Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Mere za smanjenje apsentizma zaposlenih

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Apsentizam ili odsustvo zaposlenih sa rada predstavlja ozbiljan trošak i smanjuje produktivnost kod poslodavaca! Koje mere sprovesti i kako ga smanjiti?

 

Odsustvo zaposlenih, bez obzira na to da li je opravdano ili neopravdano, poslodavcima remeti planove, umanjuje produktivnost i efikasnost, nameće ili krije neplanirane troškove. Velika stopa odsustovanja može ozbiljno da remeti radnu atmosferu i moral zaposlenih. Jasna je potreba poslodavaca da se vrste odsustva izmere, klasifikuju, te da se odrede ciljevi i preduzmu mere i inicijative u cilju unapređenja upravljanja ovom pojavom.

Organizujemo novi seminar, na kome će se polaznici pored lokalnih uslova i praksi upoznati i sa globalnim primerima i inicijativama koje se primenjuju u upravljanju apsentizmom:

 • Vrste i određivanje uzroka apsentizma
 • Direktni i indirektni trošak izgubljenje produktivnosti
 • Način vođenja evidencija i merenje apsentizma
 • Računanje stope apsentizma
 • Načini smanjenja stope apsentizma – strategije prema situaciji u kojoj se kompanija nalazi
 • Pravni okviri koji su bitni u upravljanju nelegitimnim apsentizmom
 • Uloga HR-a u upravljanju apsentizmom (ciklus upravljanja zaposlenim)

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Smernice za utvrđivanje uzroka apsentizma
 • Smernice za smanjenje apsentizma
 • Direktnu interaktivnost sa predavačem i odgovore na Vaša pitanja

TEME SEMINARA:

 • Vrste i određivanje uzroka apsentizma
 • Direktni i indirektni trošak izgubljenje produktivnosti
 • Način vođenja evidencija i merenje apsentizma
 • Računanje stope apsentizma
 • Načini smanjenja stope apsentizma – strategije prema situaciji u kojoj se kompanija nalazi
 • Pravni okviri koji su bitni u upravljanju nelegitimnim apsentizmom
 • Uloga HR-a u upravljanju apsentizmom (ciklus upravljanja zaposlenim)

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Direktorima, vlasnicima preduzeća, menadžerima, šefovima pravne, kadrovske i HR službe i svima ostalima koji su zainteresovani za pitanja apsentizma zaposlenih.

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k,
Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 10% za kupovinu „Zbirke Excel obrazaca za HR – upravljanje ljudskim resursima“!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Zbirke se pratećim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Zbirke odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018