Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Kazne za poslodavce iz oblasti rada

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:
Proverite svoju radnopravnu dokumentaciju i saznajte koje oblasti poslovanja
su sledeće po Planu inspekcijskog nadzora za kontrolu. Izbegnite plaćanje kazne!

 

Inspekcijske kontrole u ovoj godini pokazuju povećanje broja poslodavaca
koji ne poštuju Zakon.

Poslodavcima koji angažuju radnike na crno zaprećene su kazne po Zakonu od 800.000 do 2.000.000 rsd za pravno lice, dok je za preduzetnika kazna od 300.000 do 500.000 rsd. Za odgovorno lice za isti prekršaj propisana je novčana kazna od 50.000 do 150.000 rsd. Ukoliko ugovor o radu nije u sedištu firme, kazna iznosi 100.000 rsd za pravno, 50.000 za preduzetnika i 10.000 rsd za odgovorno lice.

 

Da li znate kolike su kazne za poslodavce:  ako ne prijavi na vreme zaposlenog, ako sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu, ako ne vodi evidenciju o prekovremenom radu i sl? Koje delatnosti inspekcija rada kontroliše i kada? Koje greške poslodavci najčešće prave u praksi? Kako da se zaštitite i izbegnete kažnjavanje?

Saznajte od našeg predavača sa velikim iskustvom u primeni zakona iz oblasti rada, šta zakoni kažu kolike su kazne i na koji način možete da se zaštitite i izbegnete plaćanje kazne.

 

Na seminaru ćete naučiti:

 • Kako da proverite svoju radnopravnu dokumentaciju
  • Da li imate sve što je potrebno od dokumentacije
  • Da li je vaša dokumentacija u skladu sa Zakonom o radu
  • Zbog čega možete platiti kaznu i koliku kaznu možete platiti
 • Kako da tumačite kontrolne liste u oblasti radnopravnih odnosa, a posebno
  • Elemente ugovora o radu u skladu sa Zakonom
  • Faktički rad
  • Rad na određeno vreme
  • Godišnje odmore, dnevni i nedeljni odmor
  • Prekovremeni rad i evidenciju o prekovremenom radu
  • Prestanak radnog odnosa
 • Kako izbeći kažnjavanje
  • Kako se pripremiti za inspekcijski nadzor
  • Kolike kazne izriču sudije – najbolja praksa
  • Koje probleme imaju u radu Vaše kolege iz struke saznaćete kroz diskusije, primere i razmenu iskustava

 

Teme seminara:

 

 • Pojašnjenja propisa
 • Sudska praksa
 • Zbog čega poslodavci najčešće plaćaju kazne
 • Rokovi za isplatu otpremnine i svih novčanih obaveza prema zaposlenom
 • Kontrolne liste i pojašnjenja
 • Za koje prekršaje su najstrože zaprećene kazne

 

 • Novine u propisima u skladu sa izmenama Zakona
 • Rešenja i odgovori na brojne nedoumice iz prakse:
 • Šta sve morate da uradite kao poslodavac kako biste izbegli kažnjavanje
 • Na koji način da uredite opšte akte i ugovore o radu
 • Koje evidencije su poslodavci dužni da vode
 • Kako da izbegnete kažnjavanje

 

Poslodavci koji ne ispunjavaju svoje zakonske obaveze rizikuju da plate vrlo visoke novčane kazne (i do 2.000.000 dinara).

Planirane su češće (najavljene i nenajavljene) kontrole poslodavaca od  strane Inspekcije rada, strože mere i višei iznosi za novčane kazne. Saznajte koje oblasti poslovanja  su sledeće za inspekcijsku kontrolu.

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku Priručnika  “Izmene i dopune Zakona o radu”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

88 Rooms Hotel

Takovska 49,
Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018