fbpx

Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

HOME OFFICE – Vaša nova kancelarija

29,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 21.04.2021 08:00-12:00h i 22.04.2021. 08:00-11:00h
Mesto održavanja: Online
Količina:

Svedoci smo situacije da je veliki broj poslodavaca u Srbiji tokom pandemije organizovao rad od kuće. Zakonska rešenja nisu još uvek na adekvatan način odgovorila novonastalom trendu rada od kuće, zbog čega je praksa primorana da pronađe najbolja rešenja i optimalan pravni okvir. Sa druge strane proces prilagođavanja zaposlenih na ovu promenu veoma je značajan za nesmetano obavljanje radnih procesa i produktivnost, kao i očuvanje psihofizičkog zdravlja.

Šta nam govore dosadašnja iskustva i koji su se primeri pokazali kao najefikasnji?

U interakciji sa predavačima – advokatom i stručnjakom iz oblasti HR-a, na dvodnevnoj online obuci uživo saznajte kako da zakonski ispravno i optimalno organizujete rad od kuće za svoje zaposlene. Rešite aktuelna zakonska i praktična HR pitanja u vezi sa ovakvim radom:

 • Najčešće greške poslodavaca u Pravilniku o radu koji uređuje rad od kuće
 • Obavezni elementi ugovora o radu i aneksa ugovora o radu za rad od kuće
 • Pismeno obaveštenje za zaključivanje aneksa ugovora o radu za rad od kuće
 • Koje su obaveze poslodavca u pogledu obezbeđivanja i održavanja sredstava za rad, i zašto je važno propisati i isplatiti troškove rada od kuće
 • Uvođenje naizmeničnog rada od kuće i rada u prostorijama poslodavca
 • Poreski tretman naknade za korišćenje i upotrebu sredstava za rad
 • Organizacija radnog vremena, odmora, odsustva, prekovremenog rada i preraspodele radnog vremena
 • Optimalna organizacija procesa rada od kuće: raspored rada, kalendari, planovi rada, frekvencija i organizacija sastanaka
 • Planiranje, fokus i produktivnost zaposlenih
 • Mentalno stanje i motivacija zaposlenih, upravljanje manama rada da daljinu
 • Socijalizacija i izgradnja timskog duha kada se proces rada odvija od kuće

NAKON ZAVRŠENE OBUKE:

 • Bićete osposobljeni da uvedete rad od kuće na zakonski propisan način
 • Naučićete da pravilno definišete odredbe Pravilnika o radu u pogledu rada od kuće, ali i odredbe ugovora o radu, i aneksa ugovora
 • Unapredićete organizaciju procesa rada od kuće, planiranje i produktivnost zaposlenih
 • Dobićete odgovore na konkretna pitanja i razmeniti iskustva sa kolegama iz prakse

Na online radionicama ćete dobiti odgovore na konkretna pitanja i razmeniti iskustva iz prakse!

Program se sastoji od 3 MODULA: 2 interaktivne online radionice koje možete pratiti sa svog računara ili mobilnog telefona i jednog praktičnog materijala:

PRVI MODUL – PRVA ONLINE RADIONICA: Home office – zakonski tretman i praktična rešenja, datum 21. april, 2021. od 08 do 12h
 • Kako uvesti rad od kuće u skladu sa zakonom i kada se donosi rešenje o radu od kuće
 • Šta je neophodno definisati Pravilnikom o radu u pogledu rada od kuće
 • Najčešće greške poslodavaca u Pravilniku o radu koji uređuje rad od kuće
 • Obavezni elementi ugovora o radu, aneksa ugovora o radu za rad od kuće
 • Sadržina pismenog obaveštenja za zaključivanje aneksa ugovora o radu za rad od kuće
 • Da li je moguće uvesti naizmeničan rad od kuće i rad u prostorijama poslodavca
 • Koje su obaveze poslodavca u pogledu obezbeđivanja i održavanja sredstava za rad
 • Zašto je važno propisati i isplatiti troškove rada od kuće
 • Kako se vrši nadzor nad radom i kvalitetom obavljanja poslova od kuće
 • Organizacija radnog vremena, odmora, odsustava, prekovremenog rada i preraspodele radnog vremena
 • Vodič za bezbedan i zdrav rad od kuće- prava i obaveze poslodavca i zaposlenih u pogledu bezbednosti i zdravlja
 • Da li je potrebno izmeniti Akt o proceni rizika
 • Kako funkcionišu kontrolne liste
 • Šta se dešava ukoliko dođe do povrede na radu od kuće
 • Kakvu radno-pravnu zaštitu uživaju zaposleni koji rade od kuće
 • Sa kakvim problemima se susrećemo u aktuelnoj praksi
DRUGI MODUL – DRUGA ONLINE RADIONICA: Home office – optimalna organizacija procesa rada na daljinu i najvažniji zahtevi u HR-u, datum 22. april, 2021. od 08 do 11h
 • Optimalna organizacija procesa rada na daljinu
  • Raspored rada zaposlenih
  • Deljeni kalendari zaposlenih koji rade od kuće
  • Planovi rada kod rada na daljinu
  • Frekvencija i organizacija sastanaka
  • Rad zaposlenih na mreži
  • Deljeni fajlovi, rad na zajedničkim dokumentima
 • Prednosti rada na daljinu
 • Planiranje, fokus i produktivnost
 • Mentalno stanje i motivacija zaposlenih, upravljanje manama rada da daljinu
 • Socijalizacija i izgradnja timskog duha, na daljinu
 • Dodatni uticaj pandemije i lock-down-a na optimalan rad od kuce
TREĆI MODUL – Praktičan radni materijal u formi zbirke:

Zbirka Excel obrazaca za HR – upravljanje ljudskim resursima

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Kotizacija uključuje učešće u dve online radionice uživo, materijal sa radionica i kontrolnu mapu „Excel obrasci za HR“.

Broj mesta za učestvovanje u programu je ograničen kako bi se obezbedio najviši stepen interaktivnosti i praktičnog pristupa.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018