Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Korišćenje i zaštita autorskog prava na internetu

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

KORIŠĆENJE I ZAŠTITA AUTORSKOG PRAVA NA INTERNETU

 

Često dolazite u situaciju da koristite materijal zaštićen autorskim pravom ili kreirate i publikujete na internetu svoj sopstveni sadržaj? Imate nedoumicu kako da izbegnete kršenje zakona i povredu autorskih prava drugih lica?  Koja dela imaju public domain (slobodan) status i kako ih koristiti? Koja je odgovornost vlasnika veb sajta u pogledu objavljenog sadržaja?  Zbog čega su važna pravila korišćenja sadržaja na vebsajtu i od kojih elemenata se sastoje? Svi ste viđali Copyright oznaku, šta ona predstavlja, od kojih elemenata se sastoji i zbog čega je važna?

Šta su creative commons licences/licence kreativne zajednice, kako ih koristiti i koje vrste postoje? Kako zaštiti delo pre nego što ga objavite online? Koji su koraci nakon saznanja za povredu? Koje nam novine donosi Copyright direktiva EU i kako će to uticati na hosting platforme kao što je YouTube?

 

Na seminaru ćete naučiti da:

  • Naučite kako da zaštite sopstveni autorski sadržaj pre publikovanja na internetu
  • Ispravno koristite dela slobodnog statusa ali i dela zaštićena autorskim pravom
  • Izbegnete najčešće povrede autorskih prava i budete sigurni u raspolaganje
  • Prepoznate i primenjujete creative commons licences/licence kreativne zajednice
  • Budete u toku sa savremenim tendencijama sprovođenja prava

TEME SEMINARA:

 

Koji je status autorskih dela u vreme digitalnih tehnologija

Koji su pravni aspekti autorskopravne zaštite na internetu

Korišćenje dela u režimu autorskopravne zaštite na internetu

Dela koja imaju “public domain” (slobodan) status

Koja autorska dela su slobodna za korišćenje i pod kojim uslovima

Šta treba ispoštovati, da bi korišćenje bilo dozvoljeno

Šta su creative commons licences/Licence kreativne zajednice, kako ih koristiti i koje vrste postoje

Kako zaštititi autorsko delo pre nego što bude objavljeno onlajn

Kolektivno ostvarivanje autorskih prava

Tekst, video snimak, fotografija kao autorsko delo

Autorsko delo stvoreno u radnom odnosu ili po narudžbini. Kome pripadaju prava

Ostvarivanje autorskih prava na internetu pred sudom po tužbi

Koje nam novine donosi Copyright direktiva EU i kako će to uticati na hosting platforme kao što je YouTube

 

SEMINAR JE NAMENJEN:

Privrednim društvima koja se bave svim vidovima izdavaštva (konvencionalnog i elektronskog), muzičkog, TV industrije, likovne i primenjene umetnosti, radiodifuzne organizacije i kabl operateri, privredna društva koja koriste i/ili stvaraju dela koja mogu biti predmet autorskog prava i to: rukovodioci, izvršni menadžeri, zaposleni u sektoru marketinga, prodaje, advertajzinga, odnosa sa javnošću, internih i eksternih komunikacija, brend menadžeri kao i svi zainteresovani za ovu oblast.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa priručnikom Izmene i dopune Zakona o radu: 29.120,00 RSD + PDV (20 % popusta na priručnik)

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
    Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:      Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018