Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Priprema za punu primenu Zakona o zaposlenima u javnim službama

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:
Priprema za punu primenu Zakona o zaposlenima u javnim službama

 

Zakon o zaposlenima u javnim službama u primeni od 01. januara 2019. god.
– Nova pravila o radu, odsustvima i platama zaposlenih u javnim službama –

 

Donošenje ovog zakona dovelo je do oštrih reakcija sindikata i zaposlenih na koje se zakon odnosi, najavljivane su izmene i izuzeća od primene, međutim sada, 3 meseca pre početka pune primene zakona, sve odredbe su ostale iste kao i na dan stupanja na snagu ovog zakona. S obzirom na ovakve turbulente reakcije koje prate ovaj zakon, lica koja bi trebalo da primenjuju zakonske odredbe od 01. januara imaju niz nedoumica i pitanja.

Iz tog razloga i organizujemo interaktivan seminar sa predavačem – članom radne grupe za izradu Zakona o zaposlenima u javnim službama, koja je upoznata sa svim izazovima i nedoumicama koje ovaj zakon donosi i koja će Vam pomoći u prevazilaženju i rešavanju istih.

 

Na seminaru ćete saznati:

 • Koje sve akte bi trebalo da donesete pre 01. januara
 • Kako da primenite institute premeštaja zaposlenog u drugo ili na drugo mesto rada
 • Vrste otkaza, postupak pre prestanka radnog odnosa i druge mere koje se mogu izreći
 • Kako da date nalog zaposlenima da urade poslove koji nisu u opisu njihovog radnog mesta
 • Na koji način se vrše trajni i privremeni premeštaj zaposlenih, a kako preuzimenja zaposlenih iz iste/druge javne službe
 • Hronologija zasnivanja radnog odnosa (konkurs, oglas, prijave, komisija, izbor, prigovor itd.)
 • Pod kojim uslovima i na koji način direktor javne službe zasniva radni odnos
 • Plate (određivanje koeficijenata, uvećanja) i druga primanja
 • Kako da izbegnete plaćanje novčanih kazni
 • Kako da rešite sve nedoumice koje imate, kroz interaktivan koncept ovog savetovanja

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

 

Rukovodiocima javnih službi – ustanova u oblasti prosvete, zdravstva, kulture, socijalne zaštite, obaveznog socijalnog osiguranja, rukvodiocima i zaposlenima u pravnim, kadrovskim i službama za upravljanje ljudskim resursima, članovima organa upravljanja u javnim službama (upravnim i nadzornim odborima), predstavnicima sindikata i svim zainteresovanim licima.

Teme seminara:

 

 • Akta koja javne službe treba da donesu do početka primene zakona
 • Primena zakona – personalna i vremenska
 • Radnopravni instituti koje je moguće/neophodno urediti opštim aktima
 • Prava i obaveze zaposlenih
 • Zasnivanje radnog odnosa
 • Radni odnos direktora javne službe
 • Radno vreme, odmori i odsustva
 • Racionalizacija i optimizacija rada javnih službi
 • Plate i druga primanja
 • Teže i lakše povrede obaveza iz radnog odnosa
 • Prekršajne sankcije i nadzor nad sprovođenjem zakona

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za kupovinu Priručnika o javnim nabavkama.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Holiday Inn Express Belgrade – City

Ruzveltova 23,
Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018