Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Odgovornost je u opštim aktima poslodavaca

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 31.05.2021, 10:00 -14:00 h
Mesto održavanja: Hotel Heritage, Beograd
Predavač:
Količina:
Advokat Vojnović zastupa stav da je dobro organizovana radnopravna dokumentacija temelj svake organizacije!

Na praktičnim primerima pokazaćemo prednosti priprema obaveznih i preporučenih akata, a bićete spremni i za posetu inspektora i moguće sporove sa zaposlenima

U opštim aktima poslodavac mora napisati jasna pravila rada u organizaciji, definisati odgovornosti zaposlenih i njihova prava. Te akte često nazivamo osnovama radnog prava, jer su oni ključni deo mozaika kulture organizacije. Naime, u kompaniji ne pišemo akte zbog inspektora, već sa njima jasno definišemo standarde za efikasan i dobro organizovan rad.

Kakve mogu biti koristi za poslodavce ako se priprema opštih akata sprovodi planirano i organizovano?

Na seminaru ćemo vam dati ključne informacije o tome koji su akti pravno obavezujući i koji su preporučljivi, i često neophodni. Posebno ako imate posla sa ovakvim i sličnim pitanjima:

• Kako uspostaviti fleksibilnu sistematizaciju koja će uzeti u obzir trenutnu situaciju u organizaciji, strateške ciljeve i situaciju na tržištu rada?

• Kako definisati preventivne mjere na polju upravljanja rizicima uznemiravanja na poslu i seksualnog uznemiravanja?

• Jeste li dužni definisati i preventivne mere u slučaju nasilja od treće strane?

Kako se pozabaviti izazovom zaštite ličnih podataka kako bi ona postala sveobuhvatna i usklađena s GDPR-om?

• Da li je Vaša izjava o proceni rizika u skladu s vašim poslovanjem, procesima i promenama?

• Kako sveobuhvatno definisati i rešiti pitanje radnog vremena?

Kada ima smisla urediti ​​pravila o godišnjem odmoru?

• Zašto uspostaviti interni akt o radu od kuće?

KOME JE NAMENJENO:

Kadrovskim stručnjacima, direktorima malih i srednjih preduzeća, računovođama, poslovnim sekretarima i drugim osobama koje vode kadrovsku dokumentaciju u kompaniji.

 

TEME ONLINE SEMINARA:

  • Kako uspostaviti fleksibilnu sistematizaciju koja će uzeti u obzir trenutnu situaciju u organizaciji, strateške ciljeve i situaciju na tržištu rada
  • Kako definisati preventivne mjere na polju upravljanja rizicima uznemiravanja na poslu i seksualnog uznemiravanja
  • Jeste li dužni definisati i preventivne mere u slučaju nasilja od treće strane • Kako se pozabaviti izazovom zaštite ličnih podataka kako bi ona postala sveobuhvatna i usklađena s GDPR-om
  • Da li je Vaša izjava o proceni rizika u skladu s vašim poslovanjem, procesima i promenama • Kako sveobuhvatno definisati i rešiti pitanje radnog vremena • Kada ima smisla urediti pravila o godišnjem odmoru
  • Zašto uspostaviti interni akt o radu od kuće
  • Definisanje razloga za prestanak radnog odnosa u opštem aktu poslodavca •
  • Pojednostavljivanje rada i jasno definisanje pravila kako biste kasnije imali spremne i unapred precizno definisane otkazne razloge za upozorenje i rešenje
  • Kako da u opštem aktu definišete proveru alkoholemije zaposlenih i zabranite upotrebu nedozvoljenih supstanci na poslu

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa priručnikom Izmene i dopune Zakona o radu: 29.120,00 RSD + PDV (20 % popusta na priručnik)

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara.
Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja online seminara, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre online seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7, Beograd 11000


Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:    Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018