Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Aktuelna sudska praksa iz oblasti radnih odnosa

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

 

 Radni odnosi i aktuelna sudska praksa za sve radnopravne situacije
od zasnivanja do prestanka radnog odnosa!
– interaktivni seminar sa predavačem – advokatom –

 

Mnogi poslodavci u Srbiji nisu upoznati sa aktuelnom sudskom praksom iz oblasti radnih odnosa, a upravo im informacije o sudskoj praksi mogu pomoći da izbegnu radne sporove sa zaposlenima! Pozivamo Vas na seminar na kome će predavač – advokat koji je stručnjak za radno pravo ukazati na najaktuelnije sudske stavove iz ove oblasti:

 • Ugovor o radu: obavezni elementi, sudska praksa u vezi sa otkazivanjem prečišćenog teksta ugovora o radu, otkazivanjem ugovora o radu tokom trajanja probnog rada, klauzulom zabrane konkurencije
 • Aneks ugovora o radu: sudska praksa u vezi sa izmenom ugovorenih uslova rada, postupkom zaključivanja aneksa, konkretizovanjem razloga u ponudi, odbijanjem ponude i time šta se smatra odgovarajućim poslom
 • Rad van radnog odnosa: sudska praksa u vezi sa zaključivanjem i raskidom ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovorom o delu – podeljena sudska praksa i (ne)mogućnost da rad na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima preraste u rad na neodređeno vreme
 • Radni odnos na određeno vreme: sudska praksa u vezi sa trajanjem i preobražajem u radni odnos na neodređeno vreme
 • Disciplinske mere: sudska praksa u vezi sa postupkom izricanja mera i vrstama
 • Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu: sudska praksa u vezi sa zaštićenim kategorijama zaposlenih
 • Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca: sudska praksa u vezi sa postupkom otkaza ugovora o radu na osnovu različitih otkaznih razloga, rokom zastarelosti, sa posebnim osvrtom na postupak za utvrđivanje viška zaposlenih

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Informacije o najaktuelnijoj sudskoj praksi iz oblasti radnih odnosa
 • Interakciju sa predavačem – advokatom i direktne odgovore na Vaša pitanja

TEME SEMINARA:

 • Ugovor o radu: obavezni elementi, sudska praksa u vezi sa otkazivanjem prečišćenog teksta ugovora o radu, otkazivanjem ugovora o radu tokom trajanja probnog rada, klauzulom zabrane konkurencije
 • Aneks ugovora o radu: sudska praksa u vezi sa izmenom ugovorenih uslova rada, postupkom zaključivanja aneksa, konkretizovanjem razloga u ponudi, odbijanjem ponude i time šta se smatra odgovarajućim poslom
 • Rad van radnog odnosa: sudska praksa u vezi sa zaključivanjem i raskidom ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovorom o delu – podeljena sudska praksa i (ne)mogućnost da rad na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima preraste u rad na neodređeno vreme
 • Radni odnos na određeno vreme: sudska praksa u vezi sa trajanjem i preobražajem u radni odnos na neodređeno vreme
 • Disciplinske mere: sudska praksa u vezi sa postupkom izricanja mera i vrstama
 • Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu: sudska praksa u vezi sa zaštićenim kategorijama zaposlenih
 • Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca: sudska praksa u vezi sa postupkom otkaza ugovora o radu na osnovu različitih otkaznih razloga, rokom zastarelosti, sa posebnim osvrtom na postupak za utvrđivanje viška zaposlenih

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Direktorima, vlasnicima preduzeća, menadžerima, šefovima pravne, kadrovske i HR službe i svima ostalima koji su zainteresovani za informacije o aktuelnoj sudskoj praksi iz radnih odnosa.

Envoy Conference Centar

Gospodar Jevremova 47,
Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu priručnika sa portalom „Izmene i dopune Zakona o radu“, za efikasniju primenu ZOR-a i drugih propisa iz oblasti rada, sa gotovim modelima radnopravnih dokumenata!

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018