Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Bolovanja: Covid-19, zloupotreba bolovanja i druga pitanja iz prakse

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Šta poslodavac može/treba/sme da uradi u slučaju postojanja sumnje u zloupotrebu privremene sprečenosti za rad? Koja su iskustva u primeni Pravilnika o obrascima u sistemu zdravstvene zaštite “Sl. gl. RS”, br. 31/2021?

 

 • Ko i po kojim uslovima utvrđuje privremenu sprečenost za rad zaposlenog?
 • Možete li neposredno da kontaktirate izabranog lekara ili zdravstvenu ustanovu radi provere privremene sprečenosti za rad Vašeg zaposlenog?
 • Možete li uputiti zaposlenog na ocenu radne sposobnosti za vreme bolovanja?
 • Koji je pravni tretman kada je u pitanju kovid?
 • Možete li i pod kojim uslovima da formirate Komisiju za proveru bolovanja?
 • Možete li utvrditi obavezu zaposlenog da Vas kao poslodavca obaveštava o toku lečenja?
 • U kojim slučajevima se poslodavac može osloboditi odgovornosti zbog povrede na radu zaposlenog?
 • Da li je moguće otkazati ugovor o radu odmah nakon povratka sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta?
 • Zloupotreba prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad kao razlog za otkaz ugovora o radu
 • Da li je moguće otkazati zaposlenom ugovor o radu za vreme bolovanja po osnovu koji se ne odnosi na „zloupotrebu bolovanja“?
 • Da li je moguće otkazati ugovor o radu zaposlenom – osobi sa invaliditetom i zaposlenom sa zdravstvenim smetnjama utvrđenim od strane nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom u situaciji kada odnosni zaposleni više ne mogu da obavljaju poslove za koje su zasnovali radni odnos?
 • Kakva su u ovom segmentu zakonska rešenja, a kakav stav sudske prakse?

 

TEME SEMINARA

 

 • Moguće uzroke bolovanja: bolesti i povrede van rada, povrede na radu i profesionalne bolesti i dr.
 • Postupak za ostvarivanje bolovanja i moguće trajanje privremene sprečenosti
 • Sve korake u vezi sa upućivanjem zaposlenog na ocenu radne sposobnosti za vreme bolovanja
 • Postupak za proveru bolovanja: institucionalnu i internu
 • Otkaz za vreme trajanja bolovanja i otkaz zbog zloupotrebe prava na bolovanje

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018