Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Intelektualna svojina u radnom odnosu

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Da li svako autorsko delo, pronalazak ili patent stvoren za vreme trajanja radnog odnosa predstavlja intelektualnu svojinu iz radnog odnosa? Ko je imalac i titular prava intelektualne svojine iz radnog odnosa? Koje su obaveze poslodavca i zaposlenog povodom intelektualne svojine nastale u toku trajanja radnog odnosa? Ko prijavljuje i na čije ime registruje intelektualnu svojinu iz radnog odnosa? Koje su dopuštene, a koje nedopuštene klauzule koje štite pravo intelektualne svojine iz radnog odnosa? Ko uživa i u kojoj meri ekonomske efekte pronalaska i autorskog dela iz radnog odnosa. Koje su posledice prestanka radnog odnosa na pravo intelektualne svojine?

 

Šta sve potpada pod pojam intelektualne svojine? Šta predstavlja normativni okvir, prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenog  povodom intelektualne svojine nastale u radnom odnosu? Na koji način se štite prava po osnovu autorskog dela stvorenog na radu?

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pojašnjenja u pogledu sve aktuelnijeg pitanja intelektualne svojine iz radnog odnosa, odnosno na radu i u vezi sa radom
 • Razjašnjenja najčešćih pitanja u vezi sa ekonomskim, moralnim, reputacionim i poslovnim aspektima intelektualne svojine iz radnog odnosa
 • Koje su procedure i mehanizmi zaštite prava intelektualne svojine nastale u radnom odnosu
 • Kada i zašto dolazi do spora između poslodavca i zaposlenog (autora) povodom prava intelektualne svojine
 • Interakciju sa predavačem – advokatom i direktne odgovore na Vaša pitanja
 • Da steknete sertifikat kompanije FORUM MEDIA o pohađanju seminara

 

Rezervišite svoje mesto – prijavite se na vreme.

TEME SEMINARA

 • Pojam i značaj intelektualne svojine u radnom pravu – normativni okvir
 • Nastanak autorskog dela, pronalaska i patenta na radu
 • Korelacija između prava intelektualne svojine i prava iz radnog odnosa
 • Vremenska, prostorna i uzročna komponenta kod prava intelektualne svojine u radnom odnosu

 

 • Nastanak i trajanje prava intelektualne svojine
 • Titular prava intelektualne svojine – proces saznanja, prijave, i registracije prava intelektualne svojine
 • Obaveze poslodavca i zaposlenog u pogledu intelektualne svojine iz radnog odnosa
 • Regulisanje međusobnih odnosa autora i poslodavca
 • Ekonomski aspekt intelektualne svojine iz radnog odnosa

 

 • Dopuštene i nedopuštene klauzule u Ugovoru o radu u pogledu regulisanja prava intelektualne svojine
 • Dispozitivne odredbe u kontekstu odnosa poslodavca i zaposlenog kao ekonomski jače i ekonomski slabije strane
 • Prestanak radnog odnosa i posledice po pravo intelektualne svojine
 • Sredstva za pravnu zaštitu prava intelektualne svojine
 • Primeri iz sudske prakse

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Izmene I dopune Zakona o radu”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k,
Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018