Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Organizacija i raspored radnog vremena

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Interaktivni seminar sa predavačem – advokatom:
Kako organizovati radno vreme i raspored radnog vremena u skladu sa zakonom?

U praksi poslodavaca postoje različite nedoumice u vezi sa organizacijom i rasporedom radnog vremena – a kao ključna se postavljaju pitanja: koje su mogućnosti poslodavaca, a koja zakonska ograničenja pri organizaciji i rasporedu radnog vremena? Pozivamo Vas na naš novi seminar, na kome ćete u direktnoj interakciji sa predavačem – iskusnim advokatom i stručnjakom sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u oblasti radnog prava, kroz Vaša pitanja i odgovore predavača, rešiti svoje nedoumice iz prakse u vezi sa organizacijom i rasporedom radnog vremena:

 

 • kako organizovati raspored radnog vremena u zakonskim okvirima;
 • kakve su mogućnosti uvođenja fleksibilnih oblika rada (rad od kuće, klizno radno vreme, pripravnost);
 • koja su zakonska ograničenja, prava i obaveze zaposlenih u vezi sa prekovremenim radom;
 • kako organizovati rad u okviru preraspodele radnog vremena i nestandardnog rasporeda radnog vremena;
 • koja su prava i obaveze zaposlenih i zakonska ograničenja u vezi sa odmorom u toku radnog vremena;
 • kako pravilno organizovati dnevni i nedeljni odmor u okviru nestandardnog rasporeda radnog vremena (rad u turnusu, smenski rad, šestodnevna radna nedelja, preraspodela);
 • kako organizovati raspored korišćenja godišnjih odmora (zahtev zaposlenog za korišćenje godišnjeg odmora, uspostavljanje kalendara, korišćenje godišnjih odmora u delovima);
 • kako se računa srazmerni deo godišnjeg odmora;
 • kada se gubi pravo na korišćenje godišnjeg odmora;
 • kada se isplaćuje i na koji način se obračunava naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor;
 • koji su zakonski i drugi slučajevi plaćenog odsustva;
 • kada se odobrava neplaćeno odsustvo;
 • kako zakonito postupiti u vezi sa neopravdanim odsustvom zaposlenog;
 • kako kontrolisati zloupotrebe odsustva zbog privremene sprečenosti za rad.

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pojašnjenja zakonskih odredbi i aktuelne prakse u vezi sa organizacijom i rasporedom radnog vremena
 • Razjašnjenja najčešćih pitanja u vezi sa organizacijom i rasporedom radnog vremena
 • Interakciju sa predavačem – advokatom i direktne odgovore na Vaša pitanja

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Direktorima, vlasnicima preduzeća, menadžerima, šefovima pravne, kadrovske i HR službe i svima ostalima koji su zainteresovani za pitanja organizacije i rasporeda radnog vremena.

 

Rešite svoje nedoumice u vezi sa organizacijom i rasporedom radnog vremena!

 

TEME SEMINARA:

 

 1. Radno vreme
  • šta se smatra radnim vremenom;
  • mogućnost uvođenja fleksibilnih oblika rada (rad od kuće, klizno radno vreme, pripravnost);
  • organizacija rasporeda radnog vremena u zakonskim okvirima;
  • zakonska ograničenja, prava i obaveze zaposlenih u vezi sa prekovremenim radom;
  • organizacija rada u okviru preraspodele radnog vremena i nestandardnog rasporeda radnog vremena;
 2. Odmori
  • prava i obaveze zaposlenih i zakonska ograničenja u vezi sa odmorom u toku radnog vremena;
  • pravilna organizacija dnevnog i nedeljnog odmora u okviru nestandardnog rasporeda radnog vremena (rad u turnusu, smenski rad, šestodnevna radna nedelja, preraspodela);
  • rešavanje nedoumica u vezi sa korišćenjem godišnjeg odmora:
   • organizacija rasporeda korišćenja godišnjih odmora (zahtev zaposlenog za korišćenje godišnjeg odmora, uspostavljanje kalendara, korišćenje godišnjih odmora u delovima);
   • računanje srazmernog dela godišnjeg odmora;
   • gubitak prava na korišćenje godišnjeg odmora;
   • kada se isplaćuje i na koji način se obračunava naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor;
 3. Odsustva
  • zakonski i drugi slučajevi plaćenog odsustva;
  • odobravanje neplaćenog odsustva;
  • zakonito postupanje poslodavca u vezi sa neopravdanim odsustvom zaposlenog;
  • kontrola zloupotrebe odsustva zbog privremene sprečenosti za rad.
Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k,
Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku Priručnika  “Izmene I dopune Zakona o radu”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018