Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Osnaživanje liderstva kroz koučing razgovore sa zaposlenima

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 30.11.2020, od 10:00 do 14:00 h
Mesto održavanja: Online
Predavač:
Količina:
Sposobnost menadžera da pomogne zaposlenima da ostvare svoj pun potencijal i maksimalne rezultate  je jedna od ključnih karakteristika koja pravi razliku između prosečnog i vrhunskog menadžera
Naučite kako da usmerite zaposlene da preuzmu odgovornost za sopstvene rezultate i  podržite ih u njihovom ostvarivanju

 

Mnogi menadžeri koučing razgovore sa zaposlenim vode tako što su uglavnom oni ti koji govore, sa ciljem da zaposlenom skrenu pažnju na ono što on radi pogrešno. Ovakav pristup se danas smatra prevaziđenim, jer ne donosi željene rezultate. Savremeni menadžerski pristup podrazumeva dvosmernu komunikaciju, pri čemu će menadžer ohrabriti zaposlenog da govori, saslušati ga, postavljati mu pitanja i pomoći mu da dođe do sopstvenih rešenja za ostvarivanje rezultata.

Pozivamo Vas na intenzivni seminar na kome ćete naučiti kako da kroz koučing razgovor usmerite zaposlenog da:

 • razvije svest o sebi kao važnoj karici u organizacionom lancu,
 • se maksimalno uključi u sopstvene i zadatke svog tima,
 • preuzme odgovornost za sopstvene rezultate,
 • se kontinuirano razvija i usavršava.

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • alate za uvođenje koučing pristupa u razgovore sa zaposlenima
 • alate za vođenje koučing razgovora sa zaposlenim 1 na 1
 • direktnu interakciju sa predavačem

TEME SEMINARA:

 • Snaga koučing razgovora
 • Koučing kao alat vođenja
 • Kada voditi koučing razgovor
 • Sa kim voditi koučing razgovor
 • Kako voditi koučing razgovor

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Obezbeđujemo 10% popusta na „Zbirku praktičnih uputstava i uzoraka za efikasno upravljanje ljudskim resursima”

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Zbirke se periodičnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Zbirke odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018