Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Radno angažovanje stranaca u Srbiji i upućivanje domaćih državljana na rad u inostranstvo: zakonski režim i praktična rešenja

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Koje su zakonske novine u vezi sa zapošljavanjem stranaca (od aprila 2019. godine) i upućivanjem zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo?

Pozivamo Vas na interaktivni seminar sa predavačem – advokatom, na kome ćete se informisati o novim zakonskim rešenjima, njihovoj pravilnoj primeni i usklađivanju Vašeg poslovanja sa zakonskim novinama koje se tiču angažovanja i boravka stranaca i upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo:

Radno angažovanje stranaca:

 • Koje su novine u zakonskoj regulativi: Izmene i dopune Zakona o strancima (“Službeni glasnik RS” br.31/2019) i pravilnik koji reguliše pitanja prebivališta stranaca?
 • Kada je moguće elektronskim putem prijaviti privremeni biravak u Srbiji?
 • Šta je viza za duži boravak u Srbiji i koje olakšice pri zapošljavanju imaju stranci kojima je izdata ovakva viza?
 • Kada i pod kojim uslovima možete radno angažovati stranog državljanina?
 • Na koji način se zasniva radni odnos sa stranim državljaninom?
 • Koje obaveze imate prema angažovanom stranom državljaninu i nadležnim organima?
 • Koje su sankcije za nepoštovanja propisanih obaveza prilikom radnog angažovanja stranaca?

Upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo:

 • Kada primenjujete pravila o upućivanju domaćih državljana u inostranstvo?
 • Da li svaki boravak u inostranstvu predstavlja upućivanje na rad kod stranog poslodavca?
 • Koje uslove treba ispuniti za uspešnu realizaciju upućivanja?
 • Koje su osnovne obaveze domaćeg poslodavca kada u inostranstvo upućuje domaćeg državljanina?
 • Koje obaveze imate prema nadležnim organima u Srbiji, i koje su posledice nepoštovanja takvih odredaba?

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pojašnjenja zakonskih novina u vezi sa angažovanjem stranaca i upućivanjem zaposlenih na rad u inostranstvo
 • Razjašnjenja najčešćih pitanja u vezi sa angažovanjem stranaca i upućivanjem zaposlenih na rad u inostranstvo
 • Interakciju sa predavačem – advokatom i direktne odgovore na Vaša pitanja

TEME SEMINARA:

 • Angažovanje stranih državljana u Srbiji – zakonski okvir i osnovni pojmovi
 • Uslovi za angažovanje stranaca u Srbiji
 • Priprema za radno angažovanje stranca – obaveze poslodavca da pripremi teren za nesmetano obavljanje radnih zadataka
 • Obezbeđenje uslova rada – prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenog
 • Trajanje radnog angažovanja, vrste i oblici radnog angažovanja stranaca u Srbiji
 • Kontrola angažovanja stranaca u Srbiji od strane nadležnih organa – posledice koje nastaju usled propusta da se ispoštuju obavezujuće procedure
 • Upućivanje u inostranstvo – zakonski okvir i osnovni pojmovi
 • Uslovi za upućivanje domaćih državljana u inostranstvo
 • Priprema za upućivanje u inostranstvo – obaveze poslodavca da pripremi teren za nesmetano obavljanje radnih zadataka
 • Obezbeđenje uslova rada – prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenog
 • Trajanje upućivanja, vrste i oblici upućivanja domaćih državljana u inostranstvo
 • Kontrola upućivanja u inostranstvo od strane nadležnih organa – posledice koje nastaju usled propusta da se ispoštuju obavezujuće procedure
Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k,
Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018