Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Primena Zakona o agencijskom zapošljavanju: zakonske novine u odnosu na dosadašnju praksu

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:
01.03.2020. počinje primena novog Zakona o agencijskom zapošljavanju,
a odredbe koje se odnose na agencije već od 01.01.2020!
Koje promene očekuju poslodavce koji angažuju zaposlene preko agencija,
a koje su novine predviđene za agencije za privremeno zapošljavanje?

 

Novim Zakonom o agencijskom zapošljavanju („Sl. glasnik RS“, br. 86/19) urediće se oblast angažovanja zaposlenih preko agencija, uz velike promene na dosadašnju praksu! U skladu sa brojnim pitanjima poslodavaca i agencija u vezi sa primenom ovog zakonskog rešenja, u saradnji sa jednom od vodećih advokatskih kancelarija u Srbiji – Živković Samardžić, organizujemo seminar na kome ćete saznati:

 • Ko može da pruža usluge ustupanja zaposlenih?
 • Na koji način se dobija dozvola za rad? Pod kojim uslovima se dozvola za rad oduzima, a kada prestaje da važi?
 • Koji su obavezni elementi ugovora o ustupanju zaposlenih?
 • U kojim slučajevima poslodavac korisnik može da angažuje ustupljene zaposlene?
 • Kako će se primenjivati sistem kvota kod ustupanja zaposlenih?
 • Kako je definisano prerastanje radnog odnosa kod poslodavca korisnika?
 • Kako obezbediti jednake uslove rada – koja prava je poslodavac korisnik dužan da garantuje ustupljenom zaposlenom?
 • U kojim slučajevima postoji solidarna odgovornost, a u kojim situacijama je predviđena supsidijarna odgovornost agencije i poslodavca korisnika?
 • Kakvi će biti efekti donošenja Zakona?

TEME SEMINARA:

 

 • Uslovi za rad agencije – osnivanje, registracija, dozvola za rad

 

 • Uslovi za ustupanje zaposlenih
 • Zasnivanje radnog odnosa
 • Ugovor o ustupanju zaposlenih između agencije i poslodavca korisnika
 • Zabrana zaključivanja i ograničenje zaključivanja ugovora o ustupanju
 • Trajanje ustupanja

 

 • Uslovi rada ustupljenog zaposlenog
 • Obaveze agencija i obaveze poslodavaca korisnika prema ustupljenom zaposlenom
 • Otkaz ugovora o radu i radni spor
 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Odgovornost poslodavca korisnika i agencije u vezi sa povredom na radu

 

 • Naknada štete

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Direktorima, vlasnicima preduzeća, menadžerima, šefovima pravne, kadrovske i HR službe, agencijama i svima ostalima koji su zainteresovani za agencijsko zapošljavanje.

Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu“, za efikasniju primenu ZOR-a i drugih propisa iz oblasti rada, sa gotovim modelima radnopravnih dokumenata!

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije druga;ije dogovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd 11000


Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018