Radni odnosi i HR menadžment

Kontrolna mapa

Legal English

11,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Količina:

Bez odlaska sa radnog mesta i gubljenja vremena – za tačnu i preciznu pravnu terminologiju na engleskom jeziku!

Poštovani pravnici,

Želite da usavršite specifičnu pravnu terminologiju na engleskom koju morate da koristite u svakodnevnim situacijama? Nedostaju Vam engleske reči i fraze kada se obraćate stranom klijentu? Dobro bi Vam došli gotovi modeli Bill of Sale, Employment contract or agreement, Testament, Non-Disclosure Agreement (NDA), Non-compete Agreement, etc? Dvoumite se kada pišete na engleskom, a od Vas se očekuje tačno, precizno i nedvosmisleno izražavanje?

 

Imamo rešenje za Vas!

Predstavljamo Vam jedinstvenu kontrolnu mapu sa CD-om koja će Vam omogućiti ne samo da usavršite pravnu terminologiju na engleskom i da budete pripremljeni za komunikaciju sa inostranim klijentima, već i da uvek imate pored sebe gotova gramatička rešenja, upotrebite adekvatne jezičke fraze sa unapred pripremljenim specifičnim primerima na engleskom jeziku.

Smernice i stručna uputstva prvenstveno namenjena    pravnicima i njihovim asistentima, ali i rukovodiocima, osobama koje se bave poslovima pregovaranja i ugovaranja, administrativnom i sekretarskom osoblju, za tačnu i preciznu poslovnu komunikaciju na engleskom jeziku.

 

Pomoću jedinstvene kontrolne mape za Legal English i pripadajućeg CD-a ćete:

  • Usavršiti specifičnu terminologiju engleskog jezika za pravnike koja je neophodna za komunikaciju sa stranim klijentima
  • U komunikaciji na engleskom jeziku biti tačni i precizni završava Vaš posao
  • Imati gotove primere različitih obrazaca na engleskom jeziku na primer: Employment contract or agreement, Non-Disclosure Agreement (NDA), Non-compete Agreement, Resignation letter i drugi.
  • Izvršiti samoprocenu znanja zahvaljujući testovima na CD-u: testove prvo rešite, a potom pogledate odgovore
  • Momentalno rešiti jezičke nedoumice i imati kontrolnu mapu pored sebe tokom radnog dana

I – LEGAL ENGLISH

Vocabulary and legal English tools to handle every situation with clients and foreign partners

Common Law and Civil Law: General introduction

Contract Law: The fundamental difference between the Agreements and Contracts and Contract requirements

Tort Law

Litigation and ADR Methods: Main differences

Criminal Law

International Law

Other Bodies of Law: A Short Overview, Company Law, Employment Law, Commercial Law, Competition Law, Real property Law, Comparative Law, Legal English

 

LEGAL GRAMMAR, LANGUAGE USES  AND LEGAL WRITING

Vocabulary and legal English tools to handle every situation with clients and foreign partners

Verbs: Main Tenses: Modal Verbs, Phrasal Verbs in Legal English, The –ing Form and the Infinitive, The Passive Construction

Conditional Clauses

Adverbs and Adjectives

Comparatives and Superlatives

Prepositions and Prefix in Legal English

Words Formation

The construction of the sentence in English

The Proper Use of Discourse Markers

Formal and Informal Style

Structuring a Presentation

Giving emphasis to important points

 

CD: LEGAL WRITING: Legal Terms and Expressions, Types of Law, Types of courts, People in courts, Punishments WRITING SAMPLES Email/Letter of Advice, Demand letter, Reply to a demand letter,

Letter Before Action, Deed of conveyance, Tenancy Agreement, Tenancy types, Letter of Application, Follow-up email and Follow-up letter, Employment contract or agreement, Non-Disclosure Agreement (NDA), Non-compete Agreement, Resignation letter, Agency contract, Agreement for the Purchase and Sale of Business Assets, Bill of Sale, Consulting Agreement, Contract for Purchase of Personal Property, Employee Non-Compete Agreement, Employment Agreement, Independent Contractor Agreement, Purchase Option Agreement, Subcontract, Testament etc.

LEGAL GLOSSARIO and Self-Assessment Tests: General Features of Legal English and solutions to the Self Assessment Tests.

Nakon prijema popunjene narudžbenice, poslaćemo Vam proizvod i fakturu

Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. Vaše podatke po Vašem zahtevu možemo promeniti ili izbrisati.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018