Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Kroz aktuelnu sudsku praksu Vrhovnog kasacionog suda sa: sudijom Biserkom Živanović – Gledajte snimak savetovanja 14 dana

15,600.00 din.19,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Datum: 23.09.2021, 10:00-14:00 h
Mesto održavanja: Online
Očisti
Količina:
NOVO! Gledajte snimak savetovanja 14 dana, besplatno neograničen broj puta! Saznajte više.

Mnogi poslodavci u Srbiji nisu upoznati sa aktuelnom sudskom praksom iz oblasti radnih odnosa, a upravo im informacije o sudskoj praksi mogu pomoći da izbegnu radne sporove sa zaposlenima!

Pozivamo Vas na online seminar na kome će predavač – sudija ukazati na najaktuelnije sudske stavove:

 • Ugovor o radu: obavezni elementi, sudska praksa u vezi sa otkazivanjem prečišćenog teksta ugovora o radu, otkazivanjem ugovora o radu tokom trajanja probnog rada, klauzulom zabrane konkurencije
 • Aneks ugovora o radu: sudska praksa u vezi sa izmenom ugovorenih uslova rada, postupkom zaključivanja aneksa, konkretizovanjem razloga u ponudi, odbijanjem ponude i time šta se smatra odgovarajućim poslom
 • Rad van radnog odnosa: sudska praksa u vezi sa zaključivanjem i raskidom ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovorom o delu – sudska praksa i (ne)mogućnost da rad na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima preraste u rad na neodređeno vreme
 • Radni odnos na određeno vreme: sudska praksa u vezi sa trajanjem i preobražajem u radni odnos na neodređeno vreme i ostvarivanje sudske zaštite
 • Disciplinske mere: sudska praksa u vezi sa postupkom izricanja mera i vrstama disciplinskih mera
 • Prava zaposlenog na naknadu troškova i način iskazivanja kroz obračun
 • Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu: sudska praksa u vezi sa zaštićenim kategorijama zaposlenih
 • Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca: sudska praksa u vezi sa postupkom otkaza ugovora o radu na osnovu različitih otkaznih razloga, rokom zastarelosti, sa posebnim osvrtom na postupak za utvrđivanje viška zaposlenih
 • I drugi radnopravni instiituti…

Rešite svoja konkretna pitanja iz oblasti radnog prava sa kojima se suočavate u praksi! Online savetovanje uživo za poslodavce i zaposlene u pravnim, kadrovskim i HR službama

Ovaj online seminar Vam omogućava:

Informacije o najaktuelnijoj sudskoj praksi iz oblasti radnih odnosa

Odgovore na konretna pitanja:

 • Pitanja možete poslati pre online savetovanja, a odgovore ćete dobiti tokom njegovog trajanja
 • Pitanja možete postavljati i uživo i odgovore dobiti u interakciji sa predavačem

KOME JE ONLINE SEMINAR NAMENJEN:

Direktorima, rukovodiocima i zaposlenima u HR-u, šefovima i zaposlenima u kadrovskoj službi, sektoru za razvoj i edukaciju zaposlenih, sektoru za upravljanje efikasnosšću i karijerama, psiholozima, direktorima malih i srednjih preduzeća, menadžerima pojedinih sektora, svima koji planiraju nova zapošljavanja, svima zainteresovanim za oblast radnog prava.

Ugovor o radu: obavezni elementi, sudska praksa u vezi sa otkazivanjem prečišćenog teksta ugovora o radu, otkazivanjem ugovora o radu tokom trajanja probnog rada, klauzulom zabrane konkurencije

Aneks ugovora o radu: sudska praksa u vezi sa izmenom ugovorenih uslova rada, postupkom zaključivanja aneksa, konkretizovanjem razloga u ponudi, odbijanjem ponude i time šta se smatra odgovarajućim poslom

Rad van radnog odnosa: sudska praksa u vezi sa zaključivanjem i raskidom ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovorom o delu – sudska praksa i (ne)mogućnost da rad na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima preraste u rad na neodređeno vreme

Radni odnos na određeno vreme: sudska praksa u vezi sa trajanjem i preobražajem u radni odnos na neodređeno vreme i ostvarivanje sudske zaštite

Disciplinske mere: sudska praksa u vezi sa postupkom izricanja mera i vrstama disciplinskih mera

Prava zaposlenog na naknadu troškova i način iskazivanja kroz obračun

Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu: sudska praksa u vezi sa zaštićenim kategorijama zaposlenih

Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca: sudska praksa u vezi sa postupkom otkaza ugovora o radu na osnovu različitih otkaznih razloga, rokom zastarelosti, sa posebnim osvrtom na postupak za utvrđivanje viška zaposlenih i drugi radnopravni instituti…

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa priručnikom: 29.120,00 RSD + PDV (20% popusta na priručnik „Izmene i dopune ZOR-a”)

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma
valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U
slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana, do
dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog
iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih
troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo
da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i
organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u
roku do pet dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50%
iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime
administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena
profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 50% od pune cene
obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu
sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a
organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže
održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.
Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni
podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti
prosleđivani trećim licima.

STANDARD PAKET: Online seminar pratite uživo putem sopstvenog računara / tableta / pametnog telefona, ne morate napuštati radno mesto ili dom, nije potrebna dodatna instalacija, omogućena je neprekidna interakcija, omogućeno je postavljanje pitanja (uključivanjem u uživo prenos ili pismeno), sertifikat kompanije Forum Media

PREMIUM PAKET = STANDARD +

Pregled video snimka online seminara 14 dana nakon održavanja neograničen broj puta

SUPERPREMIUM PAKET = PREMIUM +

Mogućnost postavljanja pitanja sudiji Vrhovnog kasacionog suda neograničeno, dobijanje odgovora za konkretne situacije iz Vaše prakse tokom perioda 14 dana nakon održanog seminara

Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018