Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Preraspodela radnog vremena i organizacija radnog vremena

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Koje su zakonske mogućnosti, prava, obaveze i dileme poslodavaca
kada vrše preraspodelu i organizuju radno vreme?

 

Prilikom preraspodele i organizacije radnog vremena, u praksi se možete susresti sa brojnim nedoumicama, pravnim procedurama i dilemama:

 

 • Koja su ovlašćenja i ograničenja poslodavca prilikom organizacije radnog vremena?
 • Koja su prava poslodavca pri organizaciji rasporeda radnog vremena u odnosu na zakonska ograničenja?
 • Koji su uslovi za uvođenje preraspodele radnog vremena kod poslodavca?
 • Koliko može da traje preraspodela radnog vremena kod poslodavca?
 • Kakav je odnos prekovremenog rada i preraspodele radnog vremena kod poslodavca?
 • Kako obračunati i isplatiti zaradu i naknadu zarade za vreme trajanja preraspodele radnog vremena?
 • Kako rešiti pitanje odsustva sa rada u kontekstu preraspodele radnog vremena (odmori i bolovanja)?
 • Kakav je odnos prestanka radnog odnosa i preraspodele radnog vremena?
 • Kako pravilno organizovati radno vreme sa osvrtom na normativni okvir kod poslodavca?

 

Potražite odgovore na pitanja u vezi sa preraspodelom radnog vremena i organizacijom radnog vremena na našem seminaru.

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Bolje razumevanje instituta preraspodele radnog vremena
 • Razmenu praktičnih iskustava – aktuelna službena mišljenja i sudska praksa u ovoj oblasti
 • Savete kako da pravilno i bez posledica organizujete radno vreme kroz uvođenje preraspodele radnog vremena
 • Savete kako da ispunite obaveze prema zaposlenom za vreme rada u režimu preraspodele radnog vremena
 • Savete kako da zaštitite svoja prava i interese kroz adekvatan normativni okvir – opšti i pojedinačni akti koji regulišu preraspodelu radnog vremena

TEME SEMINARA

 • Pojam radnog vremena, standardno i nestandardno radno vreme
 • Koja su ovlašćenja i ograničenja poslodavca prilikom organizacije radnog vremena?
 • Raspored radnog vremena – diskreciono pravo poslodavca u korelaciji sa imperativnim ograničenjima.
 • Pojam preraspodele radnog vremena
 • Koji su uslovi za uvođenje preraspodele radnog vremena kod poslodavca
 • Koliko može da traje preraspodela radnog vremena kod poslodavca?
 • Kakav je odnos prekovremenog rada i preraspodele radnog vremena kod poslodavca?
 • Kako obračunavate i isplaćujete zaradu i naknadu zarade za vreme trajanja preraspodele radnog vremena?
 • Odsustva sa rada u kontekstu preraspodele radnog vremena (odmori i bolovanja)
 • Prestanak radnog odnosa i preraspodela radnog vremena
 • Kako pravilno organizovati radno vreme sa osvrtom na normativni okvir kod poslodavca?

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu”.

 

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

 

 

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd 11000


Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018