosti i zabrane konkurencije – oročenost klauzula
 • Koji su rokovi u postupku izmene ugovorenih uslova rada
 • Koje rokove morate striktno poštovati u toku procedure otkazivanja ugovora o radu

 

 • Rok zastarelosti otkazivanja ugovora o radu (subjektivni/objektivni)
 • Poštovanje otkaznog roka – pravo ili obaveza
 • Koji je to primeren rok u kom zaposleni treba da popravi svoj rad i poboljša rezultate rada – primeri iz prakse
 • Trajanje posebne zaštite od otkaza i rokovi
 • Koji su rokovi u postupku zaštite od zlostavljanja na radu i postupku uzbunjivanja i zaštite prava uzbunjivača
 • Novčana potraživanja zaposlenih i poslodavca – rokovi i zastarelost
 • Pravni lekovi u radnom pravu – prekluzivni rokovi
 • Disciplinski postupak u javnom sektoru – obavezujući rokovi za postupanje
Envoy Conference Centar

Gospodar Jevremova 47,
Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika sa portalom „Izmene i dopune Zakona o radu”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018