Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Employer Branding

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Kompanije koje ne primenjuju savremene tehnike privlačenja kandidata rizikuju da ostanu
bez kvalitetnih radnika! Kako da privučete najbolje kandidate za svoju firmu ili tim?

 

Zapošljavanje novih zaposlenih sve više postaje marketinška aktivnost. Danas timovi koji se bave privlačenjem najboljih kandidata/talenata moraju da imaju definisanu strategiju, počev od definisanja svoje ciljne grupe pa do pojavljivanja na društvenim mrežama. U suprotnom, rizikuju da ih potencijalni kandidati uopšte i ne primete kao poželjnog poslodavca.

Pozivamo Vas na seminar na kome ćete naučiti zašto je brendiranje poslodavca bitno, na koji način to možete da uradite kako sa malim, tako i sa velikim budžetom, kao i kako da merite efikasnost svojih napora i izgradite ime svoje kompanije kao poželjne.

 

Na seminaru će biti obrađene sledeće teme:

 • Zašto je izgrađivanje brenda poslodavca važno i zašto je važno investirati u izgradnju imidža kompanije kao poželjnog poslodavca
 • Osnovni principi employer branding-a
 • Uključivanje zaposlenih u proces izgradnje imidža poslodavca
 • Izgrađivanja strategije brenda poslodavca
 • Merenje efikasnosti napora da se izgradi brend poslodavca

 

TEME SEMINARA:

 

Zašto je izgrađivanje brenda poslodavca važno i zašto je važno investirati u izgradnju imidža kompanije kao poželjnog poslodavca

 • Koji su trendovi u regrutaciji i selekciji najboljih kandidata/talenata u svetu
 • Šta potencijalni kandidati očekuju od poslodavaca
 • Na koji način se generacije razlikuju u očekivanjima od poslodavca

Osnovni principi employer branding-a

 • Šta je to brend, a šta brend poslodavca
 • Kojih 5 elemenata čine dobro organizovan proces stvaranja imidža poslodavca
 • Kako analizirati potencijale organizacije i obećanja poslodavca
 • Prepoznavanje prednosti organizacije
 • Definisanje autentičnosti imidža poslodavca

Uključivanje zaposlenih u proces izgradnje imidža poslodavca

 • Zadovoljstvo zaposlenih radom u organizaciji kao važan aspekt izgradnje imidža poslodavca
 • Komunikacija potencijala organizacije zaposlenima i potencijalnim kandidatima
 • Učinak kompanije i izgrađivanje brenda poslodavca

Izgrađivanja strategije brenda poslodavca

 • Definisanje ciljne grupe
 • Definisanje prednosti kompanije za potencijalne kandidate
 • Definisanje akcionog plana ispunjenja strategije
 • Konkretne akcije u ispunjenju akcionog plana

Merenje efikasnosti napora da se izgradi brend poslodavca

 • Šta merimo kod efikasnosti strategije izgradnje brenda poslodavca
 • Kako merimo efikasnost strategije izgradnje brenda poslodavca

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Direktorima, vlasnicima preduzeća, menadžerima, šefovima pravne, kadrovske i HR službe i svima ostalima koji upravljaju ljudskim resursima.

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Svim polaznicima seminara obezbeđujemo poseban popust od 10% za kupovinu „Zbirke praktičnih uputstava i uzoraka za efikasno upravljanje ljudskim resursima“.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Zbirke se periodičnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Zbirke odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018