Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Feedback: davanje i primanje konstruktivne povratne informacije

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 05.07.2022, 10-14h
Mesto održavanja: Envoy conference centar, Gospodar Jevremova 47
Predavač:
Količina:

Greške u komunikaciji i davanje povratne informacije zaposlenom isključivo u cilju ukazivanja na kritiku su neki od glavnih razloga:

loše radne atmosfere,

povećane napetosti na radnom mestu,

smanjenja zadovoljstva zaposlenih poslom koji obavljajuju,

porasta apsentizma ili fluktuacije i

na kraju – loših rezultata!

Da biste ostvarili dobru komunikaciju i dobre rezultate, važno je da znate kako da zaposlenima redovno dajete konstruktivne povratne informacije o njihovom radu.

Ukoliko zaposleni ne razumeju Vaša očekivanja, velika je verovatnoća da ih neće ni ispuniti. Istovremeno, povratne informacije koje kao menadžer možete dobiti od zaposlenih, mogu značajno unaprediti Vaše poslovanje ako naučite kako da razvijete dobar sistem pomoću koga ćete ih redovno prikupljati.

Pozivamo Vas na seminar na kome ćete naučiti kako da uz uvođenje redovnog i kvalitetnog sistema davanja i primanja povratnih informacija sa zaposlenima unapredite svoje poslovanje.

 

 

TEME SEMINARA:

  • Tehnika za razumenje sopstvenog odnosa prema sebi i drugima Johari prozor
  • Modeli davanja i primanja feedback-a
  • Karakteristike dobrog i lošeg feedback-a
  • Izazovi u davanju i dobijanju pozitivnih i negativnih povratnih informacija
  • Skriveni teret na koji treba obratiti pažnju prilikom davanja i primanja povratne informacije
  • Feedback vs. feedforward ili odnos povratne informacije i preporuke za dalje unapređenje

Za svakog drugog polaznika iz Vaše organizacije obezbeđujemo popust od 10%!

Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 10% za kupovinu „Zbirke praktičnih uputstava i uzoraka za efikasno upravljanje ljudskim resursima“ sa on-line verzijom, koja sadrži 70 gotovih adaptibilnih uzoraka za upravljanje ljudskim resursima!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Zbirke se periodičnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Zbirke odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Envoy Conference Centar

Gospodar Jevremova 47, Beograd 11000


Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:    Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018