Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Definisanje opisa radnog mesta i zadataka zaposlenih – Gledajte snimak seminara 14 dana

15,600.00 din.19,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Datum: 31.01.2022, 10:00-14:00 h
Mesto održavanja: Online
Predavač:
Očisti
Količina:
Kako kvalitetno uvesti (izraditi i implementirati) opis radnog mesta, i koje sve aktivnosti preduzeti prilikom ukidanja radnog mesta u kompaniji i opštem aktu – rešite problem uz savete advokata i praktičnu vežbu

 

Da li Vam se dešava da zaposleni odbija radni zadatak uz obrazloženje da to nije njegov posao? Trošite dragoceno vreme pripremajući opomene zaposlenima i analizirajući postojeće stanje opisa radnih mesta unutar svoje kompanije?Da li ste primetili da pojedini opisi ne odgovaraju trenutnim potrebama i procesima rada, kao ni sistemtizovanim radnim mestima u Pravilniku? Koliko opisi radnih mesta odgovaraju stvarnom stanju, poslovnoj politici i viziji Vaše kompanije?

Nepostojanje jasne podele zadataka i odgovornosti unutar pojedinog sektora ili u okviru kompanije sigurno vodi ka sudskim sporovima, trošenju energije za organizaciju svakodnevnog rada, ali i nezadovoljstvu zaposlenih, smanjenoj motivaciji,ili čak padu produktivnosti.

Proverite, unapredite i kvalitetno opišite radna mesta svojih zaposlenih unutar Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, uz stručnu pomoć i savete najboljih stručnjaka.

Odgovore na ova i mnoga druga konkretna pitanja dobićete na interaktivnom online seminaru!

Važno: Online seminar pratite uživo putem sopstvenog računara / tableta / pametnog telefona, tako da ne morate napuštati radno mesto ili dom. Omogućena je neprekidna interakcija i postavljanje pitanja (uključivanjem u uživo prenos ili pismeno). Nije potrebna dodatna instalacija.

KOME JE SEMINAR NAMENJEN:

Online seminar je namenjen svima koji menjaju postojeći ili izrađuju novi Pravilnik o organizaciji i sistemtizaciji radnih mesta. Pozvani su i svi pravnici, šefovi pravne i kadrovske službe, zaposlen u pravnim i kadrovskim službama, kao i svi zainteresovani direktori, poslodavci i vlasnicima preduzeća.

Teme seminara:

  • Postojeće stanje opisa radnih mesta u kompaniji – najčešći problemi iz prakse
  • Osnivanje novog radnog mesta u kompaniji:
   • struktura opisa radnog mesta (opšti podaci za identifikaciju radnog mesta, položaj radnog mesta u strukturi kompanije, opis zadataka radnog mesta, opis minimalnih znanja, veština i sposobnosti)
   • opšti podaci o radnom mestu (naziv radnog mesta)
   • svrha radnog mesta (glavni zadaci koji se obavljaju na tom radnom mestu ulaz, i rezlutati izlaz, zašto to radno mesto postoji: šta se radi, zašto se radi, kako se radi),
   • opis zadataka (kako definisati zadatke, jer da bi zaposleni obavljao posao savesno i odgovorno, neophodno je da zadaci budu definisani)
  • Definisanje organizacionih delova kod poslodavca
  • Šta je sve neophodno da bude obuhvaćeno Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, šta je neophodno uskladiti sa jedinstvenim kodeksom šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama, a šta sa predviđenim Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija – i kako pravilno primeniti odredbe zakonske regulative
  • Odnos Zakona o radu sa šifarnikomi Noks
  • Kako postupiti i šta uraditi u slučaju pravne praznine – primeri i saveti direktno iz prakse i iskustva predavača
  • Konkretni primeri za osnivanje radnog mesta u sklopu organizacione strukture
  • Izmena ugovorenih uslova rada i koje aktivnosti je neophodno preduzeti, smanjenje broja izvršilaca za pojedini opis radnog mesta (objašnjenje zakonske procedure sa primerima akata)
  • Ukidanje radnog mesta i aktivnosti koje je neophodno preduzeti (konkretna uputstva za sprovođenje postupka rešavanja viška zaposlenih)

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa priručnikom Radno pravo u praksi: 29.120,00 RSD + PDV (20 % popusta na priručnik)

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara.

Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma
valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U
slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana, do
dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog
iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih
troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo
da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i
organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u
roku do pet dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50%
iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime
administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena
profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 50% od pune cene
obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu
sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a
organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže
održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.
Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni
podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti
prosleđivani trećim licima.

STANDARD PAKET: Online seminar pratite uživo putem sopstvenog računara / tableta / pametnog telefona, ne morate napuštati radno mesto ili dom, nije potrebna dodatna instalacija, omogućena je neprekidna interakcija, omogućeno je postavljanje pitanja (uključivanjem u uživo prenos ili pismeno), sertifikat kompanije Forum Media

PREMIUM PAKET = STANDARD +

Pregled video snimka online seminara 14 dana nakon održavanja neograničen broj puta

SUPERPREMIUM PAKET = PREMIUM +

Mogućnost postavljanja pitanja sudiji Vrhovnog kasacionog suda neograničeno, dobijanje odgovora za konkretne situacije iz Vaše prakse tokom perioda 14 dana nakon održanog seminara

Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018