Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Naknada štete u radnom pravu

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Kada je poslodavac dužan da naknadi štetu zaposlenom?
Kada je zaposleni dužan da naknadi štetu prouzrokovanu poslodavcu?

 

U kojim situacijama ste obavezni da svojim zaposlenima naknadite štetu? Kada je u pitanju naknada štete zaposlenom zbog nezakonitog premeštaja na druge poslove – ima li zaposleni koji je raspoređen na druge poslove sa manjom zaradom pravo na razliku u zaradi? Pod kojim uslovima morate nadoknaditi štetu zaposlenom koju je pretrpeo odlaskom na posao? U kojim situacijama će zaposleni odgovarati za štetu koju je na radu ili u vezi sa radom, namerno ili krajnjom nepažnjom, prouzrokovao poslodavcu?

Poznato Vam je da ako zaposleni pretrpi povredu ili štetu na radu ili u vezi sa radom, poslodavac je dužan da mu naknadi štetu, a što se najčešće dešava u slučaju nezakonitog otkaza, zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora, a u skladu sa novom regulativom, po osnovu diskriminacije lica koja traže zaposlenje i zaposlenog i u drugim slučajevima. Pitate se kada zastareva novčano potraživanje iz radnog odnosa?

Naučite na seminaru kako se utvrđuje postojanje štete načinjene poslodavcu od strane zaposlenog, visina štete, okolnosti pod kojima je nastala, ko je štetu prouzrokovao i kako se naknađuje. Kada budete upućeni u ove situacije, moći ćete preduprediti da do njih ne dođe i pravovremeno reagovati ukoliko primetite da postoji osnov za naknadu.  

 

Na seminaru će biti dat prikaz važećih zakonski odredbi koje regulišu naknadu štete uopšte i naknadu štete na radu i u vezi s radom, s posebnim osvrtom na vidove naknade štete specifične za radne odnose

Na seminaru ćete naučiti:

  • da primenjujete važeće odredbe zakona vezane uz  pretpostavke za odgovornost poslodavca za naknadu štete koju pretrpi zaposleni na radu ili u vezi s radom
  • da primenjujete važeće odredbe zakona vezane za odgovornost zaposlenog poslodavcu za naknadu štete koju zaposleni učini na radu ili u vezi s radom
  • da prepoznate situacije gde postoji osnov za naknadu štete i pravovremeno reagujete

 

Teme seminara:

 

  1. Naknada štete koju pretrpi zaposleni na radu i u vezi sa radom
  2. Naknada štete koju zaposleni prouzrokuje poslodavcu na radu i u vezi sa radom
    • utvrđivanje postojanja i visine štete
  3. Pravne posledice nezakonitog otkaza
  4. Pravo na alternativno rešavanje kolektivnog i individualnog radnog spora
  5. Zastarelost novčanih potraživanja iz radnog odnosa
Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k,
Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa Kontrolnom mapom: 29.120,00 RSD + PDV ( 20% popusta priručnik Izmene i dopune Zakona o radu)

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara i posluženje.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije drugačije ugovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018