Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Radni proces za vreme vanredne situacije

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Interaktivni online seminar sa predavačima – timom advokata

koji poseduju višegodišnju praksu u oblasti radnih odnosa

 

Proglašenje vanrednog stanja u Republici Srbiji prouzrokovalo je mnoga pitanja u vezi sa organizacijom radnog procesa tokom njegovog trajanja, kao i potrebu poslodavaca da pronađu adekvatna rešenja kako da se sa njima izbore:

 

 • Kako postupati u situacijama koje su za poslodavca potpuno nepredviđene i neočekivane, i kako organizovati proces rada u situacijama kada se uvodi zabrana radnog angažovanja određenih lica, ili njihovog kretanja u određenom vremenskom periodu u toku njihovog radnog dana?
 • Na koji način organizovati proces rada kada preti neposredna opasnost po život i zdravlje zaposlenih i trećih lica, i kako opredeliti koji zaposleni mogu da rade od kuće, a koji ne?
 • Šta preduzeti u situaciji kada ugovori o radu i opšti akti poslodavca ne sadrže odredbe koje regulišu prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u slučaju epidemija, vanrednog stanja ili drugih okolnosti koje neposredno utiču na bezbednost i zdravlje šireg kruga lica?

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Direktorima, vlasnicima preduzeća, menadžerima, šefovima pravne, kadrovske i HR službe, agencijama i svima ostalima koji su zainteresovani za pitanje organizacije radnog procesa.

 

 

Teme seminara:

 • Normativni okvir rada u slučaju poteškoća u poslovanju i organizovanju radnog procesa
 • Kako organizovati rad kod poslodavca u slučajevima kada ne postoji mogućnost da se rad obavlja od kuće?
 • Kako pripremiti procedure i sredstva za rad zaposlenima koji rade od kuće?
 • Na koji način kontrolisati zaposlene koji od kuće obavljaju poslove iz ugovora o radu?
 • Zaštita ličnih podataka trećih lica kod obavljanja poslova van prostorija poslodavca?
 • Prekid rada i uticaj na prava zaposlenih?
 • Plaćeno i neplaćeno odsustvo
 • Pravo na godišnji odmor za vreme vanrednog stanja ili prekida rada
 • Uvođenje minimalne zarade kao načina sprečavanja ekonomskog sunovrata poslodavca za vreme ograničenja u obavljanju delatnosti
 • Mera otkaza ugovora o radu za vreme važenja vanrednog stanja
 • Kretanje radnika za vreme policijskog časa
 • Pregled opšth i pojedinačnih akata koji regulišu pitanje rada u vanrednom stanju
 • Pitanja i odgovori

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu“, za efikasniju primenu ZOR-a i drugih propisa iz oblasti rada, sa gotovim modelima radnopravnih dokumenata!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja online seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre online seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na online seminaru, biće u prilici da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo online seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018