Rad u NOVOM Portalu javnih nabavki za ponuđače

Seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Novi Zakon o javnim nabavkama, koji donosi brojne nove obaveze ponuđačima, počeo je da se primenjuje 1. jula 2020. godine. Gotovo sve radnje u postupku javne nabavke vrše se putem novog Portala javnih nabavki. 

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Saznajte odmah kako da učestvujete u postupku javne nabavke korišćenjem NOVOG Portala javnih nabavki i ne propustite da Vam bude dodeljen ugovor o javnoj nabavci!  

Novi Zakon o javnim nabavkama, koji donosi brojne nove obaveze ponuđačima, počeo je da se primenjuje 1. jula 2020. godine. Gotovo sve radnje u postupku javne nabavke vrše se putem novog Portala javnih nabavki. Kako svaka greška može voditi neprihvatljivosti ponude i značajnim gubicima vremena i finansijskih sredstava, predstavljamo Vam online seminar za ponuđače, na kojem će biti prikazane funkcionalnosti novog Portala i način sprovođenja svih radnji u postupku iz ugla ponuđača!

Saznajte na seminaru:

 • O načinu registracije na Portal javnih nabavki
 • Pretraživanju prilika za javnim nabavkama
 • Kako postaviti pitanje naručiocu putem Portala
 • Kako sačiniti i podneti ponudu, a zatim i dostaviti dokaze putem Portala
 • Način vršenja uvida u dokumentaciju iz postupka javne nabavke
 • O podnošenju zahteva za zaštitu prava putem Portala

Saznajte i o:

 • Načinu dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednih subjekata (dosadašnji obavezni i dodatni uslovi za učešće u postupku)
 • Registru ponuđača
 • Kako da saznate za prilike o nabavkama na koje se Zakon ne primenjuje
 • Menjanju podizvođača u realizaciji ugovora o javnoj nabavci i novom konceptu izmena ugovora
 • Novinama u postupku zaštite prava

 

Sve zakonodavne novine će Vam pojasniti predavač koji je vrhunski stručnjak u ovoj oblasti

 

Ovaj seminar kroz interaktivnost sa predavačem Vam omogućava da saznate na vreme:

 • Koje su nove obaveze ponuđača i kada moraju da ih ispune
 • Koja su prava ponuđača u vezi sa novinama u postupcima javnih nabavki
 • Kako da koristite novi Portal javnih nabavki

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN:

Ponuđačima i svima zainteresovanim za oblast javnih nabavki


Sadržaj

 • Funkcionalnosti NOVOG Portala javnih nabavki, i to:
  •  Postavljanje pitanja naručiocima i ukazivanja na nepravilnosti;
  • Podnošenje ponude elektronskim putem
  • Uvid u dokumentaciju i dr.
  • Registar ponuđača prema novim propisima;
  • Dokazivanje kriterijuma za izbor privrednog subjekta;
  • Novine u zaštiti prava;
  • Nove mogućnosti za izmenu ugovora o javnoj nabavci…

IN-HOUSE edukacija

Obuku za vaše zaposlene možemo da obezbedimo samo u sedištu vaše kompanije.
>> Dobijte ponudu

Predavač

Branimir Blagojević

Opšti uslovi

Primljena faktura mora biti izmirena najmanje tri dana pre vebinara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre vebinara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju vebinaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Međutim, drugi učesnik može da učestvuje na vebinaru. Zadržavamo pravo da otkažemo vebinar – u ovom slučaju, refundiramo kotizaciju u celosti.

Sadržaj

Funkcionalnosti NOVOG Portala javnih nabavki, i to:

 •  Postavljanje pitanja naručiocima i ukazivanja na nepravilnosti;
 • Podnošenje ponude elektronskim putem
 • Uvid u dokumentaciju i dr.
 • Registar ponuđača prema novim propisima;
 • Dokazivanje kriterijuma za izbor privrednog subjekta;
 • Novine u zaštiti prava;
 • Nove mogućnosti za izmenu ugovora o javnoj nabavci…