Radni odnosi i HR menadžment

Zbirka

Opšti akti iz oblasti rada

11,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Količina:

Kao poslodavac morate različitim opštim aktima u oblasti radnih odnosa uvesti jasna pravila i procedure u svoje poslovanje! Dobro definisanim pravilnicima ćete izbeći pravnu nesigurnost, olakšati sprovođenje propisanih normi, postupak otkaza ugovora o radu, obezbediti poštovanje zakonskih obaveza, a samim tim uštedeti i određena materijalna sredstva.

U našoj zbirci pripremljenoj na osnovu dobre advokatske prakse i namenjenoj zaposlenima u pravnim, kadrovskim i HR službama ćete na jednom mestu pronaći praktična objašnjenja, uputstva i savete, kao i gotove i adaptibilne modele koje možete brzo i lako prilagođavati svojim konkretnim potrebama!

Pomoću ove praktične zbirke ćete rešiti:

 • Donošenje, važenje i objavljivanje opštih akata i propisivanje određenih normi na nivou poslodavca;
 • Dileme da li je neki opšti akt za konketnog subjekta obavezan, kao i koji su obavezni elementi tih akata;
 • Dileme oko donošenja, kao i tajminga usvajanja izmena i dopuna pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, pre svega kod procedure proglašenja zaposlenih viškom;
 • Regulisati pitanja lažnih bolovanja i pitanja merenja/poboljšanja/nagrađivanja radnog učinka zaposlenih;
 • Propisivanje uslova koje zaposleni mora da ispunjava u pogledu stepena i vrste stručne spreme da bi radio na određenim pozicijama i izbeći greške koje se često prave u pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova;
 • Sprovođenje „adaptacije“ stranog akta, odnosno strane poslovne politike iz grupe kompanija/franšize, kako bi ista važila u domaćem subjektu – kod poslodavaca kod kojih postoji strani element (strani kapital/direktor/i slično).

SADRŽAJ ZBIRKE

Opšta pitanja:

 • Šta je to opšti akt?
 • Način donošenja i objava
 • Važenje i prestanak opšteg akta
 • Koja je uloga osnivačkog akta kod radnih odnosa?

 

(Uslovno) obavezni opšti akti:

 • Sve o pravilniku o organizaciji i sistematizaciji
 • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu – šta, ko, kada?
 • Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju

 

Opcioni opšti akti:

 • Zašto pravilnik o radu?
 • Kolektivni ugovor kod poslodavca
 • Mogućnosti uređivanja odmora pravilnikom
 • Zarade i platni razredi kroz opšti akt
 • Opšti akt kod proglašenja viška zaposlenih
 • Kako propisati merenje radnog učinka zaposlenih?
 • Poslovna tajna i opšti akt
 • Zašto propisati proceduru kod naknade štete?
 • Važnost opšteg akta kod otkaza ugovora o radu
 • Mogućnosti u vezi uređivanja službenih putovanja
 • Uredite korišćenje službenih vozila kroz pravilnik
 • Osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad – šta i kako?
 • Pravilnik o proceduri nabavke materijala za rad
 • Kako urediti pitanje bonusa kroz pravilnik?
 • Poboljšanje rezultata rada zaposlenih kroz odgovarajući opšti akt
 • Dileme kod zabrane upotrebe alkohola i opojnih sredstava
 • Normiranje upućivanja zaposlenih na rad u inostranstvo
 • Dobar menadžment: upravljanje društvom – pravilnik
 • Opcije kod uređivanja stručnog usavršavanja zaposlenih
 • Prednosti utvrđivanja procedure borbe protiv lažnih bolovanja
 • Arbitar kod poslodavca – zašto da ne?
 • Kako propisati način obezbeđivanja ishrane zaposlenih na radu?

 

SADRŽAJ CD-A

 • Osnivački akt DOO
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
 • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju
 • Pravilnik o radu
 • Kolektivni ugovor kod poslodavca
 • Pravilnik o odmorima
 • Pravilnik o zaradama
 • Pravilnik o ocenjivanju rada zaposlenih u postupku proglašenja viška zaposlenih
 • Pravilnik o merenju radnog učinka zaposlenih
 • Pravilnik o zaštiti poslovne tajne
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja i naknade štete na radu i u vezi sa radom
 • Pravilnik o odgovornosti zaposlenih za povrede radne obaveze i nepoštovanje radne discipline
 • Pravilnik o službenim putovanjima
 • Pravilnik o korišćenju službenog vozila, odnosno sopstvenog vozila u poslovne svrhe
 • Pravilnik o odobravanju nabavki materijala za rad
 • Pravilnik o bonusima
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja i poboljšanja rezultata rada zaposlenih
 • Pravilnik o zabrani upotrebe alkohola i drugih opojnih sredstava
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radu – upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo
 • Pravilnik o upravljanju društvom
 • Pravilnik o obrazovanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih
 • Pravilnik o sprečavanju zloupotrebe prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad
 • Pravilnik o postupku sporazumnog rešavanja spornih pitanja između poslodavca i zaposlenog
 • Pravilnik o obezbeđivanju ishrane zaposlenih u toku rada

Nakon prijema popunjene narudžbenice, poslaćemo Vam proizvod i fakturu

Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. Vaše podatke po Vašem zahtevu možemo promeniti ili izbrisati.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018