Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Obaveze poslodavaca iz radnog odnosa

7,800.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Obaveze poslodavca u organizaciji procesa rada

i tokom trajanja radnog odnosa

 

 • Koje evidencije ste dužni da vodite na radnom mestu, i u pogledu procesa rada?
 • Kako informišete i obaveštavate zaposlene, i o kojim pitanjima ste dužni da uvek informišete zaposlenog?
 • Koje akte ste dužni da donesete, i u kom momentu nastupa obaveza da takve akte posedujete?
 • Na koji način obezbeđujete dokaz da je opšti akt stupio na snagu?
 • Da li ste svesni svih obaveza i hitnosti u postupanju u pogledu organizovanja zdrave i bezbedne radne sredine?
 • Kako se ophodite prema zaposlenima u procesu rada i kojim aktima uređujete ponašanje i proces rada?
 • Koje su obaveze i ograničenja poslodavca i drugih zaposlenih u vezi sa privatnošću na radnom mestu?
 • Da li znate da se dužni da nadležne organe izveštavate o pitanjima koja se tiču rodne ravnopravnosti na radu kod poslodavca?
 • Kako postupati sa zahtevima inspekcije rada i kako se ponašati prilikom inspekcijskog nadzora?
 • Da li ste dužni da odgovorite na svaki zahtev, molbu ili upit zaposlenog?
 • Kako pravilno urediti zaštitu poslovne tajne, intelektualne svojine, zabranu konkurencije?

Organizujemo interaktivni seminar, na kome ćete dobiti odgovore na ova i brojna druga pitanja koja treba da Vam pomognu da pravilno i zakonito postupate prilikom organizacije i odvijanja procesa rada. Cilj ovog seminara je da Vam maksimalno približimo obaveze i ograničenja kojih ste dužni da se pridržavate u toku trajanja radnog odnosa, ali i po prestanku radnog odnosa.

Na seminaru ćete saznati:

 • Koje su Vaše obaveze u pogledu vođenja evidencija na radu?
 • Koje opšte akte ste dužni da posedujete i u kom momentu?
 • U kojim rokovima ste dužni da postupate?
 • Šta Vam je neophodno za organizovanje zdrave i bezbedne radne sredine?
 • Koje su posledice u slučaju kada se utvrdi da ste propustili da ispoštujete obevezne norme?
 • Koje probleme imaju u radu Vaše kolege iz struke saznaćete kroz diskusije, primere i razmenu iskustava

 

Kome je seminar namenjen:

Zaposlenima u kadrovskoj službi, sektoru za razvoj i edukaciju zaposlenih, sektoru za upravljanje efikasnosšću i karijerama, psiholozima, direktorima malih i srednjih preduzeća, menadžerima pojedinih sektora, svima koji planiraju nova zapošljavanja, svima zainteresovanim za obalst radnog prava.

 

 • Osnovne zakonske obaveze poslodavca
 • Osnovne obaveze prilikom početka obavljanja delatnosti
 • Osnovne obaveze prilikom organizacije procesa rada
 • Osnovne obaveze prilikom organizovanja zdrave i bezbedne radne sredine
 • Posebna zaštita određenih kategorija zaposlenih
 • Opšti i pojedinačni akti – obavezno donošenje i stupanje na snagu
 • Privatnost na radu – normativni okvir
 • Evidencije u oblasti rada – obaveza i forma u kojoj se vode
 • Zarada, naknada zarade i druga primanja
 • Rodna ravnopravnost – dostavljanje izveštaja nadležnim organima
 • Mobing – normativni okvir i zaštita od spora
 • Obavezna pred otkazna i otkazna procedura
 • Način zaštite poslovne tajne – obaveze i ograničenja
 • Klauzula zabrane konkurencije – mogućnosti i ograničenja
 • Obaveze prema sindikatima i kolektivnom pregovaranju

 

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika  Izmene I dopune Zakona o radu sa portalom – pa dodati link sa portalom.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018