Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Povratak u kancelarije

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

ZA POSLODAVCE:

POVRATAK U KANCELARIJE

Koje su Vaše zakonske obaveze pre, tokom i nakon povratka
u kancelarije, i koja je najbolja HR praksa?

 

Veliki broj poslodavaca u Srbiji organizuje povratak zaposlenih sa rada od kuće na redovan rad u kancelariji. U interakciji sa predavačima – advokatom i stručnjakom iz oblasti HR-a, na interaktivnom seminaru saznajte kako da zakonski ispravno i optimalno organizujete povratak u kancelarije i očuvate zdravlje svojih zaposlenih. Rešite aktuelna zakonska i praktična HR pitanja:

 

 • Najčešće greške poslodavaca prilikom vraćanja zaposlenih u prostorije poslodavca
 • Obavezni elementi ugovora o radu i aneksa ugovora o radu za povratak u kancelarije
 • Koje su obaveze poslodavca u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu prilikom povratka zaposlenih u kancelarije
 • Pitanja naizmeničnog rada od kuće i rada u prostorijama poslodavca
 • Optimalna organizacija procesa rada nakon povratka zaposlenih: raspored rada, organizacija sastanaka, fokus i produktivnost zaposlenih
 • Kako pojačati povoljan uticaj povratka zaposlenih u kancelarije
 • Kako kroz upravljanje mentalnim zdravljem i srećom zaposlenih uticati na povećanje angažovanja i motivacije kod zaposlenih.
 • Promena rutine i uticaj na produktivnost kod zaposlenih

TEME SEMINARA:

 • Koju radno – pravnu dokumentaciju je poslodavac bio dužan da poseduje za vreme rada od kuće, a koju posle povratka u prostorije poslodavca
 • Šta svaka ponuda i aneks ugovora o radu za rad od kuće i za povratak u kancelarije poslodavca treba da sadrži
 • Koja su prava i obaveze poslodavca u vezi sa bezbednošću i zdravlju na radu nakon povratka u kancelarije
 • Gde su poslodavci najčešće grešili kada su zaposlene upućivali na rad od kuće i kada su vraćali zaposlene u prostorije poslodavca
 • Šta očekivati: kako zaposleni mogu reagovati na promenu rutine i povratak u kancelarije?
  • Faktori koji utiču na emocionalno stanje zaposlenih povodom povratka u kancelarije
  • Promena rutine i uticaj na produktivnost kod zaposlenih
  • Izazovi povratka zaposlenih u kancelarije za zapolesne i lidere
 • Prednosti povratka zaposlenih u kancelarije za lidere i zaposlene
  • Kako pojačati povoljan uticaj povratka zaposlenih u kancelarije na njihovu motivaciju i angažovanje
  • Šta zaposleni očekuju od poslodavca kada se vrate u kancelariju
 • Šta kompanija i lideri mogu uraditi kako bi olakšali zaposlenima promenu i povratak u kancelariju i kako bi se održao optimalan nivo produktivnosti?
  • Kako pružiti podršku zaposlenima prilikom prelaska u kancelarije i održati optimalan nivo angažovanosti i motivacije.
  • Kako smanjiti negativan stres kod zaposlenih, a pozitivan stres držati na optimalnom nivou
  • Kako kroz upravljanje mentalnim zdravljem i srećom zaposlenih uticati na povećanje angažovanja i motivacije kod zaposlenih.

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

10% popusta na „Zbirku praktičnih uputstava i uzoraka za efikasno upravljanje ljudskim resursima”

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018