Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Propusti u proceduri prilikom davanja otkaza

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Saznajte koji su najčešći propusti u proceduri
prilikom davanja otkaza i kako da ih izbegnete!

Na koje načine prestaje ugovor o radu? Koji su valjani razlozi za otkaz i koji su najčešći propusti? Poznato Vam je da je upravo otkaz Ugovora o radu najčešći razlog za vođenje radnog spora?

Svedoci smo da je najveći deo presuda u korist radnika iz formalno-pravnih razloga koji nastaju zbog nepoštovanja zakonskih procedura koje je poslodavac obavezan da sprovede. Otkaz mora biti zakonit ukoliko želite izbeći dugotrajne, složene i skupe sudske postupke. Osigurajte da Vaša odluka o otkazu bude zakonita, pravilna i održiva u sudskom sporu!

Upoznajte se sa sudskom praksom u primeni Zakona o radu i sprečite pobijanje Vaše odluke pred sudom!
Saznajte od naših predavača iz renomirane advokatske kancelarije šta zakon i praksa kažu o najčešćim propustima u proceduri otkazivanja ugovora o radu i kako postupiti u konkretnim situacijama.

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Da budete sigurni u postupanje kada je u pitanju otkaz od strane poslodavca ili usled tehnološkog viška
 • Da se upoznate na koji način treba da sprovedete postupak otkaza i koji su najčešći propusti u ovoj proceduri
 • Da učite na slučajevima iz bogate prakse stručnih advokata i obezbedite što bolje Vašu poziciju u potencijalnom radnom sporu
 • Da saznate probleme Vaših kolega iz struke kroz diskusiju, primere i razmenu iskustava

Teme seminara

 • Otkaz ugovora o radu – pravni aspekti
 • Načini otkazivanja ugovora o radu – vrste otkaza
 • Razlozi za otkaz i razlikovanje razloga za otkaz
 • Pisano upozorenje i pravo na odbranu
 • Odluka o otkazu
 • Oblik i forma otkaza
 • Otkazni rokovi
 • Sudska zaštita
 • Tužbeni zahtev protiv odluke o otkazu ugovora o radu
 • Vraćanje na rad, naknada štete i odbijanje tužbe
 • Teret dokazivanja kod otkaza ugovora o radu

Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu“!
Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018