Privatna bezbednost – zakonodavni okvir i problemi u praksi

Online seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Koji su glavni problemi u sektoru privatne bezbednostii i kako ih rešiti?

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Koji su glavni problemi u sektoru privatne bezbednostii i kako ih rešiti? Koja ovlašćenja imaju radnici privatne bezbednosti? Vrste licenci? Koji je profil sektora privatne bezbednosti u Srbiji? Međunarodni standardi u privatnoj bezbednosti u odnosu na zakon u Srbiji?


Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pojašnjenja zakonskih odredbi iz oblasti privatnog obezbeđenja i njihove primene u praksi
 • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa obavezama I međunarodnim standardima
 • Detaljno o poslovima redarske službe na sportskim manifestacijama
 • Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

 


Sadržaj

  1. Privatna bezbednost u Srbiji stanje i mogućnosti daljeg razvoja
  2. Sadržaj i organizacioni oblici privatne bezbednosti
  3. Vrste licenci (uslovi za licenciranje pravnih i fizičkih lica, obuka,stručni ispit)
  4. Ovlašćenja službenika obezbeđenja (rešavanje određenih taktičkih situacija u

  praksi, sa posebnim akcentom na sredstva prinude)

  1. Poslovi redarske službe na sportskim priredbama i drugim javnim skupovima

  – zakonodavni okvir (Zakon o sprečavanju nasilja i nedolličnog ponašanja na

  sportskim priredbama, Zakon o javnom okupljanju i Zakon o privatnom, zakon o

  privatnom obezbeđenju);

  – ovlašćenja redara;

  – metodika rada redara;

  – međunarodni standardi rada redara na sportskim priredbama

  1. Nadzor i inspekcijski nadzor u privatnom sektoru bezbednosti
  2. Odgovornost pravnih i fizičkih lica u privatnom sektoru bezbednosti

       Predavač

       Božidar Otašević

       Dr Božidar Otašević
       U Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije radio je od 2000 do 2018. godine. Doktorirao 2014. godine na Pravnom fakultetu na temu: Nasilje na sportskim priredbama krivičnopravnih, kriminološki i kriminalistički aspekt. 2018. godine zasnovao je radni odnos na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u Beogradu, kada je izabran u zvanje docenta za naučnu oblast Kriminalistička taktika, metodika i operativa. Izabran je u zvanje istraživača saradnika 2012. godine na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, a u decembru 2016. godine u zvanje naučnog saradnika na istom Institutu. Dr Božidar Otašević je član uredništva časopisa „Bezbednost“, čiji je osnivač Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije (od 2011. godine), a od juna 2015. godine je i njegov glavni i odgovorni urednik. Pored toga, imenovani je član Uredništva časopisa „Perjanik“ policijske akademije Danilovgrad (od 2013. godine), kao i redakcionog odbora časopisa „Bezbjednost – policija – građani“, čiji je izdavač Visoka škola unutrašnjih poslova iz Banje Luke (od 2014. godine). Istakao se i kao član većeg broja organizacionih odbora i (ko)predsedavajući sesija, u okviru brojnih naučnih skupova (Međunarodni naučni skup „Kopaonička škola prirodnog prava“ i dr.). Angažovan je i kao recenzent radova za objavljivanje u stručnim i naučnim časopisima i zbornicima radova..Bio je član Saveta Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu od 2009. do 2018. godine, a od 2014. godine bio je i zamenik predsednika Saveta. Autor je više od 90 naučnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu. Osim u Srbiji, radovi su mu objavljivani u Americi, Poljskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Od aprila meseca 2021. godine dr Božidar Otašević izabran za člana Upravnog odbora i za
       predsednika Komisije za marketing u Streljačkom savezu Srbije. Takođe, je i član Antidoping odbora, Antidoping agencije Republike Srbije, od septembra 2021. godine. Dr Božidar Otašević je radno angažovan na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, gde izvodi nastavu na predmetu Pravo korporativne bezbednosti, kao i na Fakultetu za poslovne studije i pravo Univerzitet „Union Nikola Tesla“ na predmetima Korporativna bezbednost i Kriminalistika.

       Učestvovao je i u više različitih nacionalnih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata u organizaciji Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu, Misije OEBS-a u Srbiji, Saveta Evrope, Evropske unije, i to.
       1. “Nasilje u školama i njegovo sprečavanje i suzbijanje“. Nosilac projekta je
       Kriminalističko–policijska akademija u Beogradu, (2010.-2012);
       2. „Nasilje u Srbiji–uzroci, oblici, posledice i društvena reakcija“. Nosilac projekta je
       Kriminalističko–policijska akademija u Beogradu (2012.-2014);
       3. „Mladi ihuliganizam na sportskim priredbama“. Nosilac projekta OEBS-misija u Srbiji (2013
       –2014);
       4. „Kriminalitet u Srbiji–instrumenti i državna reakcija“. Nosilac projekta je
       Kriminalističko–policijska akademija u Beogradu (2015-2019).
       5. „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samupravi“. Nosilac projekta je Savet Evrope, a
       finansira ga Evropska Unija i Savet Evrope (2018-2021). Dr Božidar Otašević je na ovom
       projektu angažovan u svojstvu konsultanta.
       6. „Devaloping a new generation of sport fans, Erazmus + Sport“ Razvoj nove generacije sportskih
       navijača“ (2020). Dr Božidar Otašević je na ovom projektu angažovan u svojstvu konsultanta.
       7. Menagement of New Securuty Risks / Research and Simulation Development -NEWSIM&D
       (Upravljanje novim bezbednosnim rizicima – istraživanje razvoja simulacija), Program Ideje,
       broj 7749151, Fond za nauku Republike Srbije, 2022-2025.

       Opšti uslovi

       Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.