Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Godišnji odmori i druga odsustva

7,800.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Kako da organizujete godišnje odmore zaposlenih u slučajevima bolovanja, povećanog obima posla i u otkaznom postupku, u skladu sa zahtevima zaposlenih i poslovanjem Vaše kompanije?

Da li ste pripremili sve što je neophodno da zaposleni iskoriste godišnje odmore do 30.06? Zanima Vas da li i pod kojim uslovima zaposleni može godišnji odmor za prethodnu godinu koristiti i nakon 30.06? Znate li kako pravilno pripremiti i organizovati korišćenje godišnjeg odmora za tekuću godinu? Želeli biste da saznate na koji način organizovati proces rada u korelaciji sa zahtevima zaposlenih za korišćenje godišnjeg odmora? Interesuje Vas kakav je uticaj povećanog obima posla u periodu planiranih godišnjih odmora? Značilo bi Vam sa saznate kakav je uticaj postojanja godišnjeg odmora na započeti postupak otkaza ugovora o radu? Kako postupati u situacijama bolovanja i godišinjih odmora?

U saradnji sa iskusnim predavačem u primeni zakona u oblasti radnog prava organizujemo interaktivni seminar, na kome ćete dobiti odgovore na ova i brojna druga pitanja poput porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta, zloupotrebe prava po osnovu privremene sprečenosti.  Saznajte i kako organizovati proces rada u slučajevima konstantnih odsustava po osnovu privremene sprečenosti za rad i  rasporedite zaposlene na poziciju odsutnog zaposlenog („zamenske radnike“) u skladu sa Zakonom!

Na seminaru ćete učiti o sledećim temama:

 • Pravo na godišnji odmor
 • “Stari i novi” godišnji odmor
 • Obaveze poslodavaca u pogledu rasporeda i korišćenja godišnjeg odmora
 • Uticaj povećanog obima posla na godišnji odmor
 • Potreba za uvođenjem prekovremenog rada i godišnji odmor
 • Suspenzija godišnjeg odmora
 • Bolovanje i godišnji odmor
 • Državni i verski praznici i godišnji odmor
 • Otkazna procedura i godišnji odmor
 • Pravna mišljenja i sudska praksa

 


Kome je seminar namenjen:

Direktorima, rukovodiocima i zaposlenima u HR-u, šefovima i zaposlenima u kadrovskoj službi, sektoru za razvoj i edukaciju zaposlenih, sektoru za upravljanje efikasnosšću i karijerama, psiholozima, direktorima malih i srednjih preduzeća, menadžerima pojedinih sektora, svima koji planiraju nova zapošljavanja, svima zainteresovanim za obalst radnog prava.

Teme seminara:

 

 • Pravo na godišnji odmor
 • “Stari i novi” godišnji odmor
 • Obaveze poslodavaca u pogledu rasporeda i korišćenja godišnjeg odmora
 • Uticaj povećanog obima posla na godišnji odmor
 • Potreba za uvođenjem prekovremenog rada i godišnji odmor
 • Suspenzija godišnjeg odmora
 • Bolovanje i godišnji odmor
 • Državni i verski praznici i godišnji odmor
 • Otkazna procedura i godišnji odmor
 • Ravna mišljenja i sudska praksa

 

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara i posluženje.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije drugačije ugovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018