Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Naknada štete i novčane kazne za poslodavce

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Kada je poslodavac dužan da zaposlenom i trećim licima nadoknadi štetu?
Kako se zaštititi od prekršajne odgovornosti, novčanih kazni i drugih sankcija?

 

Poznato vam je da su poslodavci u svom radu i poslovanju izloženi brojnim finansijskim obavezama, te da se na mesečnom nivou izdvajaju značajna finansijska sredstva za isplatu zarada, naknada, troškova, poreza i sličnih izdataka. Pored redovnih troškova kojima se obezbeđuje poslovanje i funkcionisanje, poslodavac je često nesvesno i izvan svoje kontrole izložen i brojnim drugim troškovima čija visina nije zanemarljiva.

Obimnost regulative u radnom pravu često dovodi do toga da poslodavci nisu upoznati koje sve obaveze mora da ispoštuju, i da određena ponašanja ne poznaju kao prekršaj. Koji postupci i ponašanja se podvode pod pojam prekršajne odgovornosti? Na koji način se utvrđuje prekršajna odgovornost poslodavca? Koliko su visoke i ozbiljne kazne po poslodavce koji naprave propust u poštovanju zakonskih i podzakonskih akata? Kada su najveći rizici? Koje delatnosti inspekcija rada najčešće kontroliše i kada? Koje greške poslodavci najčešće prave u praksi? Kako da se zaštitite i izbegnete kažnjavanje?

Ko odgovara za štetu koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom? Znate da nepoštovanje otkazne procedure povlači obavezu poslodavca da zaposlenom nadoknadi izgubljene zarade i da zaposlenom uplati neplaćene doprinose za utuženi period? Na koji način smanjujete rizike od sudskih sporova koji za posledicu imaju finansijsku odgovornost poslodavca? Kada zastarevaju novčana potraživanja zaposlenih prema poslodavcu?

 

Na seminaru ćete naučiti:

 • da primenjujete važeće odredbe zakona vezane uz  pretpostavke za odgovornost poslodavca za naknadu štete koju pretrpi zaposleni na radu ili u vezi s radom
 • da primenjujete važeće odredbe zakona vezane za odgovornost zaposlenog poslodavcu za naknadu štete koju zaposleni učini na radu ili u vezi s radom
 • da sprovedete otkaznu proceduru na način koji isključuje finansijske posledice u slučaju nezakonitog otkaza
 • da prepoznate krug ponašanja koja potpadaju pod pojam prekršaja, i da se zaštitite od sankcija koje se izriču u prekršajnom postupku
 • da isključite rizike od izricanja visokih novčanih kazni i drugih sankcija

Teme seminara:

 

 1. Naknada štete koju poslodavac prouzrokuje zaposlenom na radu i u vezi sa radom
 2. Naknada štete koju zaposleni prouzrokuje poslodavcu na radu i u vezi sa radom
 3. Pasivna legitimacija poslodavca
 4. Utvrđivanje okolnosti i visine štete
 5. Pravilno sprovođenje otkazne procedure
 6. Pravne posledice nezakonitog otkaza
 7. Zastarelost novčanih potraživanja iz radnog odnosa
 8. Prekršajni postupak – krug zabranjenih i nedozvoljenih aktivnosti
 9. Inspekcijska kontrola
 10. Prekršajni postupak
 11. Pravna mišljenja i sudska praksa

 

SEMINAR JE NAMENJEN:

Direktorima, poslodavcima, vlasnicima preduzeća,  šefovima pravne službe, šefovima kadrovske službe, zaposlenima u pravnim službama, zaposlenima u kadrovskim službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast radnog prava.

 

Envoy Conference Centar

Gospodar Jevremova 47, Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa priručnikom Izmene i dopune Zakona o radu: 29.120,00 + PDV (20% popusta na priručnik)

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ili ako je drugačije dogovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.








Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:







© Forum Media d.o.o. | 2018