Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Kroz parnični i izvršni postupak sa: prof. dr Nikolom Bodirogom

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Pažnja!  Postavite Vaše pitanje unapred prilikom prijavljivanja i budite među prvima koji će dobiti odgovor.

Ako:

 • Imate konkretan problem u sudskom postupku i neophodan Vam je savet i stručno mišljenje
 • Vas interesuju proverena iskustva iz prakse dosadašnje primene Zakona o parničnom postupku ili Zakona o izvršenju i obezbeđenju
 • Želite znati koja su se rešenja pokazala u praksi kao dobra, a koja ne i zašto – a koji instituti bi mogli da pretrpe promene u prvim sledećim novelama

Naše online savetovanje nudi:

Praktični brifing iz područja primene Zakona o parničnom postupku i Zakona o izvršenju i obezbeđenju – mi ćemo predložiti kako da posmatrate primenu pojedinih odredbi, te šta da očekujete u praksi prilikom primene
Spremne odgovore na konkretna pitanja iz prakse koje možete koristiti odmah nakon savetovanja – pripemićemo odgovore na Vaša konkretna pitanja konsultujući istaknutog profesora Pravnog fakulteta, člana nekoliko radnih grupa u oblasti građanskog procesnog prava, predavača na Pravosudnoj akademiji za sudije i izvršitelje, učesnika u brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima u predmetnoj materiji
Razmenu iskustva sa kolegama iz struke i sertifikat kompanije FORUM MEDIA o pohađanju
 • Može svoja pitanja da nam pošalje pre online savetovanja, a odgovore će dobiti tokom njegovog trajanja
 • Može postaviti pitanje i uživo uključenjem u prenos na savetovanju i odgovore dobiti u interakciji sa predavačem

Važno: Online seminar pratite uživo putem sopstvenog računara / tableta / pametnog telefona, tako da ne morate napuštati radno mesto ili dom. Omogućena je neprekidna interakcija i postavljanje pitanja (uključivanjem u uživo prenos ili pismeno). Nije potrebna dodatna instalacija.

TEME SAVETOVANJA:

Tokom online savetovanja biće predstavljeni pojedini pravni instituti i sporna pravna pitanja iz svakodnevne prakse i to u vezi sa sledećim temama: Parnični postupak: Dostavljanje, Troškovi, Pravni lekovi, Posebni parnični postupci, kao i pitanja ujednačavanja sudske prakse; Izvršni postupak: Nadležnost javnih izvršitelja, Pravna sredstva, Troškovi, Automatizacija, Sredstva izvršenja. Centralni deo savetovanja (više od 2h) biće posvećeno odgovorima na Vaša pitanja. U razgovoru sa prof. Bodirogom učesnici će biti u prilici da diskutuju, postave pitanje i reše svoje nedoumice.

Savetujemo da postavite pitanje na vreme jer će se pri davanju odgovora poštovati vremenski redosled postavljenih pitanja i odgovori davati redosledom prema momentu postavljanja.

SEGMENT PITANJA I ODGOVORI

SVAKI UČESNIK ONLINE SAVETOVANJA:

 • Može svoja pitanja da nam pošalje pre online savetovanja, a odgovore će dobiti tokom njegovog trajanja
 • Može postaviti pitanje i uživo uključenjem u prenos na savetovanju i odgovore dobiti u interakciji sa predavačem

 

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa priručnikom Obaveze i odgovornosti direktora: 29.120,00 RSD + PDV (20 % popusta na priručnik)

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara.
Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.








  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:







   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018