Radni odnosi i HR menadžment

Zbirka

HR metrika i analitika: smernice i alati za merenje i unapređivanje HR procesa

12,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Količina:

Savremene organizacije sve više koriste HR metriku da bi izmerile efektivnost i efikasnost svojih HR politika i svoje rezultate, kao i HR analitiku da bi uvidele zašto se nešto dešava i kakav je uticaj toga što se dešava.

U našoj novoj zbirci – u štampanoj, CD i online formi – na jednom mestu ćete naći smernice i gotove obrasce koji će Vam pomoći da lakše izmerite svoje podatke, odredite ključne pokazatelje, odredite u kojim sve aspektima možete iskoristiti analitiku i implementirate rezultate, što će Vam olakšati HR izveštavanje i ispunjavanje strateških ciljeva kompanije.

Svi obrasci se mogu ispuniti, prilagoditi, sačuvati i štampati! Iskoristite gotove obrasce iz naše zbirke za brže i lakše:

 • Merenje finansijskog učinka i produktivnosti zaposlenih
 • Merenje troškova zarada i beneficija
 • Merenje apsentizma i fluktuacije
 • Merenje procesa selekcije i regrutacije
 • Merenje procesa upravljanja talentima, obuka i razvoja zaposlenih
 • Merenje potencijala organizacione strukture kompanije i zaposlenih u ljudskim resursima
 • Izradu budžeta zarada i beneficija
 • Unapređenje sistema nagrađivanja i konkurentnosti poslodavca
 • Optimizovanje troškova
 • Upravljanje fluktuacijom, zadovoljstvom zaposlenih, organizacionom kulturom i dr.

 

U ovoj zbirci, na CD-u i online verziji ćete naći:

 • praktične smernice za merenje i analizu različitih HR procesa
 • gotove Excel alate za merenje i analizu HR procesa
 • proverena rešenja iz dobre HR prakse

SADRŽAJ CD-a:

I HR METRIKA

 • Finansijski učinak i produktivnost: Prihod, troškovi i dobit po zaposlenom, Ukupna produktivnost / Osnovna produktivnost, Human Capital ROI – povrat ulaganja u ljudski capital, Ukupan trošak zarada i naknada u odnosu na prihod, Troškovi zaposlenih i ukupni troškovi, Outsourcing (korišćenje spoljnih usluga), Evidencije za podršku i izvođenje metrike
 • Troškovi zarada i beneficija: Prosečna zarada, Zarada i ukupni troškovi, Varijabilna zarada, Beneficije, Indeks povećanja plate, Planiranje i analiza zarada
 • Organizaciona klima i kultura organizacije – apsentizam i fluktuacija: Stopa odsustva (procentualno) / (u danima), Trošak odsustva po zaposlenom, Stopa odsustva zbog bolesti (procentualno i u danima), Incidenti koji dovode do izgubljenog vremena (broj), Stopa raskida ugovora i otkaza (u procentima), Tromesečna stopa fluktuacije (u procentima), Stopa nevoljnog prekida (u procentima), stopa nevoljnog prekida u prvoj godini rada (u procentima), Otpuštanja na 100 zaposlenih (broj), Evidencije i izveštaji za analitiku
 • Regrutacija: Trošak po zaposlenju (EUR), Stopa otvorenih pozicija, realizacije konkursa, spoljašnjeg zapošljavanja, spoljašnja stopa rasta zaposlenih i zamene, interna stopa promocija i stopa prihvatanja (u procentima), Vreme do prihvatanja i početka (u danima), Stopa regrutacije kandidata diplomaca i karijernog puta zaposlenih (u procentima), Baze i evidencije, Određivanje norme za sat rada i trošak zaposlenih u ljudskim resursima
 • Upravljanje talentima / Talent management / Obuke i razvoj (L&D): Stopa internih promocija, mobilnosti, otkaza i promocije talenata (u procentima), Napredovanje talenata u skladu sa razvojnim planom (u procentima), Ulaganje u razvoj – investicija po glavi talenata grupe, Pokrivena ključna pozicija (u procentima), Dubina plana nasleđivanja (x:1), Realizacija definisanog plana nasleđivanja (u procentima), Broj zaposlenih koji se bave razvojem i učenjem FTEs per L&D Function FTE (x:1), L&D sati po zaposlenom, sati obuke (L&D) sprovedene interno po FTE, sati učenja po zaposlenom, tehnički sati razvoja po zaposlenom i L&D sati razvoja po zaposlenom, L&D ulaganja po zaposlenom (EUR), investiciona ulaganja u edukaciju i razvoj po zaposlenom (EUR) i L&D ulaganja i trošak zarada (u procentima), Obuhvaćenost zaposlenih u pogledu edukacije (u procentima), Indeks jezičkih kurseva (u procentima), Broj treninga po zaposlenom, Interna / eksterna stopa obuke (k: 1), Planovi i evidencije obuka
 • Organizaciona struktura: Broj zaposlenih kojima upravlja menadžer (x: 1), Polna struktura zaposlenih (u procentima), Indeks generacijske ravnoteže zaposlenih (x:1), Početnici (u procentima), Lica angažovana preko agencija za zapošljavanje (u procentima), Broj zaposlenih u odeljenju ljudskih resursa u odnosu na ukupan broj zaposlenih, Troškovi odeljenja ljudskih resursa / Ukupni troškovi (u procentima), Prosečna neto/bruto naknada za HR zaposlene (EUR), Evidencije za izveštavanje i analitiku

 

II HR ANALITIKA

 • Primer budžeta zarada i beneficija
 • Case study – primer primene analitike u uspostavljanju sistema nagrađivanja i unapređenja konkurentnosti poslodavca
 • Case study – primer primene analitike u optimizaciji troškova
 • Drugi primeri primene HR analitike (fluktuacija, zadovoljstvo, organizaciona kultura i dr.)

 

SADRŽAJ ZBIRKE

I HR METRIKA: Merenje finansijskog učinka i produktivnosti, Merenje troškova zarade i beneficija, Organizaciona klima i kultura organizacije, Merenje procesa selekcije i regrutacija, Merenje procesa upravljanja talentima, obuka i razvoja zaposlenih, Merenje potencijala organizacione strukture kompanije i zaposlenih u ljudskim resursima

II HR ANALITIKA: Upotreba podataka iz HR metrike za izradu budžeta zarade i beneficija, Upotreba podataka iz HR metrike za uspostavljanje ili optimizaciju zarade, Upotreba podataka iz HR metrike za uspostavljanje sistema nagrađivanja, Upotreba podataka iz HR metrike za planiranje i akviziciju talenata, Upotreba podataka iz HR metrike za upravljanje talentima, Upotreba podataka iz HR metrike za motivaciju zaposlenih, Upotreba podataka iz HR metrike za unapređenje organizacione kulture

Kupovinom zbirke naručujete prateća ažuriranja koja obezbeđuju visok nivo informisanosti u slučaju sadržinskih promena, čija će cena zavisiti od obima dobijenog materijala. Ukoliko, iz bilo kojih razloga, ne budete želeli ažuriranje možete ga otkazati u bilo kom trenutku pisanim putem ili nam vratiti dobijeno ažuriranje u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Po prijemu Vašeg pisanog zahteva, obrisaćemo Vas sa liste primalaca ažuriranih proizvoda. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. Nakon prijema popunjene i overene narudžbenice, poslaćemo Vam proizvod i fakturu

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018