Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

HR kontroling – mere za optimizaciju upravljanja ljudskim resursima

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 22.01.2021, od 10:00 od 14:00 h
Mesto održavanja: Online
Predavač:
Količina:

Efikasne mere za planiranje i kontrolu troškova kadrova *

praćenje rezultata * uvođenje procedura

 

Da biste u najvećoj meri ostvarili, održali i razvili ljudski potencijal, potrebno je da odredite pokazatelje upravljanja ljudskim resursima, planirate, sprovodite, merite i preduzimate aktivnosti u cilju njihovog unapređenja. Za uspešnu optimizaciju upravljanja ljudskim resursima neophodno je da uspostavite HR kontroling koji će pratiti finansijske pokazatelje, konkurentnost zaposlenih i obezbediti regulatornu platformu i korporativnu kulturu pogodnu za funkcionisanje željene strategije ljudskih resursa.

Na našem novom seminaru ćete naučiti kako da predstavite status i stanje ljudskih resursa, iscrtate/isplanirate planove unapređenja vrednosti ljudskog faktora u kompaniji i upoznate se sa merama za optimizaciju upravljanja ljudskim resursima:

Finansijski aspekti HR kontrolinga

 1. Planiranje i kontrola personalnih troškova
 2. Finansijski KPI-evi u HR-u
 3. Definisanje varijabilne zarade

Konkurentnost zaposlenih – talenti i ključni izvršioci

 1. Optimizacija strukture organizacije u odnosu na strategiju poslovanja
 2. Ciklus upravljanja zaposlenima (employee lifecycle)
 3. Ustanovljavanje KPI-eva kvalitativnog upravljanja zaposlenima

Regulatorni aspekti HR kontrolinga

 1. Organizaciona kultura i klima kao osnov uspostavljanja sistema
 2. Procedure – korporativno upravljanje
 3. Procedure i zakon

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Smernice za lakše sprovođenje optimizacije upravljanja ljudskim resursima
 • Smernice za sprovođenje procedura
 • Direktnu interaktivnost sa predavačem i odgovore na Vaša pitanja

TEME SEMINARA:

Finansijski aspekti HR kontrolinga

 1. Planiranje i kontrola personalnih troškova
 2. Finansijski KPI-evi u HR-u
 3. Definisanje varijabilne zarade

Konkurentnost zaposlenih – talenti i ključni izvršioci

 1. Optimizacija strukture organizacije u odnosu na strategiju poslovanja
 2. Ciklus upravljanja zaposlenima (employee lifecycle)
 3. Ustanovljavanje KPI-eva kvalitativnog upravljanja zaposlenima

Regulatorni aspekti HR kontrolinga

 1. Organizaciona kultura i klima kao osnov uspostavljanja sistema
 2. Procedure – korporativno upravljanje
 3. Procedure i zakon

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 10% za kupovinu „Zbirke Excel obrazaca za HR – upravljanje ljudskim resursima“!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018