fbpx

Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Povrede radnih obaveza i radne discipline

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Kako postupate kada se suočite sa zloupotrebom bolovanja, krađom na radnom mestu, odavanjem poslovne tajne ili neostvarivanjem rezultata rada od strane Vaših zaposlenih? Koje disciplinske mere primenjujete i šta je neophodno preduzeti pre udaljavanja zaposlenog sa rada? Kako dostavljate upozorenje o otkazu ugovora o radu u skladu sa najnovijim izmenama zakona? Znate li šta sporazum o prestanku radnog odnosa mora da sadrži i koje su najčešće greške u praksi? Kako i kada ugovarate klauzulu o zaštiti konkurencije? Koje opcije postoje za poslodavca kada je u pitanju nepoštovanje propisane radne discipline?

Saznajte od našeg predavača sa velikim iskustvom u primeni zakona, šta zakon i praksa kažu o povredama radnih obaveza i radne discipline, kako ih dokazati i kako postupiti u konkretnoj spornoj situaciji kako biste izbegli pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

Na seminaru ćete naučiti:

 • Kako da tumačite povrede radne obaveze krivicom zaposlenog u situacijama:
 • Koje sve opcije postoje za poslodavca kada je u pitanju nepoštovanje propisane radne discipline: iz prakseneopravdano odbijanje obavljanja poslova i izvršavanja naloga
 • Postupak izmene ugovora o radu i postupak prestanka radnog odnosa za različite otkazne razloge
 • Smernice za pravilno sastavljanje sporazumnog prestanka radnog odnosa – najbolja praksa
 • Koje probleme imaju u radu Vaše kolege iz struke saznaćete kroz diskusije, primere i razmenu iskustava

Kome je seminar namenjen:

 

Direktorima, poslodavcima, vlasnicima preduzeća,  šefovima pravne i kadrovske službe, zaposlenima u pravnim i kadrovskim službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast radnog prava.

Teme seminara:

 

 1. Slučajevi prestanka radnog odnosa
  1. Otkaz od strane poslodavca
   • razlozi za otkaz
   • otkaz usled povrede radnih obaveza krivicom zaposlenog
   • otkaz usled nepoštovanja radne discipline – zloupotreba bolovanja
   • otkaz usled nedostatka potrebnih znanja i iskustva i neostvarivanja rezultata rada
   • otkaz u slučaju probnog rada
   • tehnološki višak
   • postupak otkaza – procedura, rokovi, najčešće greške u praksi
  2. Šta sve sporazum o prestanku radnog odnosa treba da sadrži najčešće greške u praksi
  3. Posebna zaštita od otkaza – trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta
  4. Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa
   • vraćanje na rad, naknada štete, slučajevi iz prakse
 2. Disciplinske mere
  1. Vrste disciplinskih mera
   • privremeno udaljenje sa rada bez naknade zarade
   • novčana kazna
   • opomena sa najavom otkaza
  2. Postupak izricanja disciplinskih mera
 3. Udaljenje zaposlenog sa rada
 4. Naknada štete koju zaposleni prouzrokuje poslodavcu
  • utvrđivanje postojanja i visine štete
  • sudska zaštita

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku Priručnika  “Izmene i dopune Zakona o radu”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara i posluženje.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije drugačije ugovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018