Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Pravilnik o radu kroz prizmu neophodne radnopravne dokumentacije

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Predavač:

Proverite svoju radnopravnu dokumentaciju i

saznajte kako da uskladite Pravilnik o radu sa Zakonom o radu

 Da li ste znali da:

Pravilnik o radu je izraz volje samo jedne strane – poslodavca

Pravilnik o radu ne može da propisuje nepovoljnije uslove rada zaposlenih od uslova utvrđenih Zakonom

Poslodavci imaju obavezu da radne odnose urede Pravilnikom o radu – opštim pravnim aktom

Većina poslodavaca ima puno nedoumica i problema prilikom donošenja Opšteg pravnog akta-Pravilnika o radu:

 • Šta Pravilnik o radu treba da sadrži?
 • Kada menjati Pravilnik o radu?
 • Da li mogu da se vrše izmene Pravilnika o radu ako se nije menjao Zakon i na koji način to utiče na postojeće Ugovore o radu i drugu radnopravnu dokumentaciju?
 • Da li zaposleni treba da budu upoznati sa izmenama Pravilnika o radu?

 

Saznajte od našeg predavača sa velikim iskustvom u primeni zakona iz oblasti rada,

kako i na koji način da uredite vaše radno-pravne odnose!

 

Na seminaru ćete naučiti:

 • Ko ima obavezu donošenja Pravilnika o radu
  • Uskladjivanje Pravilnika o radu sa Zakonom o radu
  • Međusobni odnos Kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu
  • Obavezan sadržaj Opšteg pravnog akta poslodavca

 

 • Prava obaveze i odgovornost poslodavca i zaposlenih u Pravilniku o radu
  • Zasnivanje radnog odnosa
  • Ugovor o radu
  • Zabrana diskriminacije
  • Zarada i naknada zarade

 

 • Posledice nedonošenja Pravilnika o radu
  • Sporno u praksi – najbolja rešenja
  • Izmene Pravilnika o radu – postupak
  • Koje probleme imaju u radu Vaše kolege iz struke saznaćete kroz diskusije, primere i razmenu iskustava

TEME SEMINARA

 • Pojašnjenja propisa
 • Neophodna radno pravna dokumantacija kod poslodavca
 • Koje probleme imaju poslodavci prilikom donošenja Pravilnika o radu

 

 • Novine u propisima u skladu sa izmenama Zakona
 • Rešenja i odgovori na brojne nedoumice iz prakse
 • Da li poslodavac može da plati kaznu ako ne donese Pravilnik o radu

 

 • Šta ako Opšti pravni akt poslodavca nije u skladu sa Zakonom o radu
 • Izmene Pravilnika o radu
 • Primeri iz prakse
Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7,
Beograd 11000


Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu“!

 

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018