Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Međunarodno kretanje radnika

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Od jula su na snazi nove procedure i pravila za zapošljavanje stranaca i upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo!

Pozivamo Vas na interaktivni seminar sa predavačem – advokatom, na kome ćete se informisati o novim zakonskim rešenjima i rešiti najčešće dileme sa kojima se suočavate u praksi u vezi sa angažovanjem i boravkom stranaca i upućivanjem zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo:

 1. Šta je potrebno da bi se stranac radno angažovao u Srbiji:
  • Pribavljanje odobrenja za privremeni boravak (tzv. boravišne dozvole):
   • kome je potrebna boravišna dozvola;
   • koja je procedura za dobijanje i produžavanje boravišne dozvole u skladu sa trenutno važećim Zakonom o strancima
   • prevazilaženje administrativnih problema u praksi;
   • novine u proceduri pribavljanja boravišne dozvole usvojene novim Zakonom o strancima (početak primene 3. oktobar 2018. godine)
  • Pribavljanje dozvole za rad:
   • kome je potrebna dozvola za rad;
   • koje vrste dozvola za rad postoje (za zapošljavanje u Srbiji, za lica upućena u Srbiju, za samostalne preduzetnike i dr.);
   • koja je procedura za dobijanje i produžavanje dozvole za rad;
   • problemi u praksi;
   • novine unete izmenama Zakona o zapošljavanju stranaca od 7. jula 2018. godine.
 2. Šta je potrebno da bi domaći zaposleni bio upućen na privremeni rad u inostranstvo:
  • Koja je razlika između režima službenog puta u inostranstvo i upućivanja na privremeni rad u inostranstvo?
  • Šta se sve podrazumeva pod privremenim radom u inostranstvu?
  • Uslovi i ograničenja kod upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo (izmene Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo od 7. jula 2018. godine)
  • Obaveze poslodavca prema upućenom zaposlenom (obavezna priprema, minimalna zarada, osiguranje, smeštaj, bezbednost i zdravlje na radu)
  • Izmene u administrativnoj proceduri upućivanja zaposlenih uvedene izmenama Zakona od 7. jula 2018. godine

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pojašnjenja zakonskih novina u vezi sa angažovanjem stranaca i upućivanjem zaposlenih na rad u inostranstvo
 • Razjašnjenja najčešćih pitanja u vezi sa angažovanjem stranaca i upućivanjem zaposlenih na rad u inostranstvo
 • Interakciju sa predavačem – advokatom i direktne odgovore na Vaša pitanja

Teme seminara:

 1. Šta je potrebno da bi se stranac radno angažovao u Srbiji:
  • Pribavljanje odobrenja za privremeni boravak (tzv. boravišne dozvole):
   • kome je potrebna boravišna dozvola;
   • koja je procedura za dobijanje i produžavanje boravišne dozvole u skladu sa trenutno važećim Zakonom o strancima
   • prevazilaženje administrativnih problema u praksi;
   • novine u proceduri pribavljanja boravišne dozvole usvojene novim Zakonom o strancima (početak primene 3. oktobar 2018. godine)
  • Pribavljanje dozvole za rad:
   • kome je potrebna dozvola za rad;
   • koje vrste dozvola za rad postoje (za zapošljavanje u Srbiji, za lica upućena u Srbiju, za samostalne preduzetnike i dr.);
   • koja je procedura za dobijanje i produžavanje dozvole za rad;
   • problemi u praksi;
   • novine unete izmenama Zakona o zapošljavanju stranaca od 7. jula 2018. godine.
 2. Šta je potrebno da bi domaći zaposleni bio upućen na privremeni rad u inostranstvo:
  • Koja je razlika između režima službenog puta u inostranstvo i upućivanja na privremeni rad u inostranstvo?
  • Šta se sve podrazumeva pod privremenim radom u inostranstvu?
  • Uslovi i ograničenja kod upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo (izmene Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo od 7. jula 2018. godine)
  • Obaveze poslodavca prema upućenom zaposlenom (obavezna priprema, minimalna zarada, osiguranje, smeštaj, bezbednost i zdravlje na radu)
  • Izmene u administrativnoj proceduri upućivanja zaposlenih uvedene izmenama Zakona od 7. jula 2018. godine

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018