Radni odnosi i HR menadžment

Priručnik sa portalom

Radno pravo u praksi

16,900.00 din.25,350.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Očisti
Količina:

 


Prelistajte priručnik

 

Pogledajte portal RADNO PRAVO

Sveobuhvatni poslovni priručnik iz oblasti radnog prava
sa uvek aktuelnim sadržajima i pojašnjenjima nove prakse!

Aktuelne izmene i dopune Zakona o radu donose promene u radu sa kadrovima i kadrovskom dokumentacijom. Samo neke od promena odnose se na:

 • Nove uslove za zasnivanje radnog odnosa (na određeno/neodređeno vreme) i elemente ugovora o radu
 • Nove uslove, rokove i procedure u vezi sa prestankom radnog odnosa
 • Drugačiji obračun minulog rada, naknade zarade i otpremnine
 • Naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor
 • Broj dana plaćenog odsustva
 • Godišnji odmor
 • Kaznene odredbe, itd.

Gde pronaći pouzdanu podršku za primenu nove zakonske regulative u praksi?

Sa timom vrhunskih stručnjaka u oblasti radnog prava, iz ugla zakonodavca i ugla praktičara, za Vas smo pripremili jedinstveni komplet za potpuno razumevanje i ispunjavanje Vaših zakonskih obaveza sa gotovim modelima dokumenata za brzu i jednostavnu svakodnevnu upotrebu.
Priručnik sa portalom Vam obezbeđuje:

 • Jednostavna i potpuna objašnjenja novih propisa koja smo pripremili u saradnji sa vrhunskim stručnjacima u oblasti radnog prava
 • Precizna objašnjenja će Vam uštedeti vreme i ukloniti mogućnost greške
 • Gotove modele dokumenata u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom
 • Za svakodnevno funkcionisanje kadrovske službe, precizni i odmah upotrebljivi uzorci: popunite, snimite i odštampajte
 • Praktična rešenja konkretnih problema sa odgovorima na Vaša pitanja iz prakse
 • Saveti za rešavanje problema u praksi: konkretna uputstva za sve procedure u radu sa kadrovima

Posebne pogodnosti poslovnog izadanja:

 • Dostupnost priručnika i portala 24 časa svakog dana u nedelji
 • Pristup priručniku gde god se nalazili sa Vašeg desktop ili laptop računara ili pametnog telefona
 • Brzo i jednostavno pronađite sve neophodne informacijepomoću praktične pretrage
 • Mogućnost većeg broja korisnika iz iste firme

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

Opšti akti za poslodavce

Opšta pitanja i (uslovno) obavezni opšti akti

Opcioni opšti akti

Rad od kuće – stara mogućnost ali nova aktuelnost

Bezbednost i zdravlje na radu u pogledu zarazne bolesti covid-19

Opšti osvrt na zaštitu podataka o ličnosti u svetlu radnih odnosa

Kako zakonito sprovesti rešavanje viška zaposlenih kada se ne donosi program?

Zasnivanje radnog odnosa

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Ugovor o radu

Radni odnos na određeno vreme

Izmene ugovora o radu

Rad van radnog odnosa

Rad van radnog odnosa – zakonska regulativa / Privremeni i povremeni poslovi / Ugovor o delu

Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju / Dopunski rad /

Ugovor o pravima i obavezama direktora koji nije zasnovao radni odnos

Zakon o agencijskom zapošljavanju

Radno vreme

Pojam radnog vremena

Puno radno vreme / Nepuno radno vreme / Skraćeno radno vreme

Prekovremeni rad / Raspored radnog vremena / Preraspodela radnog vremena

Noćni rad i smenski rad / Radno vreme i prekovremeni rad

Odmori i odsustva

Odmor u toku dnevnog rada

Dnevni odmor / Nedeljni odmor / Godišnji odmor

Odsustvo uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) / Neplaćeno odsustvo

Mirovanje radnog odnosa

Odsustvo zaposlenih sa rada

Zaštita zaposlenih

Opšta zaštita / Zakon o zdravstvenoj zaštiti / Zaštita omladine

Zaštita materinstva / Zakon o zdravstvenom osiguranju

Odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili nege druge osobe

Zaštita osoba sa invaliditetom i zaposlenog sa zdravstvenim smetnjama

Preventivne mere / Zlostavljanje i diskriminacija

Zarade, naknade zarada i druga primanja

Pojmovi

Zarada

Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu

Udaljenje zaposlenog sa rada

Opšte informacije u vezi sa udaljenjem zaposlenog sa rada

Fakultativno udaljenje zaposlenog sa rada

Obligatorno udaljenje zaposlenog sa rada

Trajanje udaljenja zaposlenog sa rada

Disciplinske mere

Disciplinske mere u radno-pravnom zakonodavstvu

Privremeno udaljenje sa rada bez naknade zarade

Novčana kazna do 20% od osnovne zarade zaposlenog

Prestanak radnog odnosa

Razlozi za prestanak radnog odnosa

Prestanak radnog odnosa (na određeno vreme) istekom roka na koji je zasnovan

Sporazumni prestanak radnog odnosa iz ugla sudske prakse

Otkaz od strane zaposlenog / Otkaz od strane poslodavca / Tehnološki viškovi

Najnoviji komentari sudske prakse i mišljenja

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada ili nedovoljno znanja i sposobnosti

Kolektivni ugovor

Kolektivni ugovor u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o radu

Inspekcijski nadzor

Inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i kontrolne liste

Kaznene odredbe i privredni prestupi

Kaznene odredbe u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o radu

Aktuelna sudska praksa u radnom pravu

Aktuelna praksa Vrhovnog kasacionog suda kroz radne sporove

DODATNI ČLANCI NA PORTALU:

Aktuelno / Propisi / Zakoni / Podzakonski akti / Modeli

Modeli ugovora o radu – zasnivanje radnog odnosa / Modeli ugovora van radnog odnosa

Opšta akta / Modeli dokumenata u vezi sa radnim vremenom / Modeli dokumenata u vezi

sa odmorima i odsustvima / Modeli dokumenata u vezi sa udaljenjem sa rada / Modeli u

vezi sa prestankom radnog odnosa / Drugi primeri dokumenata neophodnih u radu

kadrovske službe / Stručna mišljenja / Sudska praksa / Dodatni članci

Komplet – Priručnik sa portalom

Kupovinom priručnika naručujete tromesečna ažuriranja koja obezbeđuju visok nivo informisanosti za sve zakonske i druge sadržinske promene, čija će cena zavisiti od oima dobijenog materijala.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018