Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Novine u propisima u oblasti zdravstva

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Novine u propisima u oblasti zdravstva

-interaktivni seminar za sve poslodavce-

 

Novi Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o zdravstvenoj zaštiti su usvojeni i objavljeni u Službenom glasniku RS broj 25/19 od 03.04.2019. godine, i stupili na snagu 11.04.2019. godine! Neophodno je da se odmah upoznate sa novinama:

 • Novi osnovi osiguranja, prioritetni osnovi osiguranja i (ne)mogućnost izbora osnova osiguranja
 • Nova definicija povrede na radu – posledice drugačijeg teorijskog određenja ovog pojma u praktičnoj primeni;
 • Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (tzv. bolovanje) – ko ga ostvaruje, osnov za naknadu zarade, visina naknade zarade, obezbeđivanje isplate naknade zarade, slučajevi u kojima zaposlenom ne pripada pravo na naknadu zarade
 • Nadležnost stručno-medicinskih organa za utvrđivanje privremene sprečenosti za rad zaposlenog – izabrani lekar, prvostepena i drugostepena lekarska komisija
 • Novine u vezi sa pravnim sredstvima koja poslodavac može da podnese protiv akata stručno-medicinskih organa: prigovor, obnova postupka, veštačenje, kontrola izabranog lekara
 • Novine u vezi sa zdravstvenom zaštitom: radno angažovanje zdravstvenih radnika, prekovremeni rad, privatne zdravstvene ustanove

 

Na seminaru ćete saznati:

 • Utvrđivanje privremene sprečenosti za rad: nadležnosti izabranog lekara, prvostepene i drugostepene lekarske komisije po novoj regulativi
 • Moguća pravna sredstva koja poslodavci mogu koristiti za proveru bolovanja: prigovor, obnova postupka, veštačenje, kontrola izabranog lekara
 • Novine kod naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad
 • Steći ćete sertifikat nemačke kuće Forum Media a i upoznati kolege iz struke

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN

Šefovima HR sektora, šefovima kadrovske službe, šefovima pravne službe, šefovima službe za upravljanje ljudskim resursima, zaposlenima u kadrovskim službama, pravnim službama, sektoru za razvoj i edukaciju zaposlenih, pravnicima, direktorima malih i srednjih kompanija.

TEME SEMINARA:

I Zdravstveno osiguranje (novine za sve poslodavce, bez obzira koju delatnost obavljaju):

 • Novi osnovi osiguranja, prioritetni osnovi osiguranja i (ne)mogućnost izbora osnova osiguranja;
 • Nova definicija povrede na radu – posledice drugačijeg teorijskog određenja ovog pojma u praktičnoj primeni;
 • Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (tzv. bolovanje) – ko ga ostvaruje, osnov za naknadu zarade, visina naknade zarade, obezbeđivanje isplate naknade zarade, slučajevi u kojima zaposlenom ne pripada pravo na naknadu zarade
 • Nadležnost stručno-medicinskih organa za utvrđivanje privremene sprečenosti za rad zaposlenog – izabrani lekar, prvostepena i drugostepena lekarska komisije;
 • Pravna sredstva koja poslodavac može da podnese protiv akata stručno-medicinskih organa donetih u postupku ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja svojih zaposlenih – prigovor, obnova postupka, veštačenje, kontola izabranog lekara.

II Zdravstvena zaštita (novine za poslodavce koji obavljaju zdravstvenu delatnost): Mogućnost radnog angažovanja zdravstvenog radnika iz druge zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse; Novine u segmentu radnog vremena, početka i završetka radnog vremena; Prekovremeni rad – oblici, trajanje;  Dodatni rad zdravstevnih radnika, zdravstvenih saradnika i drugih zaposlenih; Posebne novine u segmentu privatnih zdravstvenih ustanova i privatne prakse – uslovi za osnivanje i uslovi za rad, privremeni prestanak rada privatne prakse – trajanje i obaveze po ovom osnovu.

Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7,
Beograd 11000


Cena seminara sa priručnikom: 29.120,00 RSD + PDV (20% popusta na priručnik Izmene i dopune Zakona o radu)

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost  materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018