Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Definisanje opisa radnog mesta i zadataka zaposlenih

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:
Kako kvalitetno uvesti (izraditi i implementirati) opis radnog mesta, i koje sve aktivnosti preduzeti prilikom ukidanja radnog mesta u kompaniji i opštem aktu – rešite problem uz savete advokata i praktičnu vežbu

 

Da li Vam se dešava da zaposleni odbija radni zadatak uz obrazloženje da to nije njegov posao? Trošite dragoceno vreme pripremajući opomene zaposlenima i analizirajući postojeće stanje opisa radnih mesta unutar svoje kompanije?Da li ste primetili da pojedini opisi ne odgovaraju trenutnim potrebama i procesima rada, kao ni sistemtizovanim radnim mestima u Pravilniku? Koliko opisi radnih mesta odgovaraju stvarnom stanju, poslovnoj politici i viziji Vaše kompanije?

Nepostojanje jasne podele zadataka i odgovornosti unutar pojedinog sektora ili u okviru kompanije sigurno vodi ka sudskim sporovima, trošenju energije za organizaciju svakodnevnog rada, ali i nezadovoljstvu zaposlenih, smanjenoj motivaciji,ili čak padu produktivnosti.

Proverite, unapredite i kvalitetno opišite radna mesta svojih zaposlenih unutar Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, uz stručnu pomoć i savete najboljih stručnjaka.

Odgovore na ova i mnoga druga konkretna pitanja dobićete na interaktivnom online seminaru!

Važno: Online seminar pratite uživo putem sopstvenog računara / tableta / pametnog telefona, tako da ne morate napuštati radno mesto ili dom. Omogućena je neprekidna interakcija i postavljanje pitanja (uključivanjem u uživo prenos ili pismeno). Nije potrebna dodatna instalacija.

KOME JE SEMINAR NAMENJEN:

Online seminar je namenjen svima koji menjaju postojeći ili izrađuju novi Pravilnik o organizaciji i sistemtizaciji radnih mesta. Pozvani su i svi pravnici, šefovi pravne i kadrovske službe, zaposlen u pravnim i kadrovskim službama, kao i svi zainteresovani direktori, poslodavci i vlasnicima preduzeća.

TEME ONLINE SEMINARA:

 • Postojeće stanje opisa radnih mesta u kompaniji – najčešći problemi iz prakse
 • Osnivanje novog radnog mesta u kompaniji:
  • struktura opisa radnog mesta (opšti podaci za identifikaciju radnog mesta, položaj radnog mesta u strukturi kompanije, opis zadataka radnog mesta, opis minimalnih znanja, veština i sposobnosti)
  • opšti podaci o radnom mestu (naziv radnog mesta)
  • svrha radnog mesta (glavni zadaci koji se obavljaju na tom radnom mestu ulaz, i rezlutati izlaz, zašto to radno mesto postoji: šta se radi, zašto se radi, kako se radi),
  • opis zadataka (kako definisati zadatke, jer da bi zaposleni obavljao posao savesno i odgovorno, neophodno je da zadaci budu definisani)
 • Definisanje organizacionih delova kod poslodavca
 • Šta je sve neophodno da bude obuhvaćeno Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, šta je neophodno uskladiti sa jedinstvenim kodeksom šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama, a šta sa predviđenim Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija – i kako pravilno primeniti odredbe zakonske regulative
 • Odnos Zakona o radu sa šifarnikomi Noks
 • Kako postupiti i šta uraditi u slučaju pravne praznine – primeri i saveti direktno iz prakse i iskustva predavača
 • Konkretni primeri za osnivanje radnog mesta u sklopu organizacione strukture
 • Izmena ugovorenih uslova rada i koje aktivnosti je neophodno preduzeti, smanjenje broja izvršilaca za pojedini opis radnog mesta (objašnjenje zakonske procedure sa primerima akata)
 • Ukidanje radnog mesta i aktivnosti koje je neophodno preduzeti (konkretna uputstva za sprovođenje postupka rešavanja viška zaposlenih)

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa priručnikom Izmene i dopune Zakona o radu: 29.120,00 RSD + PDV (20 % popusta na priručnik)

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara.

Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja online seminara, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre online seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

 

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018