Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata Stručnjak za upravljanje otpadom
44,000,00 rsd PDV nije uračunat u cenu Add to cart

Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata Stručnjak za upravljanje otpadom

Intenzivna obuka

44,000,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online obuka - Zoom

Ovu obuku je do sada pohađalo više od 300 polaznika, a pripremljena je za lica koja su odgovorna za upravljanje otpadom u industriji, javnim i javno-komunalnim preduzećima, zdravstvenim ustanovama, opštinama i drugim generatorima otpada.

Količina:
Posebne pogodnosti:
 • za drugog i svakog narednog učesnika 10 % popusta,
 • 20% popusta na stručne priručnike i obrazovne portale.

 

3 interaktivne online radionice uživo

+

Priručnik sa smernicama za primenu propisa iz oblasti upravljanja otpadom

+

Portal sa gotovim modelima dokumenata i redovnim novostima

iz oblasti upravljanja otpadom

Pozivamo Vas na jedinstveni program intenzivne obuke „Stručnjak za upravljanje otpadom“ u 4 modula. Ovu obuku je do sada pohađalo više od 300 polaznika, a pripremljena je za lica koja su odgovorna za upravljanje otpadom u industriji, javnim i javno-komunalnim preduzećima, zdravstvenim ustanovama, opštinama i drugim generatorima otpada.

 • 3 CELODNEVNE INTERAKTIVNE RADIONICE + MATERIJAL SA RADIONICA koje će biti održane online, na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, diskusiju, pitanja i odgovore proveriti i unaprediti svoja znanja i iskustva i doći do izuzetno korisnih rešenja za ispunjavanje svojih radnih obaveza, primenu propisa, pripremu dokumentacije i efikasnu organizaciju upravljanja otpadom.

 

 • 1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: PRIRUČNIK „UPRAVLJANJE OTPADOM: ZAKON I PRAKSA“ sa smernicama za primenu Zakona i podzakonskih akata iz oblasti upravljanja otpadom + PORTAL sa više od 70 gotovih modela dokumenata + ON-LINE verziju priručnika

 

NAPOMENA: Program se prilagođava polaznicima obuke, u skladu sa njihovim pitanjima, potrebama, prethodnim znanjima i iskustvima.


Sadržaj

 • Pravni i institucionalni okvir upravljanja otpadom
 • Značaj i benefiti dobre organizacije upravljanja otpadom
 • Kako dobro isplanirati upravljanje otpadom?
 • Klasifikacija, kategorizacija i ispitivanje otpada
 • Obaveze, odgovornosti i nadležnosti u oblasti upravljanja otpadom
 • Odluke o upravljanju svakim pojedinačnim tokom otpada i organizacija unutrašnje logistike
 • Uspostavljanje odgovornosti za određene zadatke i kontrola
 • Razdvajanje otpada na mestu nastanka i značenje
 • Minimalni uslovi za uvođenje standarada ISO 9001, ISO 14001, EMAS, QMS. Koristi za firmu od stečenih standarda.
 • Primeri i iskustva preduzeća u dosadašnjem radu

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

 1. Opšti pojmovi o zaštiti životne sredine i otpadu
  1. Opšti pojmovi o zaštiti životne sredine
  2. Opšti pojmovi o otpadu
 2. Upravljanje otpadom i ambalažnim otpadom
 3. Organizovanje upravljanja otpadom
  1. Dozvole za upravljanje otpadom
 4. Posebni tokovi otpada
 5. Kretanje otpada
 6. Izveštavanje
 7. Finansiranje upravljanje otpadom
 8. Pitanja i odgovori korisnika priručnika iz oblasti upravljanja otpadom

 • Obaveze proizvođača otpada
 • Razlika između komunalnog i nekomunalnog otpada
 • Upravljanje komunalnim otpadom
 • Upravljanje industrijskim otpadom
 • Pravilna selekcija, sakupljanje, odlaganje i skladištenje otpada
 • Kretanje otpada
 • Ponovna upotreba i priprema za ponovnu upotrebu
 • Reciklaža otpada
 • Smanjenje količine otpada na samom mestu nastanka otpada
 • Primeri optimizacije troškova u upravljanju otpadom
 • Bezbedno upravljanje otpadom sa aspekta lične zaštite

 

Brand

Jadranka Radosavljević

Opšti uslovi

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.