Tehnika

Seminar

Intelektualna svojina u cilju komercijalizacije – strategija, zaštita, konkurentnost

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Intelektualna svojina – Obezbedite adekvatnu pravnu zaštitu i poreske podsticaje i olaksice!

 

Koliko puta ste pokušali da dođete do novog proizvoda, uložili ste resurse za tehnološke i ekonomske studije izvodljivosti, da biste došli do novog rešenja ili novog postupka – neznajući pritom da to što ste stvorili – već postoji?

Da li je svako novo rešenje nužno da bude zaštićeno da bi bili dovoljno konkurentni na tržištu? Kada i kako ste sigurni da rezultat Vašeg istraživanja uživa pravnu zaštitu kao: predmet patenta, žiga ili dizajna? U zavisnosti od predmetne pravne zaštite biće primenjene i odredbe različitih zakona u praksi:

 • Zakon o patentima („Sl.gl.” br. 99/11, 113/17-dr.95/18, 66/19)
 • Zakon o žigovima („Sl.gl.”br. 6/20)
 • Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna („Sl.gl.” br. 6/20)

 

Poznate su Vam razlike u strukturi troškova pravne zaštite patenta, žiga, dizajna ili drugih oblika intelektualne svojine? Kada će troškovi ulaganja u zaštitu različitih prava intelektuane svojine biti opravdani? Da li ste razmotrili mogućnosti deponovanja – za autorska dela? 

U momentu kada donosite odluku o uvođenju novog proizvoda u svoj asortiman,  osnivanju privrednog društva ili proširenju delatnosti, važno da već tada razmišljate o svim pravima intelektualne svojine! Koje tržište je za Vas i Vaš proizvod slobodno, konkurentno i spremno za komercijalizaciju saznaćete uz pomoć pretraživanja slobodnih baza intelektualne svojine.

Za privredna društva koja se bave inovacijama i kreativnom industrijom – fokusirajte se na deponovanje autorskih dela. U predavanje su uključena i pojašnjenja u vezi deponovanja i poreskih podsticaja i olakšica u Republici Srbiji, a koji se daju pravnim licima u vidu umanjenja poreza na dobit pravnih lica!

U potrazi za odgovorima na ova i slična pitanja prijavite se na online seminar uživo kako biste dobili tačne i proverene odgovore iz prakse

Obuka je namenjena:

Svim privrednim subjektima koji se bave inovativnim, istraživačkim, proizvodnim i kreativnim radom, bez obzira kojoj oblasti umetnosti, nauke ili tehnike pripadaju.

Svima koji planiraju zaštitu intelektualne svojine, bilo da ste na početku, bilo da ste u postupku registracije ili imate pitanja u vezi sa ostvarivanjem ili korišćenjem svojih prava intelektualne svojine.

Kako da prepoznate kom pravu intelektualne svojine pripada predmet – rezultat vašeg rada i istraživanja

Kako strateški da zaštitite svoj pronalazak u cilju komercijalizacije i konkurentnost na tržištu pre nego što otpočnete sa obavljanjem izabrane delatnosti

Kako da samostalno koristite neke od slobodnih, javno dostupnih baza intelektualne svojine i na taj način se upoznate sa potencijalnim partnerima i konkurencijom

Kada i kako da donesete odluku o strategiji zaštite  različitih prava intelektualne svojine u cilju komercijalizacije uzimajući u obzir vreme trajanja odredjenih prava

Kako iskoristiti znanje iz oblasti intelektualne svojine pri pregovorima ili prezentaciji prototipa

O čemu voditi računa pri zaključivanju ugovora kojima se reguliše iskorišćavanje vaših ili tudjih prava intelektualne svojine

Mogućnost deponovanja autorskih dela i značaj deponovanja za ona privredna društva koja se bave inovacijama i tkz.kreativnom industrijom

Veza deponovanja i poreskih podsticaja i olakšica u Republici Srbiji koji se daju pravnim licima u vidu umanjenja poreza na dobit pravnih lica (detaljnije o “IP Box režimu”)

 

Nakon seminara ćete naučiti:  

 • Kako da obezbedite adekvatnu pravnu zaštitu za rezultat Vašeg rada i istraživanja
 • Da planirate strategiju za zaštitu svog pronalska u cilju komercijalizacije i konkurentnosti na tržištu, pre nego što otpočnete sa obavljanjem izabrane delatnosti
 • Da samostalno koristite slobodne, javno dostupne baze intelektualne svojine i upoznate se sa potencijalnim partnerima i konkurencijom
 • Kada i kako da donesete odluku o strategiji zaštite različitih prava intelektualne svojine u cilju komercijalizacije, uzimajući u obzir vreme trajanja pravne zaštite određenih prava
 • Da koristite znanje iz oblasti intelektualne svojine pri pregovorima ili prezentaciji prototipa
 • O čemu voditi računa pri zaključivanju ugovora kojim se reguliše korišćenje vaših ili prava intelektualne svojine drugih subjekata
 • Kako do poreskih podsticaja i olakšica u Republici Srbiji, a koji se daju pravnim licima u vidu umanjenja poreza na dobit pravnih lica

 

Na online seminaru uživo ćete dobiti odgovore na pitanja, a nakon online seminara sertifikat kompanije Forum Media.

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja i sertifikat o pohađanju seminara.
Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018